Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Кількість юридичних осіб за організаційними формами
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання 
станом на 1 квітня 2019 року
  Усього
Усього юридичних осіб 77502
  у тому числі  
   фермерське господарство 1705
   приватне підприємство 12472
   державне підприємство 241
   казенне підприємство 3
   комунальне підприємство 729
   дочірнє підприємство 581
   іноземне підприємство 20
   підприємство  об′єднання  громадян (релігійної організації, профспілки) 376
   підприємство споживчої кооперації 10
   акціонерні товариства 1227
     з них  
    публічне акціонерне товариство 80
    приватне акціонерне товариство 436
    товариство з обмеженою відповідальністю 41588
    товариство з додатковою відповідальністю 70
    повне товариство 167
    командитне товариство 59
    кооперативи 2331
       з них  
      виробничий 204
      обслуговуючий 1930
       споживчий 45
   сільськогосподарський виробничий 28
   сільськогосподарський обслуговуючий 24
   органи влади, організації (установи, заклади) 4405
      з них  
     державна організація (установа, заклад) 615
     комунальна організація (установа, заклад) 2518
     приватна організація (установа, заклад) 98
     організація (установа, заклад) об′єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)    105
     асоціація 135
     корпорація 56
     консорціум 4
     концерн 22
     спілка споживчих товариств 22
     інші об′єднання юридичних осіб 38
   товарна біржа 34
   кредитна спілка 68
   споживче товариство 255
   недержавний пенсійний фонд 4
   політична партія 843
   громадська організація 3997
   громадська спілка 82
   релігійна організація 672
   профспілка, об′єднання профспілок 1600
   творча спілка (інша професійна організація) 12
  благодійна організація 916
  об′єднання співвласників багатоквартирного будинку 1237
  орган самоорганізації населення  24
Довідково
Відокремлені підрозділи юридичних осіб 2956
  у тому числі  
   філія (інший відокремлений підрозділ) 2774
   представництво 182
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech