Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1 (остаточні дані)
(тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень
Промисловість                                       В+С+D+E 16508932,5 32353958,0 50328042,9 66572863,4
  Добувна та переробна промисловість В+С 11459779,9 22924716,8 36930648,4 50553393,6
  Добувна промисловість  і розроблення кар'єрів В 5514789,7 10444779,1 15574929,4 20471860,3
  Переробна промисловість C 5944990,2 12479937,7 21355719,0 30081533,3
   з неї          
     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 2080571,8 4410961,7 7307554,2 10572449,0
     текстильне виробництво,  виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 137668,5 297509,5 497564,4 674371,8
     виготовлення виробів з  деревини, виробництво паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 439235,6 931840,0 1466171,7 2006635,2
     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення    19 477900,0 854478,3 1413272,0 1932249,8
     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 150409,7 374903,8 733795,4 1060499,2
     виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 314297,1 560225,6 909766,5 1231968,2
     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 493064,4 1076297,5 1801000,1 2603603,4
     металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 366951,7 786997,8 1567235,8 2111192,2
     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 1282971,5 2595751,2 4575392,2 6365792,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 4832713,2 9000523,6 12752661,2 15145036,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 216439,4 428717,6 644733,3 874433,7

 

продовження)
  Код за КВЕД-2010 Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень
Промисловість В+С+D+E 82198744,0 96648334,9 111277768,2 125176568,0
Добувна та переробна промисловість В+С 64314300,1 77173546,2 89900917,9 101917241,8
Добувна промисловість  і розроблення кар'єрів       
В 25213965,0 29522336,1 33342202,2 37079203,5
Переробна промисловість                                            C 39100335,1 47651210,1 56558715,7 64838038,3
з неї          
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів                        10-12 13606280,6 16678786,5 19888359,9 22945938,2
текстильне виробництво,  виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 872103,6 1045323,3 1254712,4 1417472,7
виготовлення виробів з  деревини, виробництво паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 2586780,0 3147401,5 3796560,4 4345114,6
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення    19 2579283,4 3155791,7 3691391,4 4275422,3
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 1335707,2 1610846,4 1881089,2 2132510,9
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 1511512,6 1791878,9 2046640,5 2329912,8
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 3439622,9 4236027,5 5165829,7 6078559,9
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання                        24,25 2933208,4 3640436,5 4199596,6 4707164,7
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання                                           26-30 8285556,2 10048849,7 11947726,0 13561506,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря                                                   D 16772463,3 18133911,2 19799509,1 21459458,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 1111980,6 1340877,5 1577341,2 1799868,2

 

(продовження)
  Код за КВЕД-2010 Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
тис.грн у % до всієї  реалізованої продукції
Промисловість                                       В+С+D+E 139269453,3 153311655,7 168941807,4 185639199,3 100,0
Добувна та переробна промисловість                                   В+С 113927005,7 125432812,7 137464544,3 150474137,8 81,0
Добувна промисловість  і розроблення кар'єрів                            В 40662238,0 44089272,5 47882463,8 51477744,0 27,7
Переробна промисловість                                            C 73264767,7 81343540,2 89582080,5 98996393,8 53,3
з неї            
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів                        10-12 26205317,2 29518930,3 32748145,5 36531549,4 19,7
текстильне виробництво,  виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 1615682,7 1794156,6 1958623,8 2089769,8 1,1
виготовлення виробів з  деревини, виробництво паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 4943968,8 5538233,4 6085270,4 6669140,4 3,6
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення    19 4645163,7 4872528,0 5273466,4 5706921,6 3,1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 2375401,3 2626394,9 2865618,0 3103545,0 1,7
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 2739765,5 3029008,3 3371279,2 3760763,6 2,0
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 6901186,5 7759329,3 8529889,4 9231603,9 5,0
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання                        24,25 5207710,7 5736523,0 6266976,4 6968025,5 3,8
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання                       26-30 15178924,1 16705436,1 18321828,3 20291894,6 10,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря    
  23308518,5 25615155,2 28975472,7 32428669,0 17,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 2033929,1 2263687,8 2501790,4 2736392,5 1,5
1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020 р.)
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech