Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Харківської області
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Харківської області у 2019 році
(тис.дол.США)
  Експорт Імпорт
рік І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. рік І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.
Усього 389314,0 91132,5 90633,1 98530,5 109018,0 64297,4 15270,3 14193,5 17928,4 16905,2
  у тому числі                    
  Послуги з переробки матеріальних ресурсів к 464,5 632,9 к 671,0
    Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном к 464,5 632,9 к 671,0
  Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 15920,2 6245,9 5018,5 2080,4 2575,4 4510,8 2738,8 630,4 533,8 607,9
    Ремонт машин та устаткування 1017,4 87,2 67,8 386,9 475,5 1543,8 201,4 479,2 399,0 464,3
    Капітальний ремонт  транспортних засобів 5275,9 к к к 1462,4
    Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів 1650,3 к к к к 79,7 32,3 12,8 11,0 23,6
    Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів к к к к к к к к к к
    Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів 7574,4 3693,1 2862,9 849,8 168,7 к к к к к
    Ремонт та технічне обслуговування машин спеціального призначення, військової техніки, зброї та боєприпасів к к
 Транспортні послуги 21821,2 4886,5 5322,0 5592,2 6020,6 9354,1 1922,7 2235,1 2922,3 2274,0
   Послуги морського транспорту 725,8 135,6 177,2 154,8 258,2
   Послуги повітряного транспорту 5990,6 1387,2 1258,2 1649,1 1696,1 5615,8 1149,3 1278,9 2023,1 1164,5
  Послуги залізничного транспорту 1505,3 503,8 376,1 384,4 241,0 235,1 68,6 109,0 20,4 37,1
   Послуги автомобільного транспорту 14325,3 2995,5 3687,8 3558,7 4083,4 2652,4 521,3 634,8 705,1 791,2
 Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги 124,9 47,9 35,2 18,8 23,0
  Послуги, пов’язані з подорожами 45741,2 10444,7 5911,9 14704,2 14680,5 8901,4 1050,7 2175,8 3521,3 2153,6
    з них                    
    Послуги під час інших ділових подорожей 1392,7 396,2 268,0 384,0 344,5 4291,6 933,8 1047,2 1088,1 1222,5
   Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю 43912,7 9978,5 5509,8 14200,9 14223,5 126,4 48,3 к к 25,1
   Послуги, пов’язані з подорожжю з оздоровчою метою к к к к к
   Туристичні послуги к к к 4483,4 68,6 к к 906,1
    Послуги під час інших особистих подорожей 355,1 к 89,9 95,2 к
 Послуги з будівництва 1401,1 к к 781,2 281,1 172,6 к к
   Будівництво за кордоном 1401,1 к к 781,2 281,1
   Будівництво у внутрішню економіку 172,6 к к
 Послуги зі страхування 1,2 к 0,3 к к
   Послуги зі страхування життя 0,1 к к к
   Послуги зі страхування транспорту 1,0 к к к к
 Інші послуги з прямого страхування 0,1 к к
 Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю к к к к к 5837,2 1463,9 645,9 1560,4 2167,1
   з них                    
  Фінансові послуги, сплачені напряму к к к к к
  Інші послуги фінансового посередництва к к к к к 5787,1 1446,2 635,0 к к
  Допоміжні послуги у сфері фінансової діяльності к к к
  Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 8875,0 876,9 456,2 320,5 7221,5 2517,4 479,1 633,8 675,1 729,5
  Послуги франшизи та використання торгової марки 662,6 166,4 141,9 к к
  Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю к 683,4 294,8 124,9 к 585,4 22,2 85,3 259,9 218,1
  Послуги, пов’язані з патентною діяльністю к к к к 6,1 1,4 2,0 к к
  Інші роялті 774,1 193,4 к к 278,3 1263,3 289,1 404,6 278,0 291,6
 Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 249871,3 57966,7 60770,5 64987,4 66146,7 2754,2 729,3 722,7 604,6 697,6
  Телекомунікаційні послуги 175,2 48,1 40,2 41,0 45,9
  Комп’ютерні послуги  239080,3 55894,7 58058,1 62001,1 63126,3 2156,4 619,5 529,4 519,0 488,5
  Інформаційні послуги  10791,0 2072,0 2712,4 2986,3 3020,4 422,6 61,7 153,1 44,7 163,1
  Ділові послуги 39154,8 7492,5 12043,7 9027,3 10591,3 30172,6 6882,0 7118,1 7943,3 8229,2
  Послуги дослідження та розробки 11797,8 2956,3 2997,9 2557,3 3286,3 377,5 172,8 к 86,3 к
  Професійні та консалтингові послуги 4474,0 1023,5 864,3 1182,6 1403,6 23032,4 4882,5 5385,9 6078,2 6685,8
  Наукові та технічні послуги 20669,0 2949,6 7657,1 4828,7 5233,6 3160,6 1097,3 550,8 878,8 633,7
 Послуги сільського господарства та послуги видобутку к к к
 Послуги операційного лізингу 884,4 к к 232,4 214,8 6,6 2,9 к 1,9 к
 Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги к к к к к 3019,6 577,3 1002,7 772,3 667,3
 Інші ділові послуги 1069,9 343,2 271,1 154,5 301,1 575,8 149,3 127,2 125,8 173,5
 Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 1125,9 к 275,5 312,3 к 67,9 к к к 44,7
  з них                    
  Аудіовізуальні та пов’язані з ними послуги к к к к к
   Культурні та рекреаційні послуги к к к к к 50,1 к к к
 Інші особисті послуги 372,6 84,6 91,8 76,0 120,1 17,8 к к
 Державні та урядові послуги 8,0 3,7 к 1,8 к
 Послуги посольств та консульств к к к 1,8 к
 Державні послуги, пов’язані з діяльністю міжнародних організацій к к к
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech