Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році1 (остаточні дані)
(тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень
Промисловість В+С+D+E 15814273,5 30128863,8 45702430,4 59509049,7
  Добувна та переробна промисловість В+С 11549877,5 21669666,4 32808042,4 44077376,8
    Добувна промисловість  і розроблення кар'єрів В 4408751,6 8319192,0 12474953,9 16495009,4
    Переробна промисловість C 7141125,9 13350474,4 20333088,5 27582367,4
    з неї          
    виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 2263817,8 4434013,5 6682649,6 9021847,8
    текстильне виробництво,  виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 106091,8 239042,7 405086,8 540771,6
    виготовлення виробів з  деревини, виробництво паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 384234,3 798578,9 1259912,0 1710941,0
    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення    19 625547,5 1167631,0 1666855,8 2195681,6
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 148734,9 343496,1 565508,2 870589,8
    виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 240658,8 546488,1 902895,3 1191170,1
    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 554700,5 1144152,7 1821280,8 2617942,3
    металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 345988,4 745387,4 1161694,0 1598133,8
    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 2187691,7 3331702,9 4941468,6 6605671,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 4099112,8 8120520,9 12378016,0 14730494,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 165283,2 338676,5 516372,0 701178,5

 

(продовження)
  Код за КВЕД-2010 Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень
Промисловість В+С+D+E 74611762,9 89186611,7 104160867,9 119156889,1
  Добувна та переробна промисловість В+С 57272251,1 70221482,3 83589201,3 96972117,3
   Добувна промисловість  і розроблення кар'єрів/strong> В 20817497,7 25138308,9 29681972,2 34397890,1
   Переробна промисловість 36454753,4 45083173,4 53907229,1 62574227,2
   з неї          
   виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 11635486,4 14545932,2 17541548,6 20637813,8
   текстильне виробництво,  виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 699445,8 879232,8 1063868,7 1237536,0
   виготовлення виробів з  деревини, виробництво паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 2202188,3 2697079,7 3199370,0 3747474,8
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення    19 2620626,8 3135438,3 3844878,3 4491347,1
   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 1133484,7 1382778,6 1637528,9 1881972,4
   виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 1476157,8 1777873,6 2070605,6 2380714,1
   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 3667780,4 4704757,6 5810053,4 6995232,6
   металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 2304131,6 3111289,8 3915086,7 4504772,9
   машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 9126402,5 10977429,3 12695283,8 14182912,4
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 16428990,5 17851782,1 19268908,6 20706642,7
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 910521,3 1113347,3 1302758,0 1478129,1

 

(продовження)
  Код за КВЕД-2010 Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
тис.грн у % до всієї  реалізованої продукції
Промисловість В+С+D+E 134026670,9 150612187,6 169199344,8 190358221,2 100,0
  Добувна та переробна промисловість В+С 110185259,9 124581494,6 139201746,1 155793820,0 81,8
   Добувна промисловість  і розроблення кар'єрів В 39136933,2 44287384,9 49444159,4 55280184,7 29,0
   Переробна промисловість C 71048326,7 80294109,7 89757586,7 100513635,3 52,8
   з неї            
   виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 23490856,4 26840941,4 30502568,5 34605312,1 18,2
  текстильне виробництво,  виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 1391015,5 1587483,2 1788260,0 1979459,7 1,0
   виготовлення виробів з  деревини, виробництво паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 4327261,0 4955004,6 5566303,3 6095669,7 3,2
   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення    19 5116353,8 5587481,9 6059768,0 6720088,6 3,5
   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 2131347,2 2365995,1 2611928,5 2859145,0 1,5
   виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 2701543,5 3029765,5 3343592,6 3606948,5 1,9
   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 8014352,1 8987445,0 9825249,3 10535718,1 5,5
   металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 5013975,3 5604734,2 6219918,3 6755143,7 3,5
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 16043113,0 18148789,6 20191316,7 23235574,4 12,2
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 22170863,5 24155326,1 27910983,3 32273071,8 17,0
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 1670547,5 1875366,9 2086615,4 2291329,4 1,2
1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech