Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Структурні підрозділи, їхні основні функціональні обов’язки
Контрастна версія
Звичайна версія
Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
 
Основні функції: здійснює реалізацію державної політики в сфері статистики.
Основними завданнями відділу є:
Організація планування діяльності Головного управління статистики, здійснення моніторингу виконання планів, програм та графіків. 
Координація дій структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики з питань організації статистичної діяльності.
Моніторинг підсумків роботи структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, складання звітів про результати діяльності Головного управління статистики.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Булгакова Олена Олександрівна  706-25-92 611
 
Управління збирання та підготовки даних
 
Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері організації та проведенні збирання даних і архівування матеріалів по завершенню процесу збирання. 
Основними завданнями управління є: забезпечення функціонування процесу збирання форм державної статистичної і фінансової звітності та отримання адміністративних даних в регіоні. Збирання, опрацювання, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в регіоні. Участь у реалізації державної політики у сфері ведення реєстру статистичних одиниць та Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Демченко Наталія Анатоліївна  706-25-96 319
Відділ ведення реєстру статистичних одиниць 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Карачанська Олена Віталіївна  706-25-90 4
Відділ збирання, введення та контролю даних соціальної та демографічної статистики 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Садоха Олена Олександрівна 706-26-22 301
 
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Городовенко Вікторія Валеріївна 706-26-68 320
Відділ збирання, введення та контролю даних статистики цін
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Калєтнік Інна Олександрівна 706-26-07 302
Відділ  збирання, введення та контролю даних економічної статистики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Прокопенко Олена Вікторівна 706-26-36 304
Відділ взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Петренко Людмила Іванівна  706-33-83 322
Сектор переписів
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Блудова Наталія Миколаївна   335-03-90  
 
Управління обробки даних
 
Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері обробки статистичної інформації.
Основними завданнями управління є: забезпечення функціонування процесу обробки даних. 
Здійснює перегляд, контроль, підтвердження та редагування статистичних даних; формування та передачу інформації для подальшої інтеграції на державний рівень. Забезпечує реалізацію єдиних технологічних підходів до оброблення та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій. 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Лініченко Ірина Володимирівна   706-26-66 607
Відділ обробки даних статистики виробництва 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Строєва Наталія Євгеніївна 706-25-89 612
Відділ обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Твердохлєбова Юлія Борисівна  706-26-50 603
Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Воловікова Катерина Петрівна  706-26-60 605
Відділ обробки даних статистики торгівлі та енергетики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Дубровська Ярослава Юріївна 706-26-08 503а
Відділ обробки даних демографічної статистики та вибіркових обстежень підприємств
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Батіщева Вікторія Йосипівна  706-25-85 511
Відділ обробки даних соціальної статистики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Вакуленко Тетяна Леонідівна  706-26-47 606 
Відділ обробки даних статистики послуг
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Тєльнова Вікторія Ернстівна 706-26-18  615
 
Управління аналізу статистичних даних
 
Основні функції:здійснює реалізацію державної політики у сфері аналізу статистичних даних.
Основними завданнями управління є: забезпечення функціонування процесу аналізу статистичних даних. 
Здійснює аналіз сукупностей державних статистичних спостережень, надання пропозицій Держстату щодо їх актуалізації; аналіз даних статистичних спостережень, формування підсумкового набору даних, забезпечення дотримання конфіденційності вихідних даних; забезпечення, відповідно до законодавства, збереження та захисту статистичної інформації; бере участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології; здійснює методологічне керівництво погосподарським обліком у сільських населених пунктах; здійснює підготовку оглядових листів та листів зворотного зв’язку для респондентів щодо якості наданих звітів; проведення нарад з респондентами щодо методології заповнення статистичних формулярів; вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності, проведення перевірок достовірність первинних та статистичних даних, поданих респондентами.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Ярошенко Зінаїда Олександрівна  706-26-96 509
 
Відділ аналізу даних статистикивиробництва
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Єлтишева Тетяна Дмитрівна 706-26-96 501
Відділ аналізу даних структурної статистики та статистики фінансів 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Башлій Вікторія Едуардівна  706-26-25 502
Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього серидовища
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Дмитрієнко Ольга Петрівна 76-43- 511
Відділ аналізу даних статистики торгівлі та енергетики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Власенко Олена Вікторівна  706-27-01 507
Відділ аналізу даних демографічної статистики та вибіркових обстежень підприємств
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Константінова Євгенія Іванівна  706-26-26 321
Відділ аналізу даних соціальної статистики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Холодняк Алла Миколаївна  706-33-75 504
ідділ аналізу даних статистики цін
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Носкова Людмила Володимирівна  706-26-69 510
Відділ аналізу даних статистики послуг
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
       
 
Управління поширення інформації та комунікацій
 
Основні функції:забезпечує реалізацію державної політики у сфері поширення інформації та комунікацій.
Основним завданням управління є забезпечення функціонування процесу поширення статистичної інформації. 
Забезпечує підготовку статистичних публікацій і поширення статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в області; здійснює підготовку відповідей на запити користувачів статистичної інформації (у т.ч. відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"); забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Головного управління статистики, його актуалізацію та удосконалення; взаємодіє з користувачами статистичної інформації, громадськістю та засобами масової інформації; забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Глухова Олена Анатоліївна  706-26-98 203 (2)
Відділ комплексних публікацій
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Філатова Ірина Іванівна   706-26-52 204
Відділ поширення інформації та інформаційно-аналітичної роботи
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Герман Надія Миколаївна 706-26-36 225 (3)
Відділ  комунікацій із користувачами та громадськістю
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Непочатова Ольга Анатоліївна  706-26-71 203(3)
Відділ інформаційного наповнення веб-сайту
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Богданова Вікторія Євгеніївна 706-25-95 225(2)
 
Управління інформаційних технологій
 
Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері інформатизації Головного управління статистики.
Впроваджує сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології, технічні засоби та програмне забезпечення. Здійснює роботи із впровадження, адаптації та підтримки функціонування автоматизованих інформаційно-аналітичних систем в структурних підрозділах, організовує навчання користувачів. Забезпечує впровадження та підтримку сучасних веб-технологій, побудови та розвитку офіційних та корпоративних веб-ресурсів. 
Супроводжує та розбудовує корпоративну телекомунікаційну мережу та локальні обчислювальні мережі районного рівня. Забезпечує системне адміністрування серверного та телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення, що використовується в органах державної статистики. Забезпечує належне функціонування основних, периферійних та комутаційних засобів обчислювальної техніки, що використовується в Головному управлінні статистики. Здійснює організацію впровадження механізмів контролю доступу користувачів та контроль прав доступу у телекомунікаційній системі державної статистики. Створює і забезпечує постійне функціонування системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів. Забезпечує реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій. Забезпечує в межах повноважень виконання завдань у сфері захисту інформаціїзгідно з вимогами нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації, участь в організації створення та впровадження комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах Головного управління статистики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Журавель Олександр Васильович  706-25-82  324
Відділ інформаційних систем 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Шуть Ірина Валентинівна  706-26-64 325
Відділ комп’ютерних мереж та телекомунікацій
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Васильєв Павло Васильович 706-25-82 324
 
Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
 
Основні функції: формування проектів кошторисів бюджетного запиту та обґрунтувань; розроблення, складання штатних розписів та переліків змін до них; підготовки довідок щодо внесення змін до кошторисів; аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів та основних показників фінансово-економічної діяльності ГУС; здійснення обліку площ, наданих в оренду та контролю за орендною платою та відшкодуванням спожитих комунальних послуг, здійснення та ведення бухгалтерського обліку установи; нарахування та виплати заробітної плати, соціальних виплат, видатків на відрядження та інших виплат; складання бухгалтерської та податкової звітності; проведення інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; контроль за наявністю і рухом матеріальних та фінансових ресурсів.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Цибульник Світлана Іванівна  706-26-49  412
Відділ фінансово-економічного забезпечення 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Зеленюк Світлана Вікторівна  706-26-57 410
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Білоус Вікторія Миколаївна  706-33-71 410
Відділ договірних відносин та організації закупівель
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Кодацький Сергій Миколайович  706-33-71 411
 
Відділ управління персоналом
 
Основні функції: реалізація державної  політики з питань управління персоналом.

Основними завданнями відділу є: добір персоналу, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня професійної компетентності, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Шапошнік Валентина Володимирівна 706-26-59 202
 
Управління адміністративно-господарського забезпечення
 
Основні функції: здійснює господарське обслуговування і технічне забезпечення утримання будівель управління статистики, підтримку приміщень Головного управління статистики у належному стані, супроводження поточних та капітальних ремонтів приміщень, здійснює організацію робіт з охорони праці та техніки безпеки, дотримання правил пожежної безпеки, забезпечує єдиний порядок документування і роботи з документами, ведення архівної справи, організовує закупівлю матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів, запчастин, необхідних для функціонування управління.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Голуб Марія Павлівна  706-28-65 224
Відділ господарського обслуговування
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Карпенко Денис Володимирович  706-26-92  1
Відділ експлуатації будівель і споруд
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Кузнецов Микола Никифорович  706-26-92 1
Відділ документального забезпечення, систематизація та зберегання документів
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Шевченко Галина Валентинівна 706-28-65 222
Відділ  моніторингу, організації та контролю електронного  документообігу
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Молодан-Малик Оксана Володимирівна    706-25-94   3
 
Відділ правової роботи
 
Основні функції: організація правової роботи; забезпечення правильного застосування нормативно-правових актів; організація претензійної і ведення позовної роботи; представлення в установленому законодавством порядку інтересів в судах, інших установах під час розгляду правових питань і спорів, тощо.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Семененко Корнелія Анатолівна  706-26-24 226
 
Сектор режимно-секретної роботи
 
Основні функції:запобігання розголошенню відомостей, що становлять державну таємницю, недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації. 
Основними завданнями сектору є: забезпечення охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт та контроль виконання Закону України « Про державну таємницю», інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Блудова Наталія Василівна  706-26-37 409
 
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Основні функції: забезпечення реалізації державної політики щодо запобігання і протидії корупції, здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства; проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції; розроблення, здійснення та контроль проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.
    Телефон Кабінет
  Колєснік Тетяна Сергіївна 706-26-24 226
      
Головний спеціаліст з питань захисту інформації
    Телефон Кабінет
   
Сектор забезпечення реалізації платних послуг
    Телефон Кабінет
  Бондаренко Нінель Василівна 706-26-75 219
   

 

 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech