Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Контрастна версія
Звичайна версія

 

 Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області (2010-2018)
(тис.дол. США)
  Обсяги на 1 січня На
31 грудня 20181
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Усього 2082662,7 2716795,3 2814198,8 2174333,9 2131932,3 1674264,0 1519613,7 642506,9 638345,7 666392,4
Австралiя 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Австрiя 501,4 493,9 678,3 680,4 686,1 6396,7 4266,1 3793,0 4937,0 4982,9
Азербайджан 1433,6 1505,5 1973,8 2756,0 3179,4 2197,2 1824,7 1655,5 539,5 605,0
Алжир 2 2
Багамські Острови 2 2 2 2 2
Белiз 34619,6 26980,9 27260,2 68669,6 30029,2 23296,7 16935,3 15851,9 14669,5 14646,3
Бельгiя 2 2 2 2 2 2
Бiлорусь 80,1 148,4 100,4 94,0 94,6 63,2 1176,5 1160,8 1160,7 4,9
Болгарiя 1841,0 1992,8 2143,5 2213,6 395,2 458,1 617,4 665,7 729,0 830,8
Велика Британія 200088,7 201824,0 387443,8 233111,8 214291,9 167356,1 137211,0 94392,1 88110,5 85006,3
В'єтнам 2650,8 3210,9 3346,2 3439,9 3769,3 2 2 2 2 2
Вiргiнськi Острови (Брит.) 38568,3 41771,6 54014,7 54685,2 119748,2 67919,3 46409,4 45095,8 47463,8 47114,0
Вiрменiя 2 158,6 158,6 2 173,5 148,8 2 2 2
Гонконг 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Грецiя 209,2 209,4 209,1 146,8 146,8 110,9 98,2 95,4 94,7 95,1
Грузiя 2 2 3,5 5,9 12,9 2,9 2 2 2 2
Данiя 6007,4 5596,3 3282,4 2837,2 2313,3 2043,2 1844,1 1773,4 1840,0 1777,4
Домiнiка 2725,7 2852,5 2851,9 2850,6 2 2 2 2 2
Домiнiканська Республiка 2 2 2 2 2 2 2 2
Естонiя 8476,0 8299,9 9515,2 10751,9 13153,0 6404,3 6338,8 3893,1 5574,6 5553,7
Єгипет 2 2 2 2
Йорданiя 2 2 905,8 927,0 931,1 468,2 309,1 278,0 280,0 285,5
Iзраїль 1685,6 1726,1 1797,5 1607,0 1607,0 1228,6 1185,7 816,9 2 2
Iндiя 150,9 251,3 320,0 296,9 309,5 233,1 206,1 154,7 154,7 154,7
Iрак 2 2 2 2 2 2 2
Iран, Iсламська Республiка 2 126,3 126,6 127,9 3,3 7,6 7,7 9,4 13,0 14,4
Iрландiя 2 2 2 2 2 32,7 105,2 103,7 2 2
Iспанiя 2 2 2 2 2 2 3
Iталiя 1964,3 1970,9 2130,6 2130,6 2130,7 1968,8 1908,8 1884,8 1830,3 1830,8
Казахстан 2 2 2 2 2 2
Камерун 2 2
Канада 16298,3 17013,5 17166,5 17523,2 4208,2 2197,6 1584,6 251,4 61,3 1473,8
Катар 3
Киргизстан 2 2
Китай 4047,1 4161,9 4702,7 5002,6 5712,1 3219,8 1921,5 2085,2 2049,1 2076,3
Кiпр 520171,0 574072,4 580371,0 608541,9 580367,6 383905,2 313875,9 291364,3 293498,0 292407,4
Корея, Республiка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Латвiя 40,5 40,6 41,8 40,8 26,3 201,6 5,7 2 2 2
Литва 2272,5 2200,6 2143,6 2189,8 409,8 251,2 325,6 441,9 375,4 380,3
Лiван 820,4 336,8 336,9 342,4 381,5 370,5 382,0 377,6 2 2
Лівія 2 2
Люксембург 23188,0 23258,0 23235,0 23226,6 23228,5 11824,3 7808,4 6899,2 6651,4 6739,9
Мальта 2 2
Маршалловi Острови 2 2 2 2 2 821,5 832,7
Мексика 2 2 2 2 2 2
Молдова, Республіка 2 2 2 2 10,6 5,4 2 2 2 2
Непал 2 2 2 2 2  
Нiгерiя 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Нiдерланди 13885,9 3749,6 45784,1 57713,6 62825,5 33836,4 29249,0 26828,3 22634,6 46012,1
Нiмеччина 17665,7 17222,0 17486,0 17849,8 17245,8 10650,0 8410,3 6646,8 7715,6 7918,2
Нова Зеландiя 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Норвегія 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 2 3713,5 2 1602,8 1612,7 2279,2 1643,3 1642,6 51,6 51,6
Острів Мен 2 2 2
Панама 1496,6 5525,0 16877,3 53853,5 59727,1 29405,4 18257,3 15970,0 15301,7 15482,8
Польща 23886,2 34356,2 30858,1 29224,7 31925,2 23534,3 20104,2 19419,4 19781,8 19716,2
Португалiя 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Росiйська Федерацiя 35893,7 39388,6 38862,0 40230,1 40458,1 31799,5 28832,3 28124,5 26325,5 27338,5
Румунiя 2 2 2 2 1125,7 1217,4 1376,6 1410,6 1537,0 1542,4
Саудівська Аравія 2
Сейшельські Острови 2 2 2 2 2 6,6 6,7
Сент-Кiтс і Невiс 2279,7 2288,2 44,9 2 2 2 2,3 2,4 2 2
Сербія 2 2 2 2 2 2 3
Сингапур 2 2
Сирiйська Арабська Республiка 2 2 5,9 19,0 19,0 9,7 6,5 2
Словаччина 10,4 2 2 2 268,8 420,6 835,3 1339,5 1417,1 1421,2
Словенiя 1236,5 1454,8 1448,3 382,7 2673,9 1405,7 978,2 2033,3 2039,8 1772,9
Судан 2 2 2
США 58870,4 44185,0 33116,7 32917,0 22107,1 16456,2 16457,5 16442,9 13218,4 13008,4
Туреччина 1234,8 1212,1 1724,8 1782,1 1893,7 1494,0 903,9 838,8 3657,8 6541,8
Туркменистан 2 2 2 2 2 2 2
Угорщина 1772,2 448,8 447,5 387,5 408,2 210,0 2 2 2
Узбекистан 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Фiнляндiя 2 2 2 15,9 2 2 2
Францiя 1024356,8 1597240,3 1454892,9 845548,4 847431,8 796275,6 809670,1 12861,4 13330,0 17449,2
Чехія 1230,9 1479,1 1500,2 2458,4 2525,9 1840,5 210,5 173,3 185,9 196,9
Швейцарiя 24460,0 24674,9 23218,0 24045,7 25483,7 24994,7 24795,5 29374,5 29524,9 29536,7
Швецiя 362,3 386,0 385,4 385,6 462,9 411,3 388,8 382,9 93,9 81,5
1 Дані на 31.12.2018 є попередніми.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. Дані щодо прямих інвестицій в Харківській області станом на 1 січня 2015, 2016, 2017 років оновлені (див. Методологічні пояснення).
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech