Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Звіт про проведену роботу з питань запобігання корупції у Головному управлінні статистики у Харківській області за 2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 

Звіт про проведену роботу

головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції у Головному управлінні  статистики у Харківській області за 2018 рік

 

  1. Відомості про:

1) Порушення вимог антикорупційного законодавства

Порушень вимог законодавства України, а також міжнародних нормативно-правових актів у сфері протидії та боротьби з корупцією у 2018 році в Головному управлінні статистики та корупційних ризиків за напрямками діяльності Головного управління статистики не виявлено.

2) Наявність корупційних ризиків за напрямками діяльності Головного управління статистики та вжиті заходи щодо усунення чи послаблення негативного впливу корупційних ризиків за напрямками діяльності Головного управління статистики у звітному періоді не виявлено.

3) Результати проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у Головному управлінні статистики не проводилися.

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади” в Головному управлінні статистики у Харківській області у 2018 році було проведено перевірку ще 3-х новоприйнятих працівників на основі проведених конкурсів на зайняття вакантних посад державних службовців.

Заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” до жодного з працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики не застосовуються.

4) Дотримання вимог фінансового контролю.

Були здійснені організаційні заходи щодо забезпечення подання співробітниками Головного управління статистики Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Декларація). З метою надання методичної допомоги державним службовцям з питань заповнення та своєчасного подання електронної форми декларації за 2018 рік, в Головному управлінні статистики проведено навчальний семінар для державних службовців, в якому взяли участь 239 осіб. До відокремлених підрозділів направлені відповідні методичні рекомендації.

Відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 06.09.2016  № 19 були направлені повідомлення щодо порушень в частині несвоєчасного подання або неподання Декларації 4 працівниками Головного управління статистики.

Постійно проводиться робота щодо інформування працівників про наявність обов’язку суб’єктів декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подати Декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. А також роз’яснювальна робота щодо необхідності повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції суб’єктами декларування про суттєві зміни у майновому стані та про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

5) Результати участі у проведенні:

Під час проведення юридичної експертизи проектів організаційно-розпорядчих актів, що видаються Головним управлінням статистики, з метою виявлення чинників, що сприяють чи могли б сприяти вчиненню корупційних правопорушень не виявлено, заходи щодо усунення корупційних чинників не вживались, пропозиції за результатами перевірок щодо усунення виявлених корупційних чинників не надавалися.

У Головному управлінні статистики службові розслідування ( перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства, у 2018 році не проводились, у зв’язку з відсутністю вищезазначених правопорушень.

6) Проведено роз’яснювальну роботу серед працівників Головного управління статистики, щодо додержання нормативно-правових актів з питань державної служби, запобігання корупційним діянням та іншим правопорушенням, пов’язаних з корупцією у т.ч. заходи, вжиті для підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців.

У Головному управлінні статистики протягом звітного періоду постійно проводиться методично-роз’яснювальна робота, яка полягає в наступному:

- надання консультативної допомоги працівникам структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Харківській області з питань дотримання антикорупційного законодавства та змін до законодавства про державну службу;

- проведення системних заходів профілактично-роз’яснювального характеру з державними службовцями і посадовими особами, які спрямовані на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів правопорушень, підвищення особистої відповідальності, суворе додержання законів, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисливих цілях;

У 2018 році на постійнодіючих семінарах у Харківському регіональному інституті державного управління при Президентові України для працівників Головного управління статистики проводилися заняття по підвищенню кваліфікації на тему: «Запобігання корупції в органах влади», на якому прийняли участь 233 працівників.

Особлива увага приділялась наданні методичних роз’яснень та консультацій з питань заповнення електронної форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

  1. 2. З метою попередження корупційних правопорушень, ефективної організації роботи з цих питань затверджено План заходів Головного управління статистики у Харківській області з питань запобігання корупції на 2019 рік.

З метою забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства, керівництву внесено пропозиції, які включено до плану заходів Головного управління статистики у Харківській  області з питань запобігання корупції на 2019 рік.

  1. Інформація про розгляд питання щодо запобігання та протидії корупції на засіданнях колегії територіального органу державної статистики, нарадах.

На засіданнях колегії Головного управління статистики протягом звітного періоду було розглянуто питання: «Про роботу щодо запобігання проявів корупції в Головному управлінні статистики у Харківській області»; «Про стан виконання вимог антикорупційного законодавства працівниками Головного управління статистики».

  1. Взаємодія з громадськістю з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі в частині проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розроблених Головним управлінням статистики у Харківській області.

На виконання наказу Держкомстату України від 31.03.2011 № 76 «Про запровадження прямої телефонної лінії», з метою підвищення ефективності роботи Головного управління статистики у Харківській області у сфері запобігання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють її проявам в органах державної статистики проводиться постійна робота.

Для інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в розміщено звіт про проведену роботу з питань запобігання та протидії корупції за 2018 рік. У розділі сайту “Запобігання проявам корупції” створено підрозділ “Повідомити про факт корупції”, де вказано номер телефону та адреса електронної пошти відповідальної особи яку можна повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками Головного управління. Також розміщено інформацію про постійно діючу пряму телефонну лінію для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні правопорушення, вчинені посадовими особами Головного управління.

У звітному періоді повідомлень про корупційні правопорушення на електронну пошту та пряму телефонну лінію не надходило. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1338 «Про заходи щодо посилення протидії корупції» постійно здійснюється контроль щодо наявності звернень від підприємств, установ , організацій, фізичних-осіб підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян про факти корупції. Про стан надходження вищезазначених звернень надається звіт до відділу правового забезпечення Держстату України.

Керівництвом Головного управління статистики у Харківській області створюються сприятливі умови для надання доступу для публічної інформації громадянам, підприємствам, установам та організаціям. Окрім того, здійснюється контроль з недопущення виникнення конфлікту інтересів у структурних та відокремлених підрозділах, дотримання правил етичної поведінки, неправомірного прийняття рішень щодо накладення адміністративних стягнень.

  1. Участь у соціологічних дослідженнях, що проводилися державними та недержавними науково-дослідними установами на замовлення Головного управління статистики у Харківській області, з питань поширення корупції та їх результати.

Працівники Головного управління статистики у Харківській області до проведення соціологічних досліджень з питань поширення корупції не залучались.

  1. Відомості про працівників Головного управління статистики у Харківській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Працівники Головного управління статистики у Харківській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не виявлено

  1. Відомості про заходи, здійсненні з боку керівництва Головного управління статистики у Харківській області, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Керівництвом Головного управління статистики проводяться системні заходи щодо забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства. Відповідні питання щорічно розглядаються на засіданнях колегії Головного управління статистики та в рамках проведення навчання з підвищення кваліфікації працівників органів статистики. Постійно надаються особисті консультації працівникам Головного управління статистики з питань запобігання та виявлення корупції, застосування норм чинного законодавства.

Важливим профілактичним заходом на шляху запобігання проявам корупції є перевірка роботи відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Харківській області щодо додержання законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії корупції і надання практичної та методичної допомоги з цих питань.

Здійснюється контроль з недопущення виникнення конфлікту інтересів у структурних та відокремлених підрозділах, дотримання правил етичної поведінки, неправомірного прийняття рішень щодо накладення адміністративних стягнень.

Таким чином, у Головному управлінні статистики у Харківській області приділяється особлива увага контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобігання проявам корупції серед працівників управління та надається всебічна методична допомога щодо застосування антикорупційного законодавства.

 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech