2016 рік

Архів. Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-листопад 2016 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльностіза січень-листопад 2016 року
(відсотків)
Код заКВЕД-2010 Листопад 2016 до жовтня 2016 Листопад 2016 до листопада 2015 Січень-листопад 2016 до січня-листопада 2015
 Промисловість  B+C+D 98,3 94,3 105,5
Добувна та переробна   промисловість B+C 96,3 92,9 105,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 98,8 125,0 102,6
Переробна промисловість  С 95,9 89,4 105,4
  з неї  
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 92,6 95,8 100,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 108,7 108,0 101,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 102,5 93,7 102,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 129,3 117,1 117,9
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 110,4 122,3 75,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 103,0 107,5 103,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 92,7 111,0 107,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 109,8 117,3 115,6
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 90,6 117,0 112,5
Постачання електроенергії, газу,  пари та кондиційованого повітря D 119,0 107,6 110,1