Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Головна
Контрастна версія
Звичайна версія
Про соціально-економічне становище Харківської області за 2021 рік
Статистичний щорічник Харківська область у 2021 році
Каталог статистичних публікацій у 2022 році
Результати проведення статистичної онлайн-вікторини Довкілля Харківщини
5 грудня - День працівників статистики
Доступ домогосподарств Харківської області до Інтернету у 2021 році
Сучасна жінка Харківщини: статистичний портрет
Будівництво Харківщини у 2021 році
Індекси споживчих цін у Харківській області у жовтні 2022 року
Діти, жінки та сім’я в Харківській області у 2021 році
Кабінет респондента
Інформація щодо надання методологічної допомоги
 

29.07.2016

Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за червень 2016

[spoiler]

     Підприємствами та організаціями області у червні поточного року використано вугілля кам’яного 171,9 тис.т,газу природного – 72,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 13,9 тис.т1 та бензину моторного – 3,1 тис.т1.
     У порівнянні з червнем 2015р. збільшились обсяги споживання вугілля кам’яного у 5,3 рази,газойлів (палива дизельного)на 4,8% тагазу природного на 3,3%. Поряд з цим, зменшились обсяги споживання бензину моторного на 6,1%.
     Крім того, продано населенню через АЗС бензину моторного 6,2 тис.т та газойлів (палива дизельного) – 3,3 тис.т.
 
 
Примітка.За даними вибіркового обстеження.
1 Без урахування обсягів роздрібного продажу населенню через мережу АЗС.

 

Глухова  706 26 98

[/spoiler]


28.07.2016

Склад населення Харківської області за статтю та віком на 01.01.2016

[spoiler]

     Станом на 1 січня 2016 року в Харківській області постійно проживало 2702980 осіб.
     Статева структура населення області характеризувалась перевагою жінок у її загальній чисельності. На початок 2016 року чисельність жінок становила 1451231 особу (53,7% від загальної чисельності постійного населення), чоловіків – 1251749 осіб (46,3%). На кожну тисячу жінок в середньому припадало 863 чоловіка. Це співвідношення змінювалось в залежності від віку населення. Якщо у новонароджених переважала частка чоловічої статі (51,5% хлопчиків проти 48,5% дівчаток), то починаючи з віку 40 років у структурі населення області переважали жінки. У 2015 році на 1000 жінок у віковій групі 30-34 роки припадало 1068 чоловіків, 35-39 років – 1028 чоловіків, 40-44 роки – 953, 50-54 роки – 826, 60-64 роки – 672, а у віці 70 років і старшому – 440 чоловіків.
     Середній вік населення в міських поселеннях на початок 2016 року становив 41,3 роки (38,3 – у чоловіків та 43,9 – у жінок) і був нижче, ніж у сільській місцевості – 42,7 роки (39,7 та 45,4 відповідно), тобто різниця у віці складала 1,4 роки.
     У загальній чисельності населення області особи у віці 60 років і старше складали 22,7%. Рівень демографічного постаріння в сільській місцевості (25,3% осіб віком 60 років і старше) вищий, ніж у міських поселеннях (22,0%). Також цей показник значно вищий у жінок (27,4%), ніж у чоловіків (17,2%).
     У міжнародних порівняннях за рекомендацією ООН використовується також ще один коефіцієнт старіння, який визначається як частка осіб у віці 65 років і старше. В країнах, де питома вага цієї вікової групи в загальній чисельності населення перевищує 7%, населення вважається старим. У Харківській області на початок 2016 року цей коефіцієнт сягав 16,1%.
     Відношення чисельності населення у віці 0-15 років та 60 років і старшому до осіб у віці 16-59 років характеризують коефіцієнти демографічного навантаження, які показують навантаження на суспільство непродуктивним населенням. На початок 2016 року в цілому по області на
1000 осіб у віці 16-59 років припадало 584 особи у віці 0-15 років та 60 років і старше, у тому числі: у віці 0-15 років – 225 осіб, у віці 60 років і старше – 359 осіб. У порівнянні з 2014 роком, відбулось збільшення загального навантаження на осіб 16-59 роки як в цілому по області, так і окремо у міських поселеннях та сільській місцевості. Збільшення загального навантаження відбулось як за рахунок навантаження дітьми, так і за рахунок навантаження особами похилого віку.
     У віковій структурі населення питома вага дітей (особи 0-14 років) становила 13,5%, осіб у віці 15-64 роки – 70,4% і осіб похилого віку (65 років і старше) – 16,1%. Майже кожний шостий мешканець – особа похилого віку, що значно ускладнює демографічну ситуацію в області.
     Одним з основних факторів, які впливають на демографічне постаріння, є низький рівень народжуваності (у 2015 році – 9,2 народжених на 1000 наявного населення). Демографічна ситуація ускладнюється також високим рівнем смертності, який у 2015 році становив 15,6 особи на 1000 наявного населення та перевищив народжуваність у 1,7 рази.
    Найзлободеннішою проблемою сьогодні є смертність населення у віці 16-59 років. У 2015 році питома вага померлих у віці 16-59 років складала 20,2% від загальної кількості померлих осіб. У порівнянні з 2014 роком, цей показник зменшився на 0,6 відсоткових пункти. Смертність серед чоловіків у віці 16-59 років у 2,4 рази перевищує смертність жінок цього ж віку.
     Найвиразнішим індикатором, який реагує на зміни рівня смертності є показник середньої очікуваної тривалості життя. У 2015 році показник середньої очікуваної тривалості життя при народженні складав 71,2 роки, у чоловіків він значно нижче (66,4 роки), ніж у жінок (75,7 років). За останні роки цей показник дещо зріс, у 2002 році він становив 68,7 років (відповідно 63,1 роки у чоловіків та 74,3 роки у жінок).
     Зміни у статево-віковому розподілі населення спричиняють і зміни у міграційних процесах.
     У 2015 році загальна кількість мігрантів у Харківській області складала 76117 осіб: прибулих – 40549 осіб, вибулих – 35568 осіб. Таким чином, сальдо міграції було додатним і становило 4981 особу.
     Статевий склад мігрантів розподілявся таким чином: серед прибулих чоловіки складали 46,5%, жінки – 53,5%, серед вибулих відповідно 44,7% і 55,3%.
     Найбільш рухомою частиною всіх мігрантів були особи у віці 16-59 років: 80,9% серед прибулих та 80,5% серед вибулих.
 
 
 
Глухова  706 26 98

[/spoiler]


28.07.2016

31 липня – День працівників торгівлі

[spoiler]

      Щорічно в останню неділю липня в Україні відзначається професійне свято – День працівників торгівлі.
     Харківська область займає провідне місце в галузі торгівлі серед регіонів України. Середньооблікова кількість штатних працівників оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів у травні 2016 р. становила 63,3 тис. осіб, або 10,9% від середньооблікової кількості штатних працівників області.
     Оборот роздрібної торгівлі за січень–червень 2016 р. становив 45,6 млрд.грн і збільшився (у порівняних цінах) проти відповідного періоду минулого року на 4,4%. У його структурі на організовані і неформальні ринки припадало 37,2%.
     На 1 січня 2016р. в області діяло 117 суб’єктів господарювання, у яких на балансі налічувалося 123 ринки загальною площею 1,9 млн.м2 та кількістю торгових місць майже 50 тис.
     На початок 2016 р. у складі підприємств, що здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі області, налічувалось 2,4 тис. магазинів торговою площею 578,4 тис.м2 та 1,3 тис. напівстаціонарних об’єктів торгівлі (кіосків, АЗС, включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції). Переважаюча кількість магазинів була розташована в міських поселеннях (94,5% загальної кількості).
     Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–червень 2016 р. складав 19,9 млрд.грн і проти відповідного періоду 2015 р. фізичний обсяг його збільшився на 5,8%.
     Середньомісячний оборот роздрібної торгівлі на одну особу наявного населення за січень–червень 2016 р. складав 2794,9 грн (за відповідний період минулого року – 2366,6 грн).
     Щомісячно в середньому за січень–червень 2016 р. у розрахунку на одного мешканця області продається товарів на 1219,6 грн.
     В структурі роздрібного товарообороту підприємств, які у І кварталі 2016 р. здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, переважала частка продажу непродовольчих товарів (52,9%), зокрема: товари фармацевтичні, медичні та ортопедичні – 13,3%, товари культурно-побутового і господарського призначення – 8,4%, паливно-мастильні матеріали – 7,2%, автомобілі та автотовари – 7,1%.
     Серед продовольчих товарів найбільшим попитом користувались молокопродукти –4,9%, м’ясопродукти та кондитерські вироби – по 4,7%. За І квартал 2016 р. у роздріб продано 62,5 млн.шт яєць, 10,1 тис.т свіжих овочей (включаючи картоплю), 8,5 тис.т свіжих плодів, ягід, винограду, горіхів, 7,2 тис.т хлібобулочних виробів (крім кондитерських), 5,2 тис.т круп, 4,1 тис.т м’яса та птиці свіжої та замороженої, 3,6 тис.т цукру, 3,3 тис.т борошна, 2,8 тис.т виробів цукрових кондитерських (включаючи морозиво).
     Важливою ланкою між виробником і кінцевим споживачем товарів є оптова торгівля. У І кварталі 2016 р. продаж товарів підприємствами оптової торгівлі склав 14,8 млрд.грн. У структурі товарів, які були реалізовані на оптовому ринку, 82,8% – це непродовольчі товари. У загальному обсязі оптового товарообороту 45,2% становив продаж вітчизняних товарів.
     У реалізації імпортної продукції переважали прянощі та приправи, крім солі; какао-паста знежирена чи не знежирена, какао-масло, какао-жир, какао-порошок; рис; фрукти та овочі, перероблені; кава смажена, що містить або не містить кофеїн, кава без кофеїну несмажена.
     Шановні працівники сфери торгівлі, приміть щирі вітання від працівників державної статистики Харківщини! Бажаємо Вам міцного здоров’я, життєвої наснаги, гарних заробітків, матеріального достатку, продуктивної торгівлі, посмішок покупців та процвітання!
 

25.07.2016

Підсумки сівби сільськогосподарських культур під урожай 2016 р. у Харківській області

Детальніше

Сховати

 

     В аграрному секторі підведено підсумки посіву сільськогосподарських культур під урожай 2016 р. Посівна площа в усіх категоріях господарств області склала 1738,1 тис.га, що на 0,7% менше, ніж у попередньому році.
     Посіви зернових та зернобобових культур становили 56,8%  всієї площі – 986,9 тис.га (на 7,7% менше, ніж торік).
     Із озимих культур пшениці до кінця сівби збереглося 453,9 тис.га, що на 17,5% менше минулорічної площі. Її питома вага у загальному посіві озимих зернових склала 98,3%. Решту становили жито та ячмінь.
      Із посівів ярих зернових та зернобобових культур приблизно тритина зайнято ячменем ярим. Проти попереднього року його посіви скоротились на 4,9% і склали 157,9 тис.га. На 30,7% зменшились посівні площі вівса і становили  6,2 тис.га. Посіви проса скоротились на 9,3% (11,5 тис.га), кукурудзи  зросли на 4,6% (277,7 тис.га), гречки – збільшилися на 27,2% (18,4 тис.га).
      Культурами технічної групи зайнято 555,8 тис.га, або майже третина всієї посівної площі. Порівняно з минулим роком посіви технічних культур  збільшились  на 15,9%,  у т.ч. соняшнику на зерно –  на  15,7% (467,1 тис.га),сої – на 34,8% (46,5 тис.га),цукрових буряків (фабричних) ­­­– на  55,2% (24 тис.га). Разом з тим, посіви ріпаку озимого зменшилися на 64,1% (5 тис.га).
     У поточному році картопля висаджена на площі 61,5 тис.га, що менше відносно попереднього року на 0,5%, овочі відкритого ґрунту посіяні на 30,2 тис.га (на 0,2% менше).
     У сільськогосподарських підприємствах зосереджені 71,3% посівів зернових та 85,5% технічних культур, а вся площа картоплі та майже вся площа овочів – у господарствах населення.
     Порівняно до попереднього року скоротилась площа кормових культур на 4,5% і становила 98,9 тис.га.

 

Глухова  706 26 98


25.07.2016

Про роботу промисловості Харківської області у січні–червні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–червні 2016 року індекс промислової продукції у Харківській області до січня–червня попереднього року становив 104,5%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг продукції збільшився на 11,1%, у переробній промисловості – на 4,5%, а у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – зменшився на 0,5%.
     На 30,2% більше випущено продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання; на
18% – у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення; на 6,5% – у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності; на 6,2% – у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; на 5,8% – у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; на 3,4% – у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.
     У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції становив 99,6%; у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 98,8%; у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 57,9%.

 

Глухова  706 26 98


25.07.2016

Виконання будівельних робіт у Харківській області у січні–червні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–червні 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2508,5 млн.грн, що складало 10,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт підприємствами України. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду минулого року становив 122,3% (у січні–червні 2015 р. порівняно з січнем–червнем 2014 р. – 93,6%).
     У звітному періоді п.р. проти аналогічного періоду попереднього року збільшилося будівництво будівель на 26,7%, у т.ч. житлових – на 60,9%, інженерних споруд – на 20%. Водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 11,5%.
     Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 89,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 4,7% та 6,1% відповідно.
     У січні–червні 2016 р. підприємства області виконували будівельні роботи у м. Харкові, 5 містах обласного значення та 11 районах області.
 
 
Глухова  706 26 98


22.07.2016

Підсумки роботи пасажирського транспорту Харківської області у січні–червні 2016 року

Детальніше

Сховати

    Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 4529,1 млн.пас.км, що на 1,7% більше обсягів відповідного періоду минулого року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 317,4 млн. пасажирів, що становило 97,9% від рівня січня–червня минулого року.
    Південною залізницею у січні–червні 2016 р. відправлено 31,9 млн. пасажирів, виконано 2258,7 млн.пас.км пасажирської роботи. Порівняно з січнем–червнем минулого року ці обсяги збільшилися на 1,1% та 6,1% відповідно.
    Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 54,6 млн. пасажирів, що становило 85,5% від обсягів січня–червня минулого року.
    З аеропорту м. Харкова транспортною авіацією відправлено 124,6 тис. пасажирів, у т.ч. у міжнародному сполученні – 88,3 тис., що на 62,9% та 72,5% відповідно більше від обсягів минулого року.
    Харківським метрополітеном перевезено 99,4 млн. пасажирів, з них безплатних – 12,1 млн., що становило 96% та 58,6% відповідно від обсягів перевезень січня–червня 2015 р.
    Трамваями та тролейбусами міста перевезено 131,4 млн. пасажирів, що на 4,9% більше рівня січня–червня 2015 р. Питома вага пільгового контингенту склала 62,8%.

Глухова  706 26 98

 


22.07.2016

Надання населенню Харківської області субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–червні 2016 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 224,0 тис. домогосподарств, що в 1,7 раза більше, ніж у січні–червні 2015 р. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях склала 83,4%.
     Із початку року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 195,9 тис. домогосподарств, що становило 87,5% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 165,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 30,7 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2015 р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась в 1,9 раза.
     У червні 2016 р. 285,0 тис. домогосподарств (25,5% від загальної кількості домогосподарств області) отримали державну допомогу для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вигляді субсидій, що в 8 разів більше, ніж
у червні 2015 р.
    За кількісним складом щодо отриманих субсидій переважали домогосподарства з однієї особи, їх частка склала 38,7% домогосподарств, які отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2016 р.
    Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні 2016 р., становила 114,0 млн.грн, що на 84,9 млн.грн більше відповідного показника у 2015 р., з неї у міських поселеннях – 86,0 млн.грн, у сільській місцевості – 28,0 млн.грн.
    Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у червні 2016 р. по області збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 49,2% і становив 178,8 грн.           Найбільший розмір спостерігався у Харківському районі області (1096,4 грн), а найменший – у Золочівському районі (31,4 грн).
 

Глухова  706 26 98


22.07.2016

Надання населенню Харківської області субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива у червні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–червні 2016 р. 3,7 тис. домогосподарств області (39,3% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них
у міських поселеннях – 1,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості –2,7 тис. домогосподарств.
    Серед домогосподарств, яким призначено субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 63,1% – домогосподарства з однієї особи, решта – з двох та більше осіб.
    Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–червні 2016 р. становила 6,1 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 1,9 млн.грн, у сільській місцевості – 4,2 млн.грн.
   Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у червні 2016 р. по області склав 1727,4 грн.
   У січні–червні 2016 р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 3,4 млн.грн, за відповідний період 2015 р. – 0,1 млн.грн. 
 

Глухова  706 26 98


22.07.2016

Підсумки роботи вантажного транспорту Харківської області у січні–червні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–червні 2016 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 11467,5 млн.ткм, або 98,4% від обсягу січня–червня минулого року. Перевезено (відправлено) 21,0 млн.т вантажів, що на 5% більше рівня минулого року.
     Південною залізницею відправлено 14,3 млн.т вантажів, що на 3,9% більше обсягів січня–червня 2015 р.
     Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажної роботи в обсязі 1397,4 млн.ткм, перевезено 6,8 млн.т вантажів, що на 34,9% та 7,3% відповідно більше обсягів січня–червня 2015 р.
 

Глухова  706 26 98


22.07.2016

Оборот роздрібної торгівлі за січень–червень 2016 р.

Детальніше

Сховати

      Оборот роздрібної торгівлі за січень–червень 2016 р. становив 45,6 млрд.грн.
     Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств торгової мережі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2016 р. становив 45589,9 млн.грн. і збільшився у порівнянних цінах проти відповідного періоду м.р. на 4,4%. У його структурі на організовані і неформальні ринки припадало 37,2%.
      Середньомісячний оборот роздрібної торгівлі на одну особу за січень–червень п.р. складав 2794,9 грн. (за відповідний період м.р. – 2366,6 грн.).
      Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–червень 2016 р. складав 19894,0 млн.грн. і проти відповідного періоду 2015 р. фізичний обсяг його збільшився на 5,8%.
      За січень–червень п.р. (у середньому за місяць) одному мешканцю підприємствами області реалізовано товарів на 1219,6 грн. проти 1023,1 грн. у січні–червні м. р.
 

Глухова  706 26 98


19.07.2016

 Зовнішня торгівля товарами підприємств та організацій Харківської області за січень–травень 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–травні 2016 р. експортні поставки товарів становили 395,9 млн.дол. США, що на 21,5% менше, ніж у січні–травні 2015 р., імпортні надходження – 551,5 млн.дол. США і збільшились на 16,1%. Від’ємне сальдо складало 155,6 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 125 країн світу.
     Серед країн–партнерів найбільше експортувалися товари до Російської Федерації – 27,7%, Єгипту – 7,3%, Японії – 6,5%, Молдови, Республіки – 3,7%, Білорусі – 3,6%, Китаю та Іспанії – по 3,2%, Казахстану – 2,8%.
     Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації – 18,5%, Китаю –17,4%, Німеччини – 5,2%, Білорусі – 5,1%, США – 4,8%.
     У порівнянні з січнем–травнем 2015 р. обсяги експорту товарів до країн ЄС збільшились на 9,4%, обсяги імпорту – на 27,5% і складали у січні–травні 2016 р. 89,9 млн.дол. та 152 млн.дол. відповідно.
     Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 24,2%, готові харчові продукти – 22,3%, продукти рослинного походження – 14,5% та жири та олії тваринного або рослинного походження – 6%.
     У загальному обсязі імпорту області найбільша питома вага припадала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 17,3%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 15,3%, готові харчові продукти – 13,3% та продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 11%.
 

Глухова  706 26 98


18.07.2016

Про хід збиральних робіт у Харківській області станом на 01 липня 2016 року

Детальніше

Сховати

     На ланах Харківської області розпочалося збирання врожаю. Станом на 1 липня п.р. зернові і зернобобові культури (без кукурудзи)скошені та обмолочені на площі 893 га. Із зібраної площі одержано 27,6 т зерна в початково оприбуткованій вазі, при середній урожайності 30,9 ц з 1 га.
     У всіх категоріях господарств (крім малих) на початок липня зібрано овочів відкритого ґрунту 30,1 т, плодоягідних культур – 49,7 т.
    Для забезпечення врожаю наступного року сільськогосподарськими підприємствами проведено підготовку ґрунту під посіви озимих культур на площі 7282 га, з них піднято чистих парів – 7069 га (відповідно на 38,5% та на 43,9% більше, ніж у попередньому році).

 

Глухова  706 26 98


15.07.2016

Виробництво продукції тваринництва та чисельність худоби та птиці в господарствах Харківської області станом на 1 липня 2016 року 

Детальніше

Сховати

     За розрахунковими даними станом на 1 липня 2016 р. у всіх категоріях господарств області чисельність поголів’я великої рогатої худоби склала 212,9  тис.голів (у т.ч. корів – 92,1 тис. голів),  свиней –  295,7 тис. голів,  овець та кіз – 95,7  тис. голів, птиці – 9,5 млн. голів. У порівнянні з відповідною датою минулого року чисельність  великої рогатої худоби  зросла на 1 тис. голів (на 0,5%). Стадо корів скоротилось на 0,5 тис. голів (на 0,5%), свиней  – на  1,6 тис. голів (на 0,5%), овець та кіз – на 1,5 тис. голів (на 1,5%), птиці – на  606,9 тис. голів (на 6,0%).
     За січень–червень 2016  року у всіх категоріях господарств області було вироблено м’яса (у живій вазі) 66,9 тис.т, молока – 260,1 тис.т, яєць – 253,4 млн.шт., вовни – 35 тонн. Порівняно з відповідним періодом 2015 р. виробництво молока збільшилося на 6,6 тис.т (на 2,6%), м’яса (у живій вазі) – на 10,4 тис.т (на 18,4%); вовни зменшилося на 2 тонни (на 5,4%), яєць – на 168,5 млн.шт. (на 39,9%). 
 

Глухова  706 26 98


14.07.2016

Індекс споживчих цін

Детальніше

Сховати

Індекс споживчих цін по Харківській області у червні 2016 року становив 100,3% (по Україні – 99,8%).
 

Індекси споживчих цін по області

(до попереднього місяця; відсотків)

 

Червень

 

2016 р.

2015 р.

Індекс споживчих цін

100,3

100,0

Продукти харчування та безалкогольні напої

99,9

100,1

  Хліб та хлібопродукти

101,1

98,9

    інші круп’яні вироби

104,6

97,0

  М’ясо та м’ясопродукти

99,6

101,3

  Риба та продукти з риби

98,5

98,0

     Молоко

99,1

101,9

     Сир і м’який сир (творог)

100,3

100,4

     Яйця

105,2

100,7

     Масло вершкове

100,6

100,8

     Олія соняшникова

100,5

102,2

  Фрукти

99,1

97,4

  Овочі

98,3

100,5

     Цукор

99,2

96,7

Алкогольні напої, тютюнові вироби

102,2

102,1

Одяг і взуття

100,0

94,7

  Одяг

99,9

94,5

  Взуття

100,1

94,9

Житло, вода, електроенергія, газ та ін

і види палива

100,4

100,1

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла

101,1

99,9

Охорона здоров’я

100,3

100,5

Транспорт

101,1

101,9

  паливо та мастила

102,8

99,3

Зв’язок

100,0

99,7

Відпочинок і культура

99,4

99,5

Освіта

103,7

104,6

Ресторани та готелі

100,8

100,9

Різні товари та послуги

101,4

101,1

     На споживчому ринку області у червні знизилися ціни на продукти харчування та безалкогольні напої. Найбільше подешевшали овочі, а саме: капуста, огірки, помідори та перець солодкий. Із фруктової групи стали дешевшими банани, ягоди, апельсини. Також знизилися ціни на сало, цукор та окремі продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас подорожчали картопля, часник, цибуля ріпчаста, яйця, маргарин, крупи гречані, безалкогольні напої.
      Спостерігалося подорожчання тютюнових виробів та незначне зниження цін на окремі види алкогольних напоїв.
      Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли, головним чином, за рахунок підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Серед предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла подорожчання відбулося через зростання цін на окремі види меблів, побутової техніки та товарів для щоденної підтримки будинку. У сфері охорони здоров’я подорожчання відбулося внаслідок зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання. Підвищення цін на транспорт відбулося, в першу чергу, за рахунок подорожчання палива та мастил, послуг міжміського поїзду. Подорожчання у сфері освіти зумовлене зростанням плати за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.
      Спостерігалося подорожчання проживання у пансіонатах (пляжного відпочинку). Різні товари та послуги зросли у ціні внаслідок подорожчання послуг перукарень та закладів по особистому догляду, а також ювелірних виробів з золота.
У сфері відпочинку і культури подешевшали окремі види комп’ютерного обладнання, канцелярські товари, туристсько-екскурсійні послуги.
 

Глухова  706 26 98


06.07.2016

До Дня родини

Детальніше

Сховати

     День родини в Україні відносно молоде свято. Воно відзначаєтеся з 2012 року відповідно Указу Президента України № 1209/2011 "Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят" від 30 грудня 2011 року.
     Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено на 8 липня. В міжнародному співтоваристві День сім’ї засновано Генеральною Асамблеєю ООН ще в 1993 році і відзначається 15 травня.
     Родина була і залишається хранителькою духовних цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. З родини починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Завдяки сім’ї розвивається держава, міцніє благополуччя її народу.
     Станом на 1 січня 2016р. на території області у віці 15-34 роки проживало 737,6 тис. молодих людей, з них . 602,4 тис. – в міській місцевості або 81,7% та 135,2 тис. – в сільській або 18,3%.
     В минулому році на весільний рушник стали 21,4 тис. пар. Статистичні дані свідчать про те, що середній вік створення сім’ї припадає на 20–24 роки.
     У 2015 році на Харківщині народилось 24,9 тис. дітей, що на 2,8 тис. менше, ніж у попередньому році.
     За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, у 2015 році 34,0% сімей Харківщини мали у своєму складі дітей у віці до 18 років.
     Рівень матеріального добробуту родин забезпечують дорослі особи. Більше половини (66,4%) сімей з дітьми мають у своєму складі двох дорослих осіб, 25,1% – трьох і більше, 8,5 %– тільки одну дорослу особу.
     Хочемо привітати всі родини і побажати їм міцного здоров’я, миру і злагоди, благополуччя і достатку, теплого сімейного вогнища. Мати повноцінну щасливу сім’ю – це найщедріший дар від долі. Нехай кожному дістанеться такий подарунок.

 

Глухова  706 26 98


06.07.2016

Про обсяги реалізованої промислової продукції у січні–травні 2016 року

 

Детальніше

Сховати

     У січні–травні 2016 р. підприємствами області реалізовано промислової продукції на 46872,7 млн.грн. У загальнодержавному обсязі реалізованої продукції частка Харківської області складає 7,1%. Вона посідає 5 місце після Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та м. Києва.
     Із загального обсягу реалізації 52,7% припадає на продукцію переробної промисловості, 23,9% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 22% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 1,4% – підприємств з водопостачання, каналізації та поводження з відходами.
     В структурі реалізації продукції переробної промисловості переважає продукція провідних для області видів діяльності таких як: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів і машинобудування (крім ремонту та монтажу машин і устатковання), питома вага яких складає відповідно 36,1% (або 8915,5 млн.грн) та 19,2% (4759,2 млн.грн).
     До десяти найкрупніших за обсягами реалізованої промислової продукції підприємств області входять: Філія Газопромислове управління "Шебелинкагазвидобування" ПАТ "Укргазвидобування", АК "Харківобленерго", ТОВ "Харківгаз збут", ПрАТ "Філіп Морріс Україна", КП "Харківські теплові мережі", Структурний підрозділ ТОВ "Еско-північ" у с. Ординка, ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти управління ДК "Укргазвидобування", Зміївська теплова електрична станція ПАТ "Центренерго",
ПАТ "Турбоатом", на які припадає 47% обсягу реалізації.
 
 
Глухова  706 26 98

 


05.07.2016

Всесвітній день народонаселення – міжнародний день, що відзначається 11 липня

Детальніше

Сховати

    День п'яти мільярдів – 11 липня 1987 року – день, коли чисельність населення Землі перевищила 5 млрд. осіб. Тому у 1989 році Рада керуючих Програми розвитку ООН (ПРООН) рекомендувала відзначати 11 липня як Всесвітній день народонаселення (рішення ПРООН 89/46). Цей день повинен звернути увагу суспільства на невідкладність і важливість вирішення демографічних проблем.
     Населення світу з 1960 року по 1999 рік збільшилося більш ніж удвічі, перейшовши в жовтні 1999 році відмітку в 6 мільярдів, 95 відсотків цього зростання припадало на частку країн, що розвиваються.
     За даними ООН, на початок 2016 року на Землі проживає 7,3 млрд. осіб.
     У 2050 році, за оцінками фонду ООН в області народонаселення, чисельність населення Землі становитиме 9,4 мільярдів осіб.
     Однак український внесок у наведену цифру останнім часом має мінусову позначку. Кількість населення нашої держави зменшується. Так само зменшується і населення Харківської області.
     Протягом 50-60-х років в Харківській області приріст населення був досить високим і чисельність населення досягла рівня, який був до Другої світової війни. Найбільшу чисельність населення Харківська область мала на початок 1990 року – 3196,6 тис. осіб. В подальшому, до початку 2016 року, з кожним роком чисельність населення області зменшувалась (крім 2012 року, в якому відбулось збільшення чисельності населення області у порівнянні з 2011 роком). За цей період область втратила 478,0 тис. осіб, в тому числі 326,4 тис. осіб склали втрати міського населення і 151,6 тис. осіб – сільського.
     Станом на 1 січня 2016 року в Харківській області проживало  2718,6 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях – 2192,5 тис. осіб, у сільських населених пунктах – 526,1 тис. осіб.
     Харківська область належить до регіонів з високим ступенем урбанізації: частка міських жителів складає 80,6%.
     За 2015 рік чисельність населення області зменшилась на 12686 осіб, або на 0,5%, у тому числі міського – на 8191 особу, або на 0,4%,  сільського – на 4495 осіб, або на 0,8%.
     За останні десять років сільське населення області зменшилось на 59,8 тис. осіб (на 10,2%), а міське – на 50,6 тис. осіб (на 2,3%). Темпи скорочення чисельності сільського населення області значно більші, ніж міського населення.
    Загальне зменшення чисельності населення Харківської області за  2015 рік відбувалось виключно за рахунок природного скорочення –17667 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст – 4981 особа. У 2015 році коефіцієнт загального скорочення населення області становив 4,6 особи на 1000 осіб наявного населення.
    Природне скорочення населення у 2015 році було зафіксовано по всіх територіях Харківської області. Коефіцієнт природного скорочення в цілому по області у 2015 році становив 6,4 особи на 1000 наявного населення.
    Природне скорочення є результатом перевищення числа померлих над кількістю народжених. Упродовж 2015 року в Харківській області народилось 24939 осіб, померло 42606 осіб.
     Потік прибулих у 2015 році складав 40549 осіб, а вибулих – 35568 осіб. Коефіцієнт міграційного приросту населення в цілому по області становив 1,8 особи на 1000 наявного населення. 

 

Глухова  706 26 98


05.07.2016

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у травні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–травні 2016 р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2772,8 млн.грн (92,3% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Зміївському районі області (118,6%1), найнижчий – у Дворічанському районі (48,0%).
     Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у травні 2016 р. порівняно з квітнем 2016 р. на 5,8% і на кінець травня 2016 р. становила 1619,4 млн.грн, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,7 місяця.
     У загальній сумі заборгованості за житлово-комунальні послуги найбільшу питому вагу має заборгованість мешканців обласного центру – на кінець транвя 2016 р. населення                 м. Харкова заборгувало 1612,1 млн.грн (або 99,5% від суми боргу по області).
     У травні 2016 р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 54,8% власників особових рахунків, газопостачання – 49,2%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,6%, вивезення побутових відходів – 21,0%, централізоване водопостачання та водовідведення – 15,9%.
     Упродовж травня 2016 р. населенням сплачено за електроенергію 109,5 млн.грн, що становило 91,6% нарахованих за цей період сум (у квітні – відповідно 97,6 млн.грн та 81,6%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець травня 2016 р. становила 279,8 млн.грн.
     Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год), на одного власника особового рахунку у травні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшились на 7,4% і становили 489,0 грн.
     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 "Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги" у січні–травні 2016 р. з населенням було укладено 753 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 3365,1 тис.грн, а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 1326,1 тис.грн.
 
 
Глухова  706 26 98

 


 04.07.2016

Діяльність малих (у т.ч. мікро-) підприємств Харківської області за 2015 рік1

Детальніше

Сховати

     За даними статистичних спостережень зі структурної статистики підприємств, у 2015 році в Харківській області кількість малих (у т.ч. мікро-) підприємств становить 23828 одиниць, що складає 95,5% від загальної кількості підприємств області. Із загальної кількості малих підприємств мікропідприємства складають 20700 одиниці.
      За підсумками розробки фінансової звітності за 2015 рік, фінансовий результат до оподаткування малих (у т.ч. мікро-) підприємств становив 2696,3 млн.грн. збитку (по мікропідприємствах цей показник склав 3281,8 млн.грн. збитку).
     Найбільша кількість малих підприємств Харківської області знаходиться у м. Харкові  (18759 одиниць), а серед районів – у Харківському районі (1082 одиниці). Найменша кількість малих підприємств знаходиться у Коломацькому районі (33 одиниці).
     На малих підприємствах було зайнято 109638 осіб, що складає 28,4% від загальної кількості зайнятих працівників регіону. У порівнянні з 2014 роком відбулось зменшення кількості зайнятих працівників малих підприємств на 6,9%. Наймані працівники малих підприємств складають 92,3% із загальної кількості зайнятих працівників малих підприємств.
     Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств області у порівнянні з минулим роком збільшився в 1,4 рази і склав 61126,7 млн.грн., що становить 26,9% від загального обсягу реалізації у економіці Харківської області. Обсяг мікропідприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств складає 19550,1 млн.грн.
     Прибутковими підприємствами Харківської області, частка яких у загальній кількості становила 72,4%, отримано 7394,9 млн.грн. прибутку (2355,8 млн.грн. за рахунок мікропідприємств). Основна частина прибутку сформована підприємствами сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (3576,9 млн.грн.); оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (1363,3 млн.грн.); промисловості (763,6 млн.грн.).
     Частка збиткових малих підприємств становила 27,6%. Ними допущено 10091,3 млн.грн. збитку (за рахунок мікропідприємств 5637,6 млн.грн.). Найбільші обсяги збитків зазнали підприємства таких видів економічної діяльності: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (5528,4 млн.грн.); операції з нерухомим майном (1081,8 млн.грн.); професійна, наукова та технічна діяльність (980,1 млн.грн.).
 
 
           
1 Дані попередні
 
Глухова  706 26 98


01.07.2016

 Діяльність підприємств Харківської області за 2015 рік1

Детальніше

Сховати

     За даними статистичних спостережень зі структурної статистики підприємств по Харківській області у 2015 році кількість підприємств становить 24938 одиниць,
у м. Харкові їх кількість складає 19482 одиниці.
     Фінансовий результат підприємств до оподаткування за 2015 рік є негативним та становить 2813,7 млн.грн. збитку, проти 5914,8 млн.грн. за 2014 рік.
    По Харківській області за видами економічної діяльності найбільша кількість підприємств зосереджена у сферах оптової та роздрібної торгівлі (7320 одиниць) та у промисловості (3720 одиниць), найменша у сферах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (173 одиниці) та освіти (144 одиниці).
     Середня кількість зайнятих працівників на підприємствах Харківщини у 2015 році становила 386629 осіб. З їх кількості 97,8% – наймані працівники. Найбільша кількість зайнятих працівників регіону зосереджена у промисловості і складає 152712 осіб (39,5%), найменша кількість зайнятих працівників у галузі освіти – 891 особа (0,2%).
     Підприємствами Харківської області у 2015 році реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 227559,5 млн.грн., що в 1,3 раза більше ніж у попередньому році.    
     Прибутковими підприємствами Харківської області, частка яких у загальній кількості становила 72,3%, отримано 18734,8 млн.грн. прибутку. Основна його частина сформована підприємствами сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (7695,4 млн.грн.); промисловості (6273,7 млн.грн.); оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (2282,2 млн.грн.).
     Частка збиткових підприємств становила 27,7%. Ними допущено 21548,5 млн.грн. збитку. Найбільші обсяги збитків зазнали підприємства таких видів економічної діяльності: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (7811,5 млн.грн.); промисловість (5727,6 млн.грн.); операції з нерухомим майном (2235,0 млн.грн.).
__________________
1 Дані наведено без банків, бюджетних установ
2 Дані попередні.
 
 
Глухова  706 26 98

 


 

 01.07.2016

Житловий фонд на 1 січня 2016 року1

Детальніше

Сховати

 

     На 1 січня 2016 р. житловий фонд Харківської області становив 65,3 млн.м2 загальної площі2, з якої 78,1% (51,0 млн.м2) – у міських поселеннях.
     Майже весь житловий фонд (97,9%) розташовувався в житлових будинках (багатоквартирні та індивідуальні (садибні) житлові будинки). Площа гуртожитків та житлових приміщень у нежитлових будівлях у загальному житловому фонді
становила 2,1% (1,3 млн.м2).
     Із загальної кількості квартир (1,2 млн.) однокімнатні становили 26,0%, двокімнатні – 34,2%, трикімнатні – 29,8%, чотири і більше кімнат – 10,0%.
     На початок 2016 р. кількість ветхих і аварійних будинків становила 4,9 тис.од, у яких проживало 6,3 тис. осіб.
______________________                                                          
1 За оцінкою Держстату.
2 Тут і надалі інформацію наведено з урахуванням даних про житловий фонд, який знаходиться на балансі підприємств-банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність.
 
 

Глухова  706 26 98

 

 


 

Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech