Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Головна
Контрастна версія
Звичайна версія
Каталог статистичних видань у 2020 році
Соціально-економічні показники Харківської області
До видання збірника Жінки та чоловіки в Харківській області
Харківська область у 2019 році
25 жовтня - День автомобіліста і дорожника
Збирання врожаю сільськогосподарського культур
Капітальні інвестиції Харківської області
Утворення та поводження з відходами в харківській області за 2019 рік
Харківщина у цифрах
Заборгованість із виплати заробітної плати у Харківській області на 1 липня 2020 року
Транспорт Харківської області у 2019 році
Кабінет респондента
Інформація щодо проведення нарад з респондентами
 
Шановні користувачі! Вашій увазі пропонується статистичний щорічник "Харківська область у 2019 році" та інші статистичні видання щодо соціально-економічного стану нашого регіону.
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1
  Код за               КВЕД-2010 Усього,
осіб
У тому числі
великі
 підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього   393884 41285 10,5 241770 61,4 110829 28,1 42890 10,9
Сільське, лісове та рибне господарство A 27425 16416 59,9 11009 40,1 3546 12,9
Промисловість B+C+D+E 156801 33108 21,1 99483 63,5 24210 15,4 5737 3,7
Будівництво F 17804 к к к к 9046 50,8 3374 19,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 67451 5140 7,6 37074 55,0 25237 37,4 11938 17,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 17670 13260 75,0 4410 25,0 1581 8,9
Тимчасове розміщування й організація харчування I 5382 2708 50,3 2674 49,7 1096 20,4
Інформація та телекомунікації J 8006 2881 36,0 5125 64,0 2342 29,3
Фінансова та страхова діяльність K 1416 к к к к 414 29,2
Операції з нерухомим майном L 13812 3656 26,5 10156 73,5 6217 45,0
Професійна, наукова та технічна діяльність M 13728 6548 47,7 7180 52,3 3519 25,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 13630 к к к к 4855 35,6 1412 10,4
Освіта P 861 к к к к 344 40,0
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 45448 41401 91,1 4047 8,9 756 1,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 3281 2745 83,7 536 16,3 204 6,2
Надання інших видів послуг S 1169 к к к к 410 35,1
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech