Прес-випуски

31.08.2017

Заробітна плата працівників Харківської області за ІІ квартал 2017 року

...

     За даними державного статистичного спостереження з праці (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) середньомісячна заробітна плата працівника підприємств, установ та організацій області, нарахована за січень–червень 2017 р., становила 5820 грн (на 38,8% більше ніж за відповідний період 2016 р.; майже у два рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн)).
     Середній розмір заробітної плати одного штатного працівника області у червні 2017 р. складав 6468 грн, що у 2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати.
     У червні 2017 р. утримувався високий рівень диференціації розміру заробітної плати за видами економічної діяльності. Найбільш оплачуваними в економіці області залишалися працівники, зайняті у наступних сферах: будівництво, транспорт, виробництвоосновних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування, інформація та телекомунікації – їхня середня заробітна плата була в межах 7513 14899 грн.
     Водночас найнижчий розмір заробітної плати працівників спостерігався у сферах: поштова та кур’єрська діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, операції з нерухомим майном, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (3477–4893 грн, що є нижче середньообласного показника).
     Реальна заробітна плата працівників, з урахуванням індексу споживчих цін за місяць, збільшилась на 7,5%, відносно червня 2016 р. – на 20,2%.
     У II кварталі 2017 р. розмір оплати праці працюючих серед усіх районів області був вищим за рівень мінімальної заробітної плати. Найвищий рівень заробітної плати спостерігався у Балаклійському (7626 грн), Дергачівському (6255 грн), Зміївському (6606 грн), Красноградському (8261 грн) та Первомайському (7883 грн) районах.Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Богодухівському, Кегичівському, Зачепилівському, Краснокутському та Дворічанському районах області (не перевищував середнього рівня по області, був у межах 4775 грн).
     Заробітна плата працівників м. Харкова, нарахована за II квартал 2017 р., становила 6251 грн, що на 2,7% більше, ніж середній показник по області.

Глухова 706 26 98


30.08.2017

Капітальні інвестиції у Харківській області у січні–червні 2017 року

 

...

     У січні–червні 2017 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6646,0 млн.грн капітальних інвестицій, обсяг яких проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 21,7%.
     Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу склав 2466,7 грн.
     Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 62,3% загального обсягу.
     За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 12,3% капітальних інвестицій. Питома вага коштів населення на будівництво житла становила 9,8%.
     Найвагомішу частку капітальних інвестиції (98,7% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 55,9% усіх інвестицій; у будівлі та споруди – 39%. У нематеріальні активи вкладено 1,3% загального обсягу капітальних інвестицій.
     На капітальний ремонт активів спрямовано 368,8 млн.грн капітальних інвестицій (5,5% від загального обсягу).
     За видами економічної діяльності найбільші обсяги капітальних інвестицій спрямовані у розвиток підприємств промисловості – 1728,7 млн.грн, або 26% до загального обсягу. Також значні обсяги капітальних інвестицій освоєні підприємствами сільського, лісового та рибного господарства – 1647,8 млн.грн (24,8%) та будівельними організаціями і фізичними особами-забудовниками – 1560,3 млн.грн (23,5%).
     Із загального обсягу капітальних інвестицій по області найбільш вагомі обсяги освоєні у м. Харкові – 3954,2 млн.грн (59,5% загального обсягу) та Харківському  районі – 539,3 млн.грн (8,1%).
 
 
Глухова 706 26 98
 

29.08.2017

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг Харківської області у ІІ кварталі 2017 року

 

...

      У II кварталі 2017 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 6,9 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 26,3% вище рівня відповідного періоду 2016 р.Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 33,9% від загального обсягу реалізованих послуг (або 2,3 млрд.грн).
     У загальному обсязі реалізованих послуг суттєвими є частки таких видів економічної діяльності: інформація та телекомунікації – 30,5%, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 21,3%, операції з нерухомим майном – 11,9%, професійна, наукова та технічна діяльність – 11,7%, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8,9%, освіта – 6,8%.
     Серед населення найбільшим попитом користувалися послуги інформації та телекомунікацій – 24,9%, послуги у сферах освіти – 18,8% (питома вага вищої освіти у загальному обсязі реалізованих послуг населенню у сфері освіти склала 79,7%).
 
 
Глухова 706 26 98
 

28.08.2017

3 вересня – День підприємця України

...

     В першу неділю вересня в Україні відзначається свято – День підприємця. Це професійне свято в нашій державі було засновано Указом Президента у 1998 році, щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.
     За даними державних статистичних спостережень щодо структурних змін в економіці у 2016 році в Харківській області кількість малих (у т.ч. мікро-) підприємств становила 19326 одиниць, що складає 94,5% від загальної кількості підприємств області, з них 16208 мікропідприємств.
     Оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів займалося 28,7% загальної кількості малих підприємств області; операціями з нерухомим майном – 14,6%; промисловістю – 14,3%; сільським, лісовим та рибним господарством – 9,2%.
     У 2016 р. на малих (у т.ч. мікро-) підприємствах Харківщини працювало 32,4% від загальної кількості зайнятих працівників області, або 110,0 тис. осіб.
     Малі підприємства області забезпечують майже третину загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) області, або 79,9 млрд.грн (на 22,3% більше, ніж у 2015 р.); мікропідприємствам належить 35% цієї суми – 28,3 млрд.грн.
     За 2016 р. 70,0% малих підприємств області отримали прибуток на суму 7,4 млрд.грн до оподаткування, водночас сума допущених малими підприємствами збитків склала
6,2 млрд.грн.
     У День підприємця проводяться конференції, форуми, виставки, приурочені до свята і присвячені розвитку підприємницької діяльності та проблемам розвитку середнього та малого бізнесу;проводяться різні лекції і тренінги, які покликані допомагати всім, хто займається цією справою; промовляються слова вдячності ініціативним, енергійним, винахідливим бізнесменам. Приєднуємося до привітань підприємцям та бажаємо Вам найсміливіших починань, здійснення задумів і процвітання бізнесу!

 

Глухова 706 26 98
 

28.08.2017

Про промислове виробництво Харківської області у січні–липні 2017 року

...

     У січні–липні 2017 р. порівняно із січнем–липнем 2016 р. індекс промислової продукції по Харківській області становив 109%. На підприємствах переробної промисловості обсяг випуску продукції збільшився на 13,6%; добувної промисловості
і розроблення кар’єрів – на 5,5%; з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – зменшився на 17,4%.
     За цей період на 21,2% більше випущено продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання; на 19,2% – у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; на 12,6% – у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; на 11,6% – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції; на 3,6% – у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; на 2,8% – у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів та на 2,6% – у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності.
     Зменшення випуску промислової продукції спостерігалось у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 0,3% та у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 2,3%.
 
 
Глухова 706 26 98
 

23.08.2017

Демографічна ситуація у м. Харкові у січні–червні 2017 року

...

     На 1 липня 2017 р. чисельність наявного населення у м. Харкові, за оцінкою, проживало 1448,3 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2017 р. чисельність населення міста збільшилась на 9307 осіб.
     Порівняно з січнем–червнем 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 85 осіб.
     У січні–червні 2017 р. у м. Харкові народилось 5333 немовляти, що на 351 немовля (або на 6,2%) менше, ніж у січні–червні 2016 р. Коефіцієнт народжуваності складав 7,4 на 1000 осіб наявного населення проти 7,9 у січні–червні 2016 р.
    У січні–червні 2017 р. у м. Харкові було зареєстровано 9608 померлих, що на 266 осіб (або на 2,7%) менше, ніж у січні–червні 2017 р. Коефіцієнт смертності складав 13,4 на 1000 осіб наявного населення проти 13,7 у січні–червні 2016 р.

Герман 706 26 36


23.08.2017

Демографічна ситуація у Харківській області у січні–червні 2017 року

...

     На 1 липня 2017 р. чисельність наявного населення у Харківській області, за оцінкою, складала 2698,9 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2017 р. чисельність населення області зменшилась на 2255 осіб.
     Зменшення чисельності населення області відбулось за рахунок природного скорочення на 10795 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст – 8540 осіб.
     Порівняно з січнем–червнем 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 242 особи. Коефіцієнт природного скорочення складав 8,1 на 1000 осіб наявного населення проти 7,8 у січні–червні 2016 р.
     У січні–червні 2017 р. в Харківській області народилось 10361 немовля, що на 930 немовлят (або на 8,2%) менше, ніж у січні–червні 2016 р. Коефіцієнт народжуваності складав 7,7 на 1000 осіб наявного населення проти 8,4 у січні–червні 2016 р.
     У січні–червні 2017 р. в Харківській області було зареєстровано 21156 померлих, що на 688 осіб (або на 3,1%) менше, ніж за відповідний період 2016 р. Коефіцієнт смертності складав 15,8 на 1000 осіб наявного населення проти 16,2 у січні–червні 2016 р.
 
Герман 706 26 36


22.08.2017

Надання населенню Харківської області субсидій у липні 2017 року

...

     У січні–липні 2017 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 475,9 тис. домогосподарств, що в 1,9 раза більше, ніж у січні–липні 2016 р. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях склала 81,1%.
     Із початку року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 359,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 294,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 64,9 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2016 р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась на 47,9%.
     Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні 2017 р., становила 177,4 млн.грн (на 54,9 млн.грн більше відповідного показника у 2016 р.), з неї у міських поселеннях – 152,5 млн.грн, у сільській місцевості – 24,9 млн.грн.
     Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство області у липні 2017 р. зменшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3,1% і становив 174,0 грн.
     У січні–липні 2017 р. 14,5 тис. домогосподарствам області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 11,2 тис. домогосподарств.
     Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–липні 2017 р. становила 39,2 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 9,5 млн.грн, у сільській місцевості – 29,7 млн.грн.
     Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у липні 2017 р. по області збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року в 1,5 раза і склав 2640,9 грн.
 
 
Герман 706 26 36


22.08.2017

Підсумки роботи пасажирського транспорту Харківської області у січні–липні 2017 року

...

     У січні–липні 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 4,8 млрд.пас.км, що на 2,5% більше обсягу відповідного періоду минулого року.
     Послугами пасажирського транспорту скористалися 348,9 млн. пасажирів, або 100,6% від обсягу січня–липня 2016 р.
     За даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця" залізничним транспортом у січні–липні 2017 р. відправлено 20,0 млн. пасажирів, або 99,4% від обсягу січня–липня 2016 р. Виконано 2,2 млрд.пас.км пасажирообороту, що на 4,5% більше рівня січня–липня минулого року.
     Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 66,7 млн. пасажирів, виконано 814,9 млн.пас.км пасажирообороту, що становило відповідно 104,4% та 104,1% від рівня
січня–липня минулого року. Частка перевезень юридичними особами у загальному обсязі автомобільних перевезень склала 86,1%, або 57,5 млн. пасажирів.
     З аеропорту м. Харкова транспортною авіацією відправлено 230,9 тис. пасажирів, у тому числі у міжнародному сполученні – 181,5 тис., що на 44,3% та в 1,6 раза відповідно більше від обсягів січня–липня минулого року.
     Харківським метрополітеном перевезено 121,5 млн. пасажирів, що на 6,3% більше обсягу січня–липня 2016 р. Трамваями та тролейбусами перевезено
140,6 млн. пасажирів, або 94,6% від рівня січня–липня минулого року.

 

Герман 706 26 36


22.08.2017

Підсумки роботи вантажного транспорту Харківської області у січні–липні 2017 року

...

     У січні–липні 2017 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 13,5 млрд.ткм, або 100,5% від обсягу січня–липня 2016 р.
     Підприємствами транспорту перевезено (відправлено) 26,1 млн.т вантажів, що на 9,9% більше обсягу січня–липня минулого року.
     За даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця" залізничним транспортом відправлено (навантажено) 17,7 млн.т вантажів, що на 10% більше обсягу січня–липня 2016 р. Відправлення кам’яного вугілля збільшилися в 71,7 раза, цементу – в 2,1 раза, нафти і нафтопродуктів – на 38,4%, зерна і продуктів перемолу – на 25,3%, будівельних матеріалів – на 23%, брухту чорних металів – на 13,6%. Натомість, відправлення лісових вантажів зменшилися на 43,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 31%, руди залізної і марганцевої – на 13,6%, коксу – на 8,5%, чорних металів – на 7,1%.
     Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот в обсязі 2,0 млрд.ткм, перевезено 8,4 млн.т вантажів, що відповідно на 20,3% та на 9,6% більше обсягів січня–липня 2016 р.
 
 
Герман 706 26 36


22.08.2017

Зовнішня торгівля товарами підприємств та організацій Харківської області у І півріччі 2017 року

...

     За І півріччя 2017 р. експорт товарів становив 587,6 млн.дол. США, імпорт – 750,1 млн.дол. Порівняно із січнем–червнем 2016 р. експорт збільшився на 22,3%, імпорт – на 6,9%. Від’ємне сальдо становило 162,6 млн.дол. (у січні–червні 2016 р. – також від’ємне 221,4 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 148 країн світу.
     Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Російської Федерації – 27,1%, Єгипту – 8,3%, Японії – 5,6%.
     Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 114,8 млн.дол. та збільшився порівняно з січнем–червнем 2016 р. на 6,3%.
     Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації – 20%, Китаю – 16,8%, Німеччини – 6,7%, Білорусі – 6,4%, США – 5%.
     Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 224 млн.дол. та збільшився проти аналогічного періоду попереднього року на 8,4%.
     Основними товарами, що імпортувалися, були машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 19,1%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 14,6%, готові харчові продукти – 10,9%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 10,2%, мінеральні продукти – 9,4%, недорогоцінні метали та вироби з них – 9%.
 
Герман 706 26 36

 


22.08.2017

Зовнішня торгівля послугами підприємств та організацій Харківської області  у І півріччі 2017 року

...

     За І півріччя 2017 р. загальна сума послуг, наданих нерезидентам (експорт), за попередніми даними, становила 140,7 млн.дол. США. Обсяг послуг, одержаних від нерезидентів (імпорт), дорівнював 20,4 млн.дол. США. Проти аналогічного періоду попереднього року обсяг експорту послуг збільшився на 12,5%, імпорту – скоротився на 16,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 120,3 млн.дол. США (за І півріччя 2016 року воно складало 100,6 млн.дол. США). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 145 країн світу.
     Основними партнерами в експорті послуг були: США (питома вага у загальному обсязі – 29,1%), Ізраїль (15,6%), Велика Британія (6,6%), Російська Федерація (5,6%), Швеція (4,1%), Франція (3,8%).
     Головними партнерами в імпорті послуг були: Швейцарія (28,6%), Чехія (10,6%), Російська Федерація (8,8%), Кіпр (7,3%), Туреччина (5,5%).
     Обсяг експорту послуг, наданих країнам ЄС, збільшився на 17,7% проти аналогічного періоду попереднього року і дорівнював 34,8 млн.дол. Його питома вага у загальному обсязі експорту послуг області складала 24,7%.
     Частка країн ЄС у загальному обсязі імпорту послуг складала 42,4%. Обсяги їх послуг дорівнювали 8,7 млн.дол., що менше січня–червня 2016 року на 8,1%.
     У структурі експорту найбільші обсяги припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 65,4%, послуги пов’язані з подорожами – 11,5%, ділові послуги – 9%, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 6,4%.
        Основу структури імпорту послуг складали: ділові послуги – 34,9%, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 16,3%, послуги пов’язані з подорожами – 12,6%, транспортні послуги – 12,3%, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю – 8,6%, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 7,7%.

 

Герман 706 26 36


22.08.2017

Виконання будівельних робіт у Харківській області у січні–липні 2017 року

...

     У січні–липні 2017 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 4613,8 млн.грн, що складало 10,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт підприємствами України. Індекс будівельної продукції у звітному періоді в порівнянні з відповідним періодом минулого року становив 130,7%         (у січні–липні 2016 р. проти січня–липня 2015 р. – 126,5%).
     Впродовж січня–липня 2017 р. проти відповідного періоду 2016 р. збільшилося будівництво будівель на 35,5%, у т.ч. житлових – на 36,1%, нежитлових – на 34,5%; інженерних споруд – на 28%.
     За характером будівництва частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення у звітному періоді поточного року становила 80,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, решта – з капітального та поточного ремонтів (11,8% та 8,1% відповідно).
     Підприємствами м. Харкова виконано 53,3% загальнообласного обсягу робіт. Окрім м. Харкова, будівельні роботи виконувались в усіх містах обласного значення та 12 районах області.
 
 
Герман 706 26 36


22.08.2017

Прийняття в експлуатацію житла в Харківській області у січні–червні 2017 року

...

     У січні–червні 2017 р. в області прийнято в експлуатацію 291 житловий будинок загальною площею 205,8 тис.м2, що більше на 73,1% проти січня–червня 2016 р.
     У сільській місцевості Харківщини прийнято в експлуатацію лише 5,5% загального обсягу житла.
     Порівняно з січнем–червнем 2016 р. обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях збільшився на 93,4%.
     У січні–червні 2017 р. проти відповідного періоду 2016 р. обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у Куп’янському районі – у 12,4 раза, Вовчанському районі – у 3,6 раза, м. Харкові – у 2,1 раза, Красноградському районі – у 1,9 раза, м. Ізюмі –
у 1,6 раза, Краснокутському районі – у 1,4 раза, Шевченківському районі – у 1,3 раза, Балаклійському районі – на 29%, м. Люботині – на 17%, м. Лозовій – на 8,3%, Дергачівському районі – на 6,7%, Золочівському районі – на 6,4% та Харківському районі – на 0,1%.
     Питома вага житла, прийнятого в експлуатацію індивідуальними забудовниками, склала 34,1%, або 70,1 тис.м2.
     За рахунок коштів державного бюджету введено в експлуатацію 0,3 тис.м2 загальної площі житла, причому всі – у сільській місцевості.
     У січні–червні 2017 р. прийнято в експлуатацію 3202 квартири. Середній розмір квартири, збудованої у сільській місцевості, становив 125,2 м2 і перевищував на 64,3 м2 розмір квартири, збудованої у міських поселеннях.
     Переважну частку (64,5%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках з двома та більше квартирами, 33,2% – в одноквартирних будинках та 2,3% – в гуртожитках.
     Крім того, прийнято в експлуатацію 54 дачних та садових будинків загальною площею 8,3 тис.м2, що більше на 18,1% від показника січня–червня 2016 р.
 
 
Герман 706 26 36


21.08.2017

26 серпня – День авіації України

...

     Щорічно в останню суботу серпня відзначається День авіації України – професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту. Вперше це свято відзначали в 1993 році – після виходу відповідного Указу Президента України від 16 серпня. Міжнародний аеропорт "Харків", з яким нерозривно пов'язана історія української цивільної авіації, є одним з важливіших транспортних вузлів України.
     За січень–липень 2017 р. з аеропорту м. Харкова транспортною авіацією відправлено 230,9 тис. пасажирів (на 44,3% більше, ніж за січень–липень 2016 р.), у т.ч. у міжнародному сполученні – 181,5 тис. (на 55,5% більше); прибуло 220,5 тис. пасажирів (на 46,5% більше, ніж у січні–липні 2016 року), у т.ч. у міжнародному сполученні – 172,0 тис. (на 57,5% більше).
     За цей період з аеропорту відправлено 40,1 т вантажів (що у 5,5 разів більше, ніж за січень–липень 2016 р.), у т.ч. у міжнародному сполученні – 38,3 т (у 8,1 разів більше), прибуло вантажу – 70,9 т, у т.ч. у міжнародному сполученні – 55,0 т.
     За даними офіційного сайту  Міжнародного аеропорту "Харків" (http://hrk.aero), за сім місяців 2017 року пасажиропотік склав 451,3 тис. пасажирів. Це на 45% більшеаналогічного періоду минулого року — тоді за сім місяців перельотами скористалися 310,6 тис. осіб. Зростання пасажиропотоку пов’язане з появою в березні нового щоденного рейсу Харків–Стамбул (Turkish Airlines); запуском сезонних перельотів в Монастір, Туніс (Bravo); збільшенням кількості перельотів до Варшави і Тель-Авіва, а також зростанням завантаження всіх існуючих рейсів.
     Працівники державної статистики приєднуються до привітань на адресу усіх авіаторів України і бажають їм міцного здоров’я, чистого неба, вдалих злетів і м’яких посадок!


19.08.2017

До Дня міста Харкова

...

     23 серпня відзначається День міста Харкова.
     Харків – великий науковий, індустріальний, транспортний, торговий і студентський центр України.
     Харків – найбільше місто на східній території України, друге – за чисельністю населення в нашій державі. У Харкові проживає 53% населення області. Станом на 01.01.2017 чисельність наявного населення становила 1439,0 тис. осіб.
     Харків – місто-технополіс, місто-підприємець, 73,4% юридичних осіб області зареєстровано у місті. Станом на 31.12.2016 іноземні партнери з 66 країн світу вклали в економіку міста 1406,3 млн.дол. США. У 2016 році зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 136 країн світу, загальний об’єм експорту товарів склав 675,3 млн.дол. США, імпорту – 900 млн.дол. США. Прийнято в експлуатацію 366,6 тис.м2 загальної площі житла. Автомобільним транспортом перевезено 11,4 млн.т вантажів та 74,8 млн. пасажирів, міським електричним транспортом – 454,9 млн. харків’ян та гостей міста.
     Харків – осереддя культури, освіти, науки. У місті функціонує 82 бібліотеки, 7 театрів, 6 музеїв, 3 концертні організації. Друга за кількістю в Україні мережа вищих навчальних закладів міста на початок 2016/17 навчального року складається з 57 закладів, у яких навчається 14,4 тис. студентів. Підготовкою аспірантів займаються 31 наукова установа та 28 вищих навчальних закладів, 12 наукових установ та 25 вищих навчальних закладів мають докторантуру. У виконанні наукових досліджень і розробок задіяно 150 харківських організацій та 16 тис. їх працівників.
     Харків – це один із найпотужніших та найпрекрасніших центрів України.
     Зі святом тебе, рідне місто!


19.08.2017

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг в Харківській області у I півріччі 2017 року

...

     За I півріччя 2017 р. підприємствами споживачам надано телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг на 1604,5 млн.грн, у тому числі населенню – на 1128,4 млн.грн, що в порівнянних цінах відповідно становить 89,1% та 97,5% від обсягу послуг у І півріччі 2016 р.
     Дохід від надання міжнародних послуг становив 65,0 млн.грн, з них населенню – 41,2 млн.грн.
     Найбільшу питому вагу за видами послуг зв’язку у загальній сумі доходів склали послуги рухомого (мобільного) зв’язку – 68,1% (з них населенню – 74,3%) та фіксованого телефонного зв’язку – 10,6% (з них населенню – 71,1%). Разом з тим, значним попитом користувалися Iнтернет-послуги – 10,3% (з них населенню – 66,1%), поштова та кур’єрська діяльність – 6,5% (з них населенню – 55,5%), трансляція, ретрансляція теле- та радiо-програм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв'язок – 1,4% (з них населенню – 36,8%).
     Кількість абонентів рухомого (мобільного) зв’язку на 1 липня 2017 р. налічувала 4,1 млн.од, у тому числі у населення – 3,8 млн.од.; кабельного телебачення – 29,0 тис.од, майже всі абоненти (99,8%) – населення; Інтернет-послуг – 978,5 тис.од, у тому числі населення – 877,5 тис.од. Разом з тим, кількість абонентів, які користувалися послугою широкосмугового доступу до Інтернет як фіксованого, так і безпровідного склала     931,4 тис.од, у тому числі у населення – 860,4 тис.од.
 
 

Герман 706 26 36

 

18.08.2017

Споживання основних продуктів харчування населенням Харківської області у 2016 році

...

     Рівень добробуту країни визначають за багатьма чинниками, одним з яких є частка доходів, яку населення витрачає на харчування. За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2016 році майже половину доходів населення області спрямувало на харчування. Щомісячно середньостатистичне домогосподарство витрачало на купівлю продуктів харчування 2151,09 грн. Найбільше коштів направлялося на м’ясо та м’ясопродукти (477,52 грн), на хліб і хлібопродукти (хлібобулочні та макаронні вироби, борошно, крупи) – 394,93 грн; молоко, сир та яйця – 304,46 грн, олію та жири (сало, масло тощо) – 207,71 грн, овочі, включаючи картоплю, – 168,08 грн.
     Однією особою області спожито в середньому за місяць: 21,0 кг молока, молокопродуктів та масла (в перерахунку на молоко);  4,5 кг  м’яса, м’ясопродуктів та сала (в перерахунку на м'ясо); 8,9 кг овочів і баштанних; 7,7 кг – хліба і хлібопродуктів; 5,2 кг  картоплі; 19 яєць; 2,4 кг цукру (включаючи цукор, використаний на кондитерські вироби), меду; 2,8 кг фруктів, ягід, горіхів, винограду.
     У порівнянні з 2015 р. зменшилось споживання: цукру та меду – на 11,1%; картоплі – на 10,3%; м’яса та м’ясопродуктів та сала (в перерахунку на м'ясо) – на 4,3%. Збільшилось споживання овочів і баштанних – на 11,3%; молока, молокопродуктів та масла (в перерахунку на молоко) на 6,1%; фруктів ягід, горіхів і винограду – на 3,7%. Залишилося без змін споживання яєць та хліба і хлібопродуктів.
     Структура та обсяги спожитих продуктів складають енергетичну цінність добового раціону харчування: його калорійність, вміст білків, жирів і вуглеводів.
     За розрахунками Державної служби статистики України у 2016 році калорійність середньодобового раціону жителя області становила 2711 ккал та знизилась у порівнянні з минулим роком на 2,1%, вміст білків у спожитих продуктах харчування становив 80 г (у 2015 р. – 81 г), жирів – 122 г, (у 2015 р. – 124 г), вуглеводів – 330 г (у 2015 р. – 341 г).
 
 

Герман 706 26 36


18.08.2017

Про хід збиральних робіт у Харківській області станом на 01 серпня 2017 року

...

     На ланах Харківської області триває збирання врожаю. Наближається до завершення обмолот ранніх зернових та розпочинається збір пізніх сільськогосподарських культур.
     Станом на 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 536 тис.га, що на 5,5% більше, ніж у попередньому році. Із зібраної площі одержано 2,2 млн.т зерна в початково оприбуткованій вазі (на 8% більше), при середній урожайності 41,8 ц з 1 га (на 0,9 ц з 1 га більше).
     Найбільша частка в структурі валового збору зерна припадає на пшеницю озиму 78,1%, її намолочено 1,8 млн.т – на 8,9% більше, ніж на відповідну дату 2016 року. Збір ячменю ярого, найпоширенішої культури ярового клину, склав 0,3 млн.т (на 0,5% більше, ніж на відповідну дату попереднього року).
     У всіх категоріях господарств на початок серпня 2017 року було зібрано 26,2 тис.т картоплі, що на 13,6% менше проти відповідної дати попереднього року. Овочів відкритого ґрунту зібрано 139,2 тис. т (на 1,1% більше, ніж у 2016 році), культур плодових – 14,5 тис. т (на 3% більше), ягідні – 6,7 тис. т (на 2,3% більше).
 

Герман 706 26 36

 

15.08.2017

Індекс споживчих цін по області у липні 2017 року

...

Індекс споживчих цін по Харківській області у липні 2017 року становив 100,4%, з початку року – 108,4% (по Україні – 100,2% та 108,2% відповідно).

Індекси споживчих цін по області
(до попереднього місяця; відсотків)
Липень
2017 р. 2016 р.
Індекс споживчих цін 100,4 99,7
Продукти харчування та безалкогольні напої 101,3 98,6
  Хліб та хлібопродукти 100,1 100,2
    інші круп’яні вироби 96,9 101,3
  М’ясо та м’ясопродукти 105,9 100,9
  Риба та продукти з риби 99,3 98,9
     Молоко 101,4 100,8
     Сир і м’який сир (творог) 100,2 99,9
     Яйця 94,6 103,5
     Масло вершкове 101 97,9
     Олія соняшникова 100,3 100,7
  Фрукти 102 101,6
  Овочі 95,8 74,5
     Цукор 98,6 100,2
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,7 101,3
Одяг і взуття 93,7 91,5
  Одяг 92 92,3
  Взуття 96,2 90,1
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,2 104,3
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 100 100,4
Охорона здоров’я 101,4 99,1
Транспорт 99,7 100,1
  паливо та мастила 98,5 100,1
Зв’язок 100,1 99,8
Відпочинок і культура 99,5 99,4
Освіта 100 100
Ресторани та готелі 101,3 100,6
Різні товари та послуги 100,5 103,6
    
      На споживчому ринку області у липні зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої. Найбільше подорожчали цитрусові, фарш м’ясний та курячий, сало, свинина, м’ясо птиці, мед, рис, мінеральні та джерельні води, ковбаси та копченості. Водночас суттєво знизилися ціни на плодоовочеву продукцію: огірки, помідори, перець солодкий, часник, банани, капусту, буряк, картоплю. Також подешевшали яйця, крупи гречані, риба солона та копчена, кава, чай.
     Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали, при цьому у ціні зросли тютюнові вироби, а алкогольні напої подешевшали за рахунок вин і пива.
     Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли, головним чином, за рахунок підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У сфері охорони здоров’я подорожчання відбулося внаслідок зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, амбулаторні послуги.Зв’язок подорожчав за рахунок зростання у ціні окремих моделей мобільних телефонів. Збільшення вартості послуг ресторанів і готелів пов’язане, у першу чергу, з подорожчанням проживання у пансіонатах (пляжний відпочинок). Зростання цін на різні товари та послуги відбулося через подорожчання особистого догляду.
     Одяг і взуття подешевшали за рахуноксезонного зниження цін на продукцію літнього сезону. Зниження цін на транспорт відбулося, в основному, за рахунок подешевшання палива та мастил.У сфері відпочинку і культури подешевшали окремі види комп’ютерного обладнання, туристсько-екскурсійні послуги.
     Рівень цін на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла тау сфері освіти залишився без змін.

Герман 706 26 36


15.08.2017

Виробництво продукції тваринництва та кількість худоби та птиці в господарствах Харківської області станом на 01 серпня 2017 року

...

     За розрахунковими даними станом на 01 серпня 2017 року у всіх категоріях господарств області кількість поголів’я великої рогатої худоби склала 206 тис.голів (у т.ч. корів – 90,7 тис.голів), свиней – 173,6 тис.голів, овець та кіз – 90,2 тис.голів, птиці – 9,6 млн голів.
     У порівнянні з відповідною датою минулого року кількість птиці свійської зросла на 347,2 тис.голів (на 3,8%). Стадо великої рогатої худоби скоротилось на 6,5 тис.голів (3,1%) (у т.ч. корів на 1,2%), овець та кіз – на 3,3 тис.голів (на 3,5%), свиней – на 120,5 тис.голів (41%).
     За січень–липень 2017 року у всіх категоріях господарств області було вироблено м’яса (у живій масі) 67,5 тис.т, молока – 314,3 тис.т, яєць – 331,2 млн.шт. Порівняно з відповідним періодом 2016 року виробництво яєць збільшилось 24,7 млн.шт (на 8,1%), молока – на 2,2 тис.т (на 0,7%). Виробництво м’яса (у живій масі) зменшилось на 6,9 тис.т (на 9,3%).

Герман 706 26 36


08.08.2017

13 серпня – День будівельника

...

     Щорічно у другу неділю серпня відзначається професійне свято – День будівельника.
     Сьогодні будівельна галузь характеризується прогресивними змінами у технології і організації будівельного виробництва. За січень–березень 2017 р. капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 577,5 млн.грн (21,4% до загального обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи області), у нежитлові будівлі та інженерні споруди – 410,9 млн.грн (15,3%).
     У січні–березні 2017 р. прийнято в експлуатацію 62,2 тис.м2 житла (з якого 91,7% у міських поселеннях).
     На виконання будівельних робіт з нового будівництва у січні–березні 2017 р. отримано 203 документи, з яких 192 – фізичними особами та фізичними особами-підприємцями та 11 – юридичними особами, на загальну площу 366,3 тис.м2.
     З початку року в області прийнято в експлуатацію 133 нові житлові будинки на 873 квартири. Середній розмір однієї квартири склав 71,3 м2 загальної площі.
     У січні–червні 2017 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3,8 млрд.грн, що на 31,9% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Зокрема, збільшилося будівництво будівель на 40,1%, у т.ч. житлових – на 36,4%, нежитлових – на 46,7%; інженерних споруд – на 27,2%. Частка робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд, становила 61,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт області, житла – 23,8%, нежитлових будівель – 14,9%.
     У червні 2017 р. на Харківщині середньооблікова кількість штатних працівників у будівництві склала 17,2 тис. осіб. В середньому одному штатному працівнику галузі нараховано 7513 грн заробітної плати, що більше на 36,8% порівняно з червнем 2016 р.
     Житловий фонд області на 1 січня 2017 р. становив 65,0 млн.м2 загальної площі, включаючи житловий фонд, який знаходився на балансі підприємств-банкрутів та тих, що припинили свою діяльність. Житловий фонд міських поселень становив 78,0% (50,7 млн.м2).
     Майже весь житловий фонд (97,9%) розташовувався в житлових будинках (багатоквартирних та індивідуальних (садибних). Площа гуртожитків та житлових приміщень у нежитлових будівлях у загальному житловому фонді становила 2,1% (1,4 млн.м2).
    За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у листопаді 2016 р. найбільша частка домогосподарств області має трикімнатне (36,5%) та двокімнатне (35,3%) житло. Водночас 12,3% сімей займає лише одну кімнату. Майже половина домогосподарств нашого краю (53,7%) проживають в окремій квартирі, 36,1% – в індивідуальному будинку.
     Таким чином, будівництво є однією з головних складових частин економіки області, яке забезпечує мешканців області новим комфортним житлом та необхідними об’єктами соціальної сфери та сприяє розвитку інфраструктури та модернізації виробничих потужностей.
    Працівники державної статистики Харківщини вітають усіх будівельників з їх професійним святом! Бажаємо успішної реалізації проектів, підкорення нових висот, професійних досягнень, а також матеріального добробуту, щастя та міцного здоров'я!


 07.08.2017

Про обсяг реалізованої промислової продукції у січні–червні 2017 року

...

     У січні–червні 2017 р. підприємствами області реалізовано промислової продукції на 78,4 млрд.грн. У загальнодержавному обсязі реалізованої продукції частка Харківської області складає 7,7%. За цим показником область посідає 5 місце після Дніпропетровської, Донецької, Запорізької областей та м. Києва.
     Із загального обсягу реалізації 49,5% припадає на продукцію переробної промисловості, 29,5% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 19,8% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та  1,2% – підприємств з водопостачання; каналізації, поводження з відходами.
     У структурі реалізації продукції переробної промисловості переважає продукція провідних для області видів економічної діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та машинобудування (крім ремонту і монтажу машин           і устаткування), питома вага яких складає відповідно 35,3% (або 13,7 млрд.грн) та 19,8% (7,7 млрд.грн).
     До десяти найкрупніших за обсягами реалізованої промислової продукції підприємств області входять: Філія Газопромислове управління "Шебелинкагазвидобування" ПАТ "Укргазвидобування", ПрАТ "Філіп Морріс Україна", АК "Харківобленерго", ТОВ "Харківгаз збут", КП "Харківські теплові мережі", Виробничий підрозділ "Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти" Філії "Управління з переробки газу та газового конденсату" ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", Структурний підрозділТОВ "Еско-північ" у с. Ординка, Зміївська теплова електрична станція ПАТ "Центренерго" та ЗАТ "Виробнича компанія "Укрнафтобуріння", на які припадає 53,2% обсягу реалізації.
 
Філатова 706 26 52
 

 


02.08.2017

Про оплату населенням Харківській області житлово-комунальних послуг у червні 2017 року

...

     У січні–червні 2017 р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 3873,1 млн.грн (79,2% нарахованих за цей період сум).
     Заборгованість населення на кінець червня 2017 р. становила: за газопостачання – 1691,4млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 1681,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій –272,2млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 250,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 74,0 млн.грн.
     Крім того, у червні 2017 р. населенням сплачено за електроенергію 156,9 млн.грн, що становило 79,4% нарахованих за цей період сум (у червні 2016 р. – відповідно 81,7%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець червня 2017 р. становила 446,5 млн.грн.
     Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в червні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. збільшилися в 1,6 раза і становили 718,1 грн.
     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 "Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги" у січні–червні 2017 р. з населенням було укладено 1139 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 4,9 млн.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 1,9 млн.грн.
 
 
Філатова 706 26 52
 

01.08.2017

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах Харківської області на 01 липня 2017 року

 

...

     Одним із показників соціально-економічної ситуації, як в області так і в цілому по країні, є своєчасність виплат заробітної плати працівникам.
     За результатами щомісячного державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", на 01 липня 2017 року сума заборгованості із виплати заробітної плати, що мала місце на окремих підприємствах, установах та в організаціях Харківської області, дорівнювала 248,2 млн.грн і порівняно з початком 2017 року зросла на 7,5% (або на 17,3млн.грн).
    Обсяг боргу працівникам області на початок липня п.р. складав 6,7% від фонду оплати праці, нарахованого за червень 2017 р. Найвищим він був у працівників, зайнятих на підприємствах з переробної промисловості (21,4% від фонду оплати праці) та на підприємствах, діяльність яких пов’язана з постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (27,4%).
     Основна частина невиплаченої заробітної плати серед видів економічної діяльності припадала на підприємства промисловості (219,3 млн.грн або 88,3% від загального показника), а серед міст та районів області – належала працівникам м. Харкова (87,9% або 218,3 млн.грн). Серед районів м. Харкова найвища сума невиплаченої заробітної плати спостерігалася на підприємствах Київського району (158,9 млн.грн, або 64%), серед міст та районів області – у працівників м. Ізюма (20,1%від загального показника по містах та районах області).
     На початок липня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати була відсутня у працівників Ізюмського, Лозівського та Первомайського районів (тобто у 3 із 27 районів області).
   Із загальної суми заборгованості економічно активним підприємствам належало 23,6% боргу, суб’єктам господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом – 75,8%, економічно неактивним підприємствам, тобто призупинившим виробничо-господарську діяльність у 2016 і попередніх роках – 0,6%.
   Чисельність працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, на початок липня п.р. збільшилась у порівнянні з попереднім періодом на 13,8% і склала 13 тис. осіб. Сума боргу в середньому на одного працівника дорівнювала 4501,81 грн, що на 30,4% менше середньомісячної заробітної плати в цілому по області за червень 2017 року.
    Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів складала 188,1 млн.грн. Більша частина з неї належить працівникам, які зайняті у промисловості (81,2%), а серед міст та районів області – на підприємствах міст Харкова (80,6%) та Ізюма (3%).
    Економічно неактивними підприємствами, тобто призупинившими виробничо-господарську діяльність у 2016 і попередніх роках, не виплачено 1,4 млн.грн. Більша частина цієї заборгованості належала працівникам, які раніше працювали у промисловості (96,8%).
 
 
Філатова 706 26 52