Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячнo)
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
 за січень 2022 року
  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е 22167734,7 100,0
Добувна та переробна промисловість B+C 15322578,0 69,1
  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 6678832,8 30,1
  Переробна промисловість  С 8643745,2 39,0
    з неї      
    виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10-12 3364799,3 15,2
    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 169972,4 0,8
    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 681757,3 3,1
    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 638279,9 2,9
    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 282683,9 1,3
    виробництво основних фармацевтичних продуктів і     фармацевтичних препаратів 21 285779,0 1,3
    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 911095,8 4,1
    металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 694503,2 3,1
    машинобудування 26-30 1325923,8 6,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 6556296,5 29,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 288860,2 1,3
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech