Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі"
Контрастна версія
Звичайна версія

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2000 р. N 1659

Київ

Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1214 "Про затвердження Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1179);

пункт 15 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 501 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 457).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Прем'єр-міністр України 
В. ЮЩЕНКО

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2000 р. N 1659

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі

1. Це Положення визначає порядок і умови проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі органами державної статистики.

2. Проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі здійснюється за рахунок коштів замовників.

3. Статистичні спостереження (інші роботи), послуги на платній основі можуть проводитися (надаватися) органами державної статистики як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку на підставі поданих заявок та укладених договорів за державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами, а також за контрактними цінами.

4. Проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі повинне здійснюватися з використанням методології, що ґрунтується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах і рекомендаціях, і забезпечувати достовірність та цілісність статистичної інформації, а також відкритість зведених статистичних даних згідно із законодавством.

5. Органи державної статистики зобов'язані забезпечити збереження і захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

6. Контроль за проведенням статистичних спостережень (інших робіт) та наданням послуг на платній основі, а також за правильністю застосування цін і тарифів здійснюють у межах своєї компетенції відповідні органи державної статистики та інші органи виконавчої влади, на які згідно із законодавством покладено такі функції.

7. Органи державної статистики можуть проводити статистичні спостереження (інші роботи) та надавати послуги на платній основі за переліком згідно з додатком.

8. Кошти, одержані від статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики та територіальними органами державної статистики зараховуються до спеціального фонду державного бюджету.

Додаток

до Положення

ПЕРЕЛІК
статистичних спостережень (інших робіт) та послуг, які можуть проводитися та надаватися органами державної статистики на платній основі

1. Проведення статистичних спостережень, не передбачених планом державних статистичних спостережень.

2. Розроблення методологічних та організаційних засад спеціально організовуваних обстежень, а також їх проведення, включаючи збирання, опрацювання, аналіз та публікацію інформації.

3. Підготовка статистичних оглядів за тематичними запитами.

4. Підготовка довідок, у тому числі аналітичних (фактографічних, тематичних тощо).

5. Підготовка і розповсюдження доповідей та аналітичних записок, експрес-доповідей та експрес-інформацій щодо стану економіки в цілому та її окремих галузей.

6. Перевірка правильності посилань у публікаціях, документах, монографіях, дисертаційних працях, доповідях тощо.

7. Добір та аналітичне опрацювання тематичних документів.

8. Консультаційно-методичні послуги з визначення складу та змісту статистичних і аналітичних матеріалів, обчислення та аналізу статистичних показників, а також з питань організації та проведення обстежень.

9. Опрацювання інформації, зібраної іншими організаціями, та проведення її статистичного аналізу.

10. Надання консультацій (рекомендацій) за галузевим спрямуванням щодо удосконалення діяльності суб'єктів господарювання або їх підрозділів.

11. Послуги читальних залів для роботи із статистичними виданнями.

12. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), в тому числі підготовка до видання і розповсюдження телефонних довідників підприємств, установ і організацій, а також іншої інформації.

13. Тиражування, розповсюдження статистичних та інформаційних збірників, бюлетенів, доповідей, брошур, буклетів, експрес-доповідей та експрес-інформацій тощо на паперових і магнітних носіях.

14. Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання, мікрокопіювання книжкової продукції, брошур, газет, журналів тощо.

15. Поліграфічні (друкарські) роботи.

16. Розрізування паперу.

17. Виготовлення і реалізація бланків бухгалтерської та статистичної звітності, іншої бланкової продукції.

18. Редагування та переклад текстів доповідей, оглядів, довідок тощо.

19. Проведення незалежних досліджень та надання консультацій в галузі інформаційних технологій.

20. Пересилання документів, надання послуг з дистанційного інтерактивного доступу до баз даних.

21. Створення інформаційної продукції з метою розповсюдження в електронних інформаційних мережах.

22. Передача даних мережею електронної пошти.

23. Розроблення документації на створення інформаційних систем.

24. Розроблення, впровадження та експлуатація прикладного програмного забезпечення інформаційних систем.

25. Комп'ютерне опрацювання даних, проведення навчання в галузі інформаційних технологій, ремонт комп'ютерної техніки та виконання пусконалагоджувальних робіт.

26. Впровадження та експлуатація системного програмного забезпечення.

27. Впровадження та експлуатація програмно-технічних комплексів для збирання, опрацювання, зберігання та аналізу даних.

28. Надання послуг з експлуатації, технічного обслуговування засобів обчислювальної техніки, машин, механізмів, споруд тощо.

29. Розроблення проектів локальних та корпоративних інформаційно-обчислювальних мереж та їх впровадження.

30. Автоматизоване оброблення задач абонентів.

31. Надання за наявності вільних потужностей послуг з опалення приміщень суб'єктам господарювання та фізичним особам.

32. Проведення науково-практичних (у тому числі міжнародних) симпозіумів, конференцій, практичних семінарів тощо.

33. Забезпечення матеріалами протокольно-інформаційного та методичного характеру.

34. Підготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку, статистики та аудиту, комп'ютерне навчання, опанування інших сучасних технічних і програмних засобів опрацювання інформації.

35. Надання в оренду обладнання, машин, механізмів та іншого майна.

36. Виконання інших робіт та надання інших послуг в межах компетенції органів державної статистики, визначеної Законом України "Про державну статистику".

Примітка. Роботи (послуги), перелічені у пунктах 13 - 17 та 24 - 31, не можуть виконуватися (надаватися) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

 

 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech