Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2017 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році1 (остаточні дані)
(тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень
Промисловість     В+С+D+E 13017569,0 26937607,6 41756377,5 54234422,2 66867617,3 80470863,0
Добувна та переробна промисловість В+С 8812942,3 18744310,1 30418876,6 40825991,7 51878370,3 64013773,7
Добувна промисловість  і розроблення кар'єрів В 4198143,2 7984794,5 11995300,6 15775175,7 19748914,7 23589955,1
Переробна промисловість C 4614799,1 10759515,6 18423576,0 25050816,0 32129455,6 40423818,6
з неї              
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 1881540,4 4250613,3 6594844,2 9000492,8 11411104,3 13673673,3
Текстильне виробництво,  виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 91482,1 214906,5 353354,9 465385,1 595120,8 727114,9
Виготовлення виробів з  деревини, виробництво паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 351900,9 752348,7 1208231,5 1637902,5 2078274,4 2558293,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення    19 393725,4 917208,2 1300080,8 1698059,0 2212154,5 2705013,7
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 115552,6 264710,7 482658,8 676106,6 876089,4 1099401,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 222570,7 494225,8 841458,2 1128778,5 1413923,3 1742764,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 451303,1 1008146,5 1738275,5 2454894,2 3371125,4 4306118,6
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 210394,9 496811,0 1107692,1 1575630,5 2082230,0 2755177,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 690958,7 1885026,4 4008327,4 5329934,5 6677229,3 9171534,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 4048355,4 7885702,6 10871198,9 12773760,1 14184717,0 15487460,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 156271,3 307594,9 466302,0 634670,4 804530,0 969629,0
 
(продовження)
  Код за КВЕД-2010 Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість     В+С+D+E 93241133,7 105898167,8 118655488,3 133954482,9 149440422,8 166609160,5
Добувна та переробна промисловість; В+С 75444124,3 86888963,4 98420024,9 111500867,7 123622546,6 137204295,8
Добувна промисловість  і розроблення кар'єрів В 27580316,6 31649536,7 35662735,7 40012332,9 44165304,9 48548571,1
Переробна промисловість C 47863807,7 55239426,7 62757289,2 71488534,8 79457241,7 88655724,7
з неї              
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 16308069,6 19005063,9 21560108,9 24739833,8 27808837,5 30952847,9
Текстильне виробництво,  виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 890872,1 1031818,6 1222334,5 1394592,3 1564483,9 1740986,1
Виготовлення виробів з  деревини, виробництво паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 3038589,7 3528313,1 3961039,7 4433899,6 4948893,6 5441451,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення    19 3326729,8 3878232,3 4445004,5 4859152,9 5226249,5 5849693,2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 1308986,6 1515684,4 1738246,5 1955358,4 2161440,0 2395661,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 2029327,1 2317619,0 2651878,8 3007938,7 3388308,0 3826559,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 5242281,9 6250079,7 7249752,9 8130015,0 8968350,2 9767113,9
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 3183070,1 3586810,7 4118059,8 4635372,9 5216881,2 5786770,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 10515614,5 11824196,3 13218697,1 15398747,0 16893123,1 19148592,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 16659359,0 17700663,0 18747146,9 20775810,8 23969418,5 27375890,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 1137650,4 1308541,4 1488316,5 1677804,4 1848457,7 2028974,4
1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними прдуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018 р.).
 
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech