Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році1
  Код за КВЕД-2010 Усього, тис.грн У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці
тис.грн у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) тис.грн у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
Усього1   475923754,7 393371279,6 100,0 82552475,1 100,0
             
Сільське, лісове та рибне господарство A 28924259,1 27893196,8 7,1 1031062,3 1,2
Промисловість B+C+D+E 166236076,8 159007487,0 40,4 7228589,8 8,8
Будівництво F 17785739,6 16258772,4 4,1 1526967,2 1,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 179394327,8 144068348,4 36,6 35325979,4 42,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 15028432,1 11448927,5 2,9 3579504,6 4,3
Тимчасове розміщування й організація харчування I 4068603,4 1706720,7 0,4 2361882,7 2,9
Інформація та телекомунікації J 27280326,2 9797763,9 2,5 17482562,3 21,2
Фінансова та страхова діяльність K 4071320,4 3818008,0 1,0 253312,4 0,3
Операції з нерухомим майном L 10408721,1 7639479,2 2,0 2769241,9 3,4
Професійна, наукова та технічна діяльність M 10497980,2 5592901,8 1,4 4905078,4 5,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 5953031,8 3663463,7 0,9 2289568,1 2,8
Освіта P 606555,1 187770,4 0,1 418784,7 0,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 2375117,2 1701121,8 0,4 673995,4 0,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 994066,0 330405,2 0,1 663660,8 0,8
Надання інших видів послуг S 2299197,9 256912,8 0,1 2042285,1 2,5
_________            
  1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech