Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Структурні підрозділи, їхні основні функціональні обов’язки
Контрастна версія
Звичайна версія
 Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
Основні функції: здійснює реалізацію державної політики в сфері статистики.
Основними завданнями відділу є: організація планування діяльності ГУС у Харківській області, здійснення моніторингу виконання планів, програм та графіків; координація дій структурних підрозділів ГУС у Харківській області з питань організації статистичної діяльностіі; моніторинг підсумків роботи структурних підрозділів ГУС у Харківській області, складання звітів про результати діяльності ГУС у Харківській області; організація роботи колегії ГУС у Харківській області, контроль виконання її рішень.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Булгакова Олена Олександрівна  706-25-92 611
 
Управління збирання та підготовки даних статистичних спостережень
Основні функції: забезпечує реалізацію державної політики у сфері збирання даних статистичних спостережень і взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних.
Основними завданнями управління є: участь у реалізації державної політики у сфері збирання даних статистичних спостережень в області. Забезпечує організацію та проведення збирання інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, що відбуваються в регіоні і архівування матеріалів по завершенню процесу збирання. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері ведення реєстру статистичних одиниць та Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Демченко Наталія Анатоліївна  706-25-96 319
Відділ ведення реєстру статистичних одиниць 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Карачанська Олена Віталіївна  706-25-90 4
Відділ роботи з електронною звітністю
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Шталько Вікторія Вікторівна 706-26-35 304
Відділ збирання, введення та контролю первинних даних
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Прокопенко Олена Вікторівна 706-26-45 223
Відділ збирання, введення та контролю даних статистики цін
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Калєтнік Інна Олександрівна 706-26-07 302
Відділ взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Петренко Людмила Іванівна  706-33-83 322
Сектор переписів
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Блудова Наталія Миколаївна 335-03-90 102

 Управління збирання та підготовки даних вибіркових обстежень населення

Основні функції: забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації та збирання даних вибіркових обстежень населення.
Основними завданнями управління є:  участь у реалізації державної політики у сфері організації та збирання даних вибіркових обстежень населення (домогосподарств) в регіоні. Здійснює організацію та проведення опитування вибіркових обстежень населення (домогосподарств), архівування матеріалів по завершенню процесу збирання. Забезпечує функціонування процесу збирання та аналізу даних в межах компетенції.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Городовенко Вікторія Валеріївна 706-26-68 301
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
   Гужвинська Вікторія Іванівна 706-26-68 301
Відділ організації вибіркових обстежень населення
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
   Ващенко Наталія Віталіївна 706-26-26 321
 
 Управління обробки даних статистичних спостережень
Основні функції: забезпечує реалізацію державної політики у сфері обробки даних статистичних спостережень
Основними завданнями управління є: участь у реалізації державної політики у сфері обробки даних статистичних спостережень в регіоні. Здійснює опрацювання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, що відбуваються в регіоні, забезпечує функціонування процесу обробки даних.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Лініченко Ірина Володимирівна   706-26-66 607
Відділ обробки даних короткотермінової статистики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Строєва Наталія Євгеніївна 706-25-89 612
Відділ обробки даних структурної статистики 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Твердохлєбова Юлія Борисівна  706-26-50 603
Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Воловікова Катерина Петрівна  706-26-60 605
Відділ обробки даних статистики зовнішньоекономічної  діяльності та енергетики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Дубровська Ярослава Юріївна 706-26-08 503а
Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Батіщева Вікторія Йосипівна  706-25-85 511
Відділ обробки даних соціальної статистики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Вакуленко Тетяна Леонідівна  706-26-47 606 
Відділ обробки даних демографічної статистики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Коваль Олена Олександрівна 706-26-34 505
 
Управління аналізу даних статистичних спостережень
Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері аналізу даних статистичних спостережень.
Основними завданнями управління є: участь у реалізації державної політики у сфері аналізу даних статистичних спостережень в області. Здійснює аналіз даних у сфері статистики щодо процесів і явищ, які характеризують економічні, демографічні та соціальні явища в області, забезпечує функціонування процесу аналізу даних.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Ярошенко Зінаїда Олександрівна  706-26-12 509
Відділ аналізу даних короткотермінової статистики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Єлтишева Тетяна Дмитрівна 706-26-96 501
Відділ аналізу даних структурної статистики 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Башлій Вікторія Едуардівна  706-26-25 502
Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього серидовища
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Дмитрієнко Ольга Петрівна 706-43-33 508
Відділ аналізу даних статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Власенко Олена Вікторівна  706-27-01 507
Відділ аналізу даних соціальної статистики
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Холодняк Алла Миколаївна  706-33-75 504
Відділ аналізу даних демографічної статистики 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Константінова Євгенія Іванівна  706-26-69 506
 
Управління поширення інформації та комунікацій
Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері поширення інформації та комунікацій в регіоні
Основним завданням управління є  забезпечення функціонування процесу Поширення" в ГУС у Харківській області
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Глухова Олена Анатоліївна  706-26-98 203 (2)
Відділ підготовки статистичних публікацій
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Філатова Ірина Іванівна   706-26-52 204
Відділ зовнішніх комунікацій
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Герман Надія Миколаївна 706-26-36 225 (3)
Відділ взаємодії з користувачами та громадськістю
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Непочатова Ольга Анатоліївна  706-26-71 203(3)
Відділ інформаційного наповнення веб-сайту
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Богданова Вікторія Євгеніївна 706-25-95 225(2)
 
Управління інформаційних технологій
Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері інформаційних технологій.
Основні функції: здійснює комплексну інформатизацію діяльності ГУС у Харківській області для реалізації державної політики у сфері статистики (виконання плану державних статистичних спостережень) шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення, впровадження комплексної системи захисту інформації, забезпечення антивірусного захисту інформаційних ресурсів.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Журавель Олександр Васильович  706-25-82  324
Відділ інформаційних систем 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Шуть Ірина Валентинівна  706-26-64 325
Відділ комп’ютерних мереж та телекомунікацій
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Васильєв Павло Васильович 706-25-82 324
 
Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
Основні функції: формування проектів кошторисів бюджетного запиту та обґрунтувань; розроблення, складання штатних розписів та переліків змін до них; підготовки довідок щодо внесення змін до кошторисів; аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів та основних показників фінансово-економічної діяльності ГУС; здійснення обліку площ, наданих в оренду та контролю за орендною платою та відшкодуванням спожитих комунальних послуг, здійснення та ведення бухгалтерського обліку установи; нарахування та виплати заробітної плати, соціальних виплат, видатків на відрядження та інших виплат; складання бухгалтерської та податкової звітності; проведення інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; контроль за наявністю і рухом матеріальних та фінансових ресурсів.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Цибульник Світлана Іванівна  706-26-49  412
Відділ фінансово-економічного забезпечення 
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Зеленюк Світлана Вікторівна  706-26-57 410
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Білоус Вікторія Миколаївна  706-33-71 410
Відділ договірних відносин та організації закупівель
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
    706-33-71  
 
Відділ управління персоналом
Основні функції: реалізація державної  політики з питань управління персоналом.
Основними завданнями відділу є: добір персоналу, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня професійної компетентності, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Шапошнік Валентина Володимирівна 706-26-59 202
 
Управління адміністративно-господарського забезпечення
Основні функції: здійснює господарське обслуговування і технічне забезпечення утримання будівель управління статистики, підтримку приміщень Головного управління статистики у належному стані, супроводження поточних та капітальних ремонтів приміщень, здійснює організацію робіт з охорони праці та техніки безпеки, дотримання правил пожежної безпеки, забезпечує єдиний порядок документування і роботи з документами, ведення архівної справи, організовує закупівлю матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів, запчастин, необхідних для функціонування управління.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Голуб Марія Павлівна  706-28-65 224
Відділ господарського обслуговування
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Карпенко Денис Володимирович  706-26-92  1
Відділ експлуатації будівель і споруд
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Кузнецов Микола Никифорович  706-26-92 1
Відділ документального забезпечення, систематизації  та зберігання документів
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Шевченко Галина Валентинівна 706-28-65 222
Відділ моніторингу, організації та контролю електронного  документообігу
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Молодан-Малик Оксана Володимирівна 706-25-94 3
 
Відділ правової роботи
Основні функції: є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Головним управлінням статистики, керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів  Головного управління статистики в судах.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Семененко Корнелія Анатоліївна  706-26-24 226
 
Сектор режимно-секретної роботи
Основні функції: розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та постійного контролю за його додержанням у Головному управлінні статистики.
Основними завданнями сектору є: здійснює координацію та методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів Головного управління статистики, забезпечує ці підрозділи законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань охорони державної таємниці, а також контроль за станом їх виконання; узагальнює й аналізує практику застосування законодавства України із зазначеного питання, готує та доповідає начальнику Головного управління статистики пропозиції щодо вдосконалення діяльності Головного управління статистики з питань охорони державної таємниці.
  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Блудова Наталія Василівна  706-26-37 409
 
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Основні функції: забезпечення реалізації державної політики щодо запобігання і протидії корупції, здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства; проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції; розроблення, здійснення та контроль проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.
   Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
  Колєснік Тетяна Сергіївна 706-26-24 226
      
 
Сектор забезпечення реалізації платних послуг
    Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу Телефон Кабінет
    706-26-75 219
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech