Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Положення про Комісію з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики у Харківській області
Контрастна версія
Звичайна версія

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань роботи із службовою інформацією
Головного управління статистики у Харківській області

 

I. Загальні положення

1.   Комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики у Харківській області (далі – Комісія) утворюється відповідно до Типової інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.
2.    Комісія є постійним діючим органом Головного управління статистики у Харківській області.
3.    У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, Держстату та іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.
4.    До складу Комісії, який затверджує Начальник Головного управління статистики у Харківській області, включаються працівники структурних підрозділів Головного управління статистики, в яких створюється службова інформація, а також працівники сектору режимно-секретної роботи, мобілізаційного підрозділів, підрозділів криптографічного та/або технічного захисту інформації (у разі їх створення), структурного підрозділу з документального забезпечення, підрозділу з питань запиту на інформацію або працівники, відповідальні за виконання відповідних функцій у Головному управлінні статистики у Харківській області.
5.    Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та членів Комісії.
 
II. Організація роботи Комісії
1.  Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини складу членів комісії.
2.   Секретар Комісії за рішенням голови Комісії забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Харківській області рішення Комісії, здійснює облік і складає звітність щодо проведеної роботи, веде документацію Комісії та забезпечує її збереженість.
3.   Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.
4.   Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують голова Комісії (у разі його відсутності – заступник) і секретар Комісії та який набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання Комісії начальником Головного управління статистики у Харківській області.
 
 
ІІІ. Завдання Комісії
Завданнями Комісії є:
1.  Складення на підставі пропозицій структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Харківській області та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі - перелік відомостей), і подання його на затвердження начальнику Головного управління статистики у Харківській області.
2.   Перегляд документів з грифом "Для службового користування" з метою його підтвердження або скасування.
3.   Розгляд документів із грифом "Для службового користування" на предмет установлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію.
4.   Розслідування на підставі рішення начальника Головного управління статистики у Харківській області фактів втрати документів із грифом
"Для службового користування" та розголошення службової інформації.
5.   Розгляд питання щодо присвоєння грифа "Для службового користування" документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ.
6.   Оцінка відомостей, документів та інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф "Для службового користування" та з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм надані.
ІV. Права Комісії
Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право:
 1. 1.Вимагати від структурних підрозділів Головного управління статистики у Харківській області розшуку відсутніх документів із грифом
  "Для службового користування" та письмових пояснень у випадку втрати цих документів.
 2. 2.Заслуховувати на засіданнях Комісії керівників структурних підрозділів Головного управління статистики у Харківській області про причини втрати документів із грифом "Для службового користування".
 3. 3.Надавати начальнику Головного управління статистики у Харківській області пропозиції щодо вдосконалення обліку, зберігання, використання, знищення та охорони службової інформації.
 4. 4.Запрошувати на засідання Комісії як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів Головного управління статистики
  у Харківській області, а в разі необхідності, працівників Державного архіву Харківської області.
 5. 5.Інформувати керівництво Головного управління статистики
  у Харківській області з питань, що належать до компетенції Комісії.

 

 

 

 

Склад

Комісії з питань роботи із службовою інформацією
Головного управління статистики у Харківській області

 

 

Блудова
Наталія Василівна

голова Комісії, завідувач сектору режимно-секретної роботи

 

 

 

Ус
Вікторія Вікторівна

заступник голови Комісії, заступник начальника відділу документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення

 

 

 

Гулакова
Юлія Юріївна

 

секретар Комісії, провідний спеціаліст відділу документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення

 

 

 

Семененко
Корнелія Анатоліївна

начальник відділу правової роботи

 

 

 

Колєснік
Тетяна Сергіївна

 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Харківській області

 

 

 

Демченко
Наталія Анатоліївна

начальник управління збирання та підготовки даних

 

 

 

Кучеренко
Наталія Вікторівна

начальник управління обробки даних

 

 

 

Лініченко
Ірина Володимирівна

начальник управління аналізу статистичних даних

 

 

 

Глухова
Олена Анатоліївна

начальник управління поширення інформації та комунікації

 

 

 

Журавель
Олександр Васильович

начальник управління інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

Цибульник
Світлана Іванівна

начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

 

 

 

Шапошнік
Валентина Володимирівна

начальник відділу управління персоналом

 

 

 

Голуб
Марія Павлівна

начальник управління адміністративно-господарського забезпечення

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech