Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Контрастна версія
Звичайна версія
Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у 2018 році
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт1
 тис.дол. США у % до
 2017 р.
 
у % до загаль-ного обсягу  тис.дол. США у % до
 2017 р.
 
у % до загаль-ного обсягу
Усього 1278984,9 107,3 100,0 1739971,3 107,4 100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження  12986,8 100,3 1,0 22255,3 150,8 1,3
  у тому числі            
  03 риба i ракоподібні 2 2 2 12735,3 127,1 0,7
  04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед 12410,5 111,0 1,0 1480,8 671,2 0,1
II. Продукти рослинного походження 162912,5 77,0 12,7 45826,9 97,6 2,6
  у тому числі            
  09 кава, чай 2471,1 84,2 0,2 12756,6 99,1 0,7
  10 зерновi культури 104632,7 77,5 8,2 3891,4 52,9 0,2
ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження 54566,3 152,9 4,3 12405,5 125,6 0,7
IV. Готові харчові продукти 306929,5 105,0 24,0 168985,5 94,4 9,7
  у тому числі            
  24 тютюн і промислові замінники тютюну 2 2 2 2 2 2
V. Мiнеральнi продукти 10492,2 100,1 0,8 91419,3 66,4 5,3
  у тому числі            
  25 сiль; сірка; землі та каміння 2 2 2 20514,0 53,3 1,2
  27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 3701,1 82,4 0,3 70704,9 71,4 4,1
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 64599,5 130,7 5,1 197342,7 120,6 11,3
  у тому числі            
  28 продукти неорганiчної хімії 22093,5 282,3 1,7 12868,0 112,7 0,7
  29 органiчнi хімічні сполуки 638,9 46,4 0,0 58339,7 103,8 3,4
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 47527,8 113,3 3,7 246836,6 102,1 14,2
  у тому числі            
  39 пластмаси, полімерні матеріали 45260,4 111,5 3,5 172867,3 102,2 9,9
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена 1267,2 95,9 0,1 7015,3 168,8 0,4
  у тому числі            
  42 вироби із шкіри 98,6 157,7 0,0 3307,6 241,5 0,2
  43 натуральне та штучне хутро 2 2 2 407,8 1066,4 0,0
IX. Деревина і вироби з деревини  22267,2 136,8 1,7 12265,6 167,7 0,7
  у тому числі            
  44 деревина і вироби з деревини 22265,1 136,8 1,7 12186,4 168,0 0,7
X. Маса з  деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 16477,9 78,1 1,3 92425,2 111,9 5,3
  у тому числі            
  48 папiр та картон 10720,6 72,5 0,8 91721,2 112,3 5,3
ХI. Текстильні матеріали та  текстильні вироби 38176,9 111,7 3,0 87203,5 123,4 5,0
  у тому числі            
  55 синтетичні або штучні штапельні волокна 3082,4 53,9 0,2 25869,4 108,3 1,5
  56 вата 15814,6 140,5 1,2 11334,4 65,7 0,7
XII. Взуття, головні убори, парасольки 7952,6 133,9 0,6 7637,3 193,0 0,4
  у тому числі            
  64 взуття 666,6 138,2 0,1 7037,2 190,7 0,4
  66 парасольки 2 2 2 175,6 242,7 0,0
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу  42406,4 114,9 3,3 35682,5 105,6 2,1
  у тому числі            
  69 керамічні вироби 29082,6 113,3 2,3 3548,9 130,3 0,2
  70 скло та вироби із скла 10304,4 117,3 0,8 22856,9 94,5 1,3
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння  2 2 2 478,5 91,0 0,0
XV. Недорогоціннi метали та вироби з них 59211,3 128,3 4,6 157314,2 113,0 9,0
  у тому числі            
  73 вироби з чорних металів 31719,4 145,8 2,5 45310,3 112,0 2,6
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання   309723,2 117,8 24,2 364898,1 113,5 21,0
  у тому числі            
  84 реактори ядерні, котли, машини 206279,6 122,7 16,1 265527,1 109,1 15,3
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби  42914,4 106,6 3,4 130987,9 107,0 7,5
  у тому числі            
  87 засоби наземного транспорту, крiм залізничного  15057,9 68,6 1,2 125312,5 105,1 7,2
  89 судна  2 2 2 75,7 2 0,0
XVIII. Прилади та апарати оптичні,  фотографічні 33842,1 112,3 2,6 33807,7 143,8 1,9
  у тому числі            
  90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні 33834,2 112,3 2,6 33395,1 144,1 1,9
XX. Рiзні промислові товари 43584,7 105,4 3,4 24492,9 161,5 1,4
  у тому числі            
   94 меблi  38085,1 106,0 3,0 12779,6 143,4 0,7
XXІ. Твори мистецтва 2 х 2
Товари, придбані в портах 252,1 118,4 0,0
Різне 2 2 2 2 2 2
1 З урахуванням поставок газу природного.  
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech