Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Контрастна версія
Звичайна версія
 Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Харківської області за видами економічної діяльності (2010-2019)
(тис.дол. США)
  Обсяги на 1 січня На
31 грудня 20191
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Усього 2082662,7 2716795,3 2814198,8 2174333,9 2131932,3 1674264,0 1519613,7 642506,9 638345,7 652517,6 762518,2
Сільське, лісове та рибне господарство 41937,8 34270,8 31085,9 31367,3 30515,7 21699,9 17217,9 12661,5 11020,7 17244,2 71574,0
Промисловість 352620,5 294190,3 348206,0 380452,2 431649,4 307591,6 241465,5 212952,2 217731,5 247871,6 283436,2
  добувна промисловість і розроблення кар'єрів к к к 22,0 к 6670,3 к к к 517,4 579,7
  переробна промисловість 330113,6 271654,2 325689,3 358020,7 426631,4 298578,2 235973,6 211404,9 215869,1 245735,0 281084,5
  постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря к к к 21245,7 к 2100,5 1380,1 1236,2 1277,3 1502,1 1656,8
  водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1990,5 1001,9 992,2 1163,8 1309,4 242,6 к к к 117,1 115,2
Будівництво 57058,9 55961,6 58009,8 34910,0 37513,4 17538,1 12863,2 13308,0 9152,6 9661,2 10757,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 95803,0 111866,8 92862,6 144469,4 160179,4 98662,1 76226,1 61629,4 58532,1 41550,8 45011,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2851,7 1722,1 2619,2 4780,1 6266,6 4495,9 3640,8 3550,0 7162,3 4692,3 4858,9
Тимчасове розміщування й організація харчування 3846,0 3316,1 4383,7 4277,5 6293,8 3879,3 3102,4 2888,6 2637,2 2656,0 2698,1
Інформація та телекомунікації 7149,2 133208,0 206048,4 13424,1 21589,5 8663,6 6590,9 6391,0 5760,9 7625,3 8351,8
Фінансова та страхова діяльність 1232229,0 1735781,3 1703869,5 1097561,9 1026103,6 935776,8 945097,0 129388,2 124739,6 123102,0 125864,4
Операції з нерухомим майном 132532,1 194198,3 224176,5 253473,0 222587,8 165533,5 130037,2 119617,7 111188,2 111001,4 124064,7
Професійна, наукова та технічна діяльність 45662,4 45732,5 39686,2 38288,3 34344,8 22934,2 17310,2 16013,3 10542,6 10782,9 10806,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 84659,0 96255,7 84624,5 151956,7 134090,8 73948,3 54527,7 53071,4 69203,5 65457,1 63552,5
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта 19548,7 393,2 356,1 362,5 356,1 328,5 318,6 365,6 359,3 360,1 372,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 55,6 к к 52,6 297,4 272,6 261,6 317,3 234,5 280,5 314,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5369,8 8552,6 18202,9 18897,0 20085,4 12885,4 10582,8 9847,7 9505,7 9572,2 10160,3
Надання інших видів послуг 1339,0 к к 61,3 58,6 54,2 371,8 505,0 575,0 660,0 695,1
1 Дані на 31.12.2019 є попередніми.
Примітка. Дані щодо прямих інвестицій в Харківській області станом на 1 січня 2015, 2016, 2017 років оновлені (див. Методологічні пояснення).
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.  
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech