Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економ. діяльності

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1
  Код за               КВЕД-2010 Усього,
осіб
У тому числі
великі
 підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього   393884 41285 10,5 241770 61,4 110829 28,1 42890 10,9
Сільське, лісове та рибне господарство A 27425 16416 59,9 11009 40,1 3546 12,9
Промисловість B+C+D+E 156801 33108 21,1 99483 63,5 24210 15,4 5737 3,7
Будівництво F 17804 к к к к 9046 50,8 3374 19,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 67451 5140 7,6 37074 55,0 25237 37,4 11938 17,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 17670 13260 75,0 4410 25,0 1581 8,9
Тимчасове розміщування й організація харчування I 5382 2708 50,3 2674 49,7 1096 20,4
Інформація та телекомунікації J 8006 2881 36,0 5125 64,0 2342 29,3
Фінансова та страхова діяльність K 1416 к к к к 414 29,2
Операції з нерухомим майном L 13812 3656 26,5 10156 73,5 6217 45,0
Професійна, наукова та технічна діяльність M 13728 6548 47,7 7180 52,3 3519 25,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 13630 к к к к 4855 35,6 1412 10,4
Освіта P 861 к к к к 344 40,0
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 45448 41401 91,1 4047 8,9 756 1,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 3281 2745 83,7 536 16,3 204 6,2
Надання інших видів послуг S 1169 к к к к 410 35,1
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech