Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячнo)
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2022 році1
(остаточні дані)
              (тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
тис.грн у % до всієї  реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е 21891183,2
  Добувна та переробна промисловість B+C 15262288,4
  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 6677454,3
Переробна промисловість  С 8584834,1
    з неї                            
    виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10-12 3270084,3
    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 169970,7
    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 672786,0
    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 к
    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 282683,9
    виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 285779,0
    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 875813,0
    металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 698714,9
    машинобудування 26-30 1324174,6
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 6340034,6
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 288860,2

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за функціональним підходом (однорідними продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2023 р.).

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech