Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія

АРХІВ.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ОПОДАТКУВАННЯ.ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності у Харківській області у 2018 році1
  Фінансовий результат до оподаткування Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток Кількість збиткових підприємств у % до загальної кількості підприємств
2018, тис.грн 2017, тис.грн тис.грн у % до 2017 тис.грн у % до 2017 2018 2017
Усього2 8649341,1 6493313,1 15640566,6 124,3 6991225,5 114,9 20,1 21,1
  Сільське, лісове та рибне господарство 3794343,4 1562065,3 4195495,4 196,2 401152,0 69,7 10,9 12,9
  Промисловість 3437207,6 4065893,1 8711558,2 108,6 5274350,6 133,2 19,4 19,3
  Будівництво 153016,9 108348,7 169291,2 112,7 16274,3 38,9 17,1 19,0
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1405738,2 1092004,8 1681821,6 113,7 276083,4 71,3 16,8 20,8
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність –74375,1 67325,7 284201,5 93,4 358576,6 151,4 36,5 40,4
  Тимчасове розміщування й організація харчування –68604,0 –51419,0 7722,0 128,3 76326,0 132,9 54,5 54,5
  Інформація та телекомунікації 154482,9 92724,6 3 3 3 3 3 15,8
  Фінансова та страхова діяльність –52100,0 –135212,0 12072,0 32,3 64172,0 37,2 35,7 30,8
  Операції з нерухомим майном –222483,4 –298098,0 85206,9 245,4 307690,3 92,4 32,1 39,3
  Професійна, наукова та технічна діяльність 170748,7 137407,5 204645,2 117,6 33896,5 92,7 23,2 20,7
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –83650,0 –132800,8 71529,5 169,8 155179,5 88,7 37,0 25,5
  Освіта 1239,9 3 1239,9 3 3 3
  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 33228,0 25331,2 34781,5 3 1553,5 3 15,8 3
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3 –41028,0 3 3 3 3 3 33,3
  Надання інших видів послуг 3 3 3 3 3 3 3 3
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків.
2 Дані попередні. 
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech