Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економ. діяльності

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1
  Код за  КВЕД-2010 Усього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
 підприємства
малі
 підприємства
з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього   403491 41286 10,2 241953 60,0 120252 29,8 51523 12,8
Сільське, лісове та рибне господарство A 28755 16438 57,2 12317 42,8 4748 16,5
Промисловість B+C+D+E 158227 33109 20,9 99541 62,9 25577 16,2 6915 4,4
Будівництво F 18612 к к к к 9853 52,9 4120 22,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 69652 5140 7,4 37122 53,3 27390 39,3 13938 20,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 17917 13271 74,1 4646 25,9 1799 10,0
Тимчасове розміщування й організація харчування I 5606 2708 48,3 2898 51,7 1279 22,8
Інформація та телекомунікації J 8380 2883 34,4 5497 65,6 2684 32,0
Фінансова та страхова діяльність K 1513 к к к к 506 33,4
Операції з нерухомим майном L 15141 3658 24,2 11483 75,8 7493 49,5
Професійна, наукова та технічна діяльність M 14481 6556 45,3 7925 54,7 4231 29,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 14103 к к к к 5321 37,7 1811 12,8
Освіта P 944 к к к к 422 44,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 45586 41424 90,9 4162 9,1 842 1,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 3322 2745 82,6 577 17,4 245 7,4
Надання інших видів послуг S 1252 к к к к 490 39,1
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech