Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1
  Код за               КВЕД-2010 Усього,
тис.грн
У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
Усього   36788005,7 5587170,7 15,2 23675670,6 64,3 7525164,4 20,5 2518745,3 6,8
Сільське, лісове та рибне господарство A 2448869,5 1675866,4 68,4 773003,1 31,6 187018,5 7,6
Промисловість B+C+D+E 16885546,6 4680798,7 27,7 10476426,2 62,1 1728321,7 10,2 342897,5 2,0
Будівництво F 1676353,8 к к к к 565979,8 33,8 184887,2 11,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 4795216,0 441735,0 9,2 2686138,3 56,0 1667342,7 34,8 730769,8 15,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 1842907,4 1569912,5 85,2 272994,9 14,8 90966,1 4,9
Тимчасове розміщування й організація харчування I 297602,4 155963,6 52,4 141638,8 47,6 54697,7 18,4
Інформація та телекомунікації J 1652621,1 1116946,6 67,6 535674,5 32,4 175751,9 10,6
Фінансова та страхова діяльність K 87785,9 к к к к 20460,3 23,3
Операції з нерухомим майном L 964520,0 348628,6 36,1 615891,4 63,9 340228,3 35,3
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1398175,4 865938,7 61,9 532236,7 38,1 218407,2 15,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 915361,3 к к к к 302147,0 33,0 83929,3 9,2
Освіта P 55270,2 к к к к 19561,8 35,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 3313731,0 3098552,0 93,5 215179,0 6,5 35717,3 1,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 375808,2 346636,2 92,2 29172,0 7,8 8598,9 2,3
Надання інших видів послуг S 78236,9 к к к к 24853,5 31,8
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech