Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Головна
Контрастна версія
Звичайна версія
Каталог статистичних видань у 2020 році
Соціально-економічні показники Харківської області
До видання збірника Жінки та чоловіки в Харківській області
Харківська область у 2019 році
25 жовтня - День автомобіліста і дорожника
Збирання врожаю сільськогосподарського культур
Капітальні інвестиції Харківської області
Утворення та поводження з відходами в харківській області за 2019 рік
Харківщина у цифрах
Заборгованість із виплати заробітної плати у Харківській області на 1 липня 2020 року
Транспорт Харківської області у 2019 році
Кабінет респондента
Інформація щодо проведення нарад з респондентами
 
Шановні користувачі! Вашій увазі пропонується статистичний щорічник "Харківська область у 2019 році" та інші статистичні видання щодо соціально-економічного стану нашого регіону.

Звіт про виконання Технологічної програми Головного управління статистики у Харківській області за 2019 рік

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні

за виконання

Строк виконання

Стан виконання

Частина  І.  Державні статистичні спостереження/ комплексні статистичні продукти

    У 2019 році усі заходи з проведення державних статистичних спостережень, передбачені Технологічною програмою ГУС у Харківській області, були виконані в повному обсязі. У ході їх виконання помилок у статистичних роботах, запізнень і перенесення термінів надання інформації та повторних передач даних на державний рівень не було. Впродовж року ГУС у Харківській області було опрацьовано 591,5 тис. первинних звітів (з урахуванням адміністративних даних), з них районною ланкою – 34,4 тис.

    За окремим завданням Держстату у жовтні–грудні 2019 р. проведено пілотне обстеження з питань трудової діяльності волонтерів (проведення навчання з питань методології та організації його проведення, підготовки пропозицій до запитальників за результатами пілотного обстеження); у жовтні-листопаді 2019 р. з метою вивчення можливості впровадження опитування населення шляхом проведення телефонних інтерв’ю проведено вибіркове обстеження щодо користування мобільним зв’язком.

1.

Уточнення потреб

     

1.1.

Проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації

Управління поширення інформації та комунікацій,

відокремлені підрозділи

Протягом року

З метою вивчення інформаційних потреб користувачів, забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання, визначення міри задоволення користувачів якістю статистичної інформації у
2019 році було проведено 8 анкетних опитувань користувачів і отримано 292 заповнених анкети. До їх проведення залучались відокремлені підрозділи Головного управління статистики.

З них 6 проводились спільно з Держстатом.

1.2.

Проведення анкетних опитувань респондентів державних статистичних спостережень

Управління збирання та підготовки даних,

відокремлені підрозділи

Протягом року

За рік було проведено 1 анкетне опитування респондентів державних статистичних спостережень з метою здійснення оцінки рівня звітного навантаження на респондентів під час заповнення ними форм державних статистичних спостережень. Усього отримано 101 заповнену анкету.

2.

Збирання

     

2.1.

Робота з респондентами державних статистичних спостережень

Структурні та відокремлені підрозділи

Протягом року

З метою забезпечення достовірності первинних статистичних даних, зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження зворотного зв’язку з респондентами у 2019 році, відповідно до Технологічної програми, структурними та відокремленими підрозділами ГУС у Харківській області здійснювався комплекс заходів: здійснено 225 заходів з надання допомоги респондентам з питань складання статистичних даних, з них зі структурної статистики – 107, зі статистики торгівлі та енергетики – 84, з соціальної статистики – 17; надано послуги консультаційно-методичного характеру; проведено наради з питань звітності; підготовлено інструктивні, організаційні та оглядові листи.

2.1.1.

Проведення інструктивних нарад

Управління аналізу статистичних даних,

відокремлені підрозділи

Протягом року

Проведено 37 інструктивних нарад (семінарів) з респондентами, у т.ч. 26 – з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень. Їх відвідало 864 респонденти.

Із загальної кількості поза планом були проведені інструктивні наради з респондентами:

4 – відділом статистики у Куп’янському районі – з працівниками сільськогосподарських підприємств Дворічанського, Куп’янського та Шевченківського районів з питань складання та термінів подання державних статистичних спостережень за ф. № 50-сг (річна) та ф. № 2-ферм (річна), з керівниками сільськогосподарських підприємств Куп’янського та Дворічанського районів з питань "Облік урожаю, методологія складання та терміни подання державного статистичного спостереження за ф. № 37-сг "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" у 2019 році" та "Подання державних статистичних спостережень через систему електронної звітності, в т.ч. через "Кабінет респондента"";

2 – відділом статистики у Первомайському районі – про порядок складання та надання державних статистичних спостережень за ф. № 4-сг (річна) та за ф. № 1-ПВ (квартальна), ф. № 1-ПВ (місячна).

2.1.2.

Листи для респондентів

Структурні та відокремлені підрозділи

Протягом року

Для респондентів готувались  повідомлення (нагадування)  про участь у державних статистичних спостереженнях, організаційного характеру (548 тем), інструктивні та методичні листи (88 тем), у т.ч. з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень (44 теми), повідомлення про порушення терміну подання звітів (320) та інші листи.

2.1.3.

Відповіді, надані на запити респондентів

Структурні та відокремлені підрозділи

Протягом року

Було надано 68 відповідей на запити респондентів щодо участі у державних статистичних спостереженнях, складання форм держстатспостережень тощо.

2.2.

Робота з працівниками районної ланки

Структурні підрозділи

Протягом року

У 2019 році здійснювалися роботи щодо надання методологічної та практичної допомоги відокремленим підрозділам ГУС у Харківській області. З районною ланкою було проведено 31 нараду, з них 12 – з питань запровадження нових, внесення змін до чинних форм державних статистичних спостережень. Також було підготовлено 55 організаційних листів; 66 інструктивних та методичних матеріалів, з них
11 – з питань запровадження нових, внесення змін до чинних форм державних статистичних спостережень; 22 оглядових листи, з них 20 – за результатами проведення держстатспостережень.

Поза планом для відокремлених підрозділів підготовлено:

1 лист про організацію інформування респондентів – на виконання рішення колегії Головного управління статистики від 24.04.2019 (п. 4.3. протоколу № ЗК/3-19) з метою налагодження роботи з підготовки повідомлень (нагадувань) про участь у державних статистичних спостереженнях (організаційного характеру) для респондентів та повідомлень про порушення терміну подання звітів;

6 організаційних листів – для виконання підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення 2020;

проведено 3 інструктивних наради – у зв'язку з ліквідацією відокремлених підрозділів та переведенням до ГУС у Харківській області тимчасових працівників, які працюють на період підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення.

3.

Поширення

Управління поширення інформації та комунікацій,

структурні та відокремлені підрозділи

 

З метою поліпшення взаємодії з користувачами статистичної інформації у 2019 р. ГУС у Харківській області проводилась низка заходів щодо інформування органів державної влади та інших користувачів щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в області.

Розміщено 689 матеріалів на вебсайті у розділі "Статінформація".

3.1.

Підготовка та поширення статистичних продуктів

     

3.1.1.

Експрес-випуски

 

Протягом року

Підготовлено та оприлюднено 230 експрес-випусків.

3.1.2.

Статистичні бюлетені

 

Протягом року

Підготовлено 453 статистичних бюлетені.

3.1.3.

Економічні доповіді

 

Протягом року

Підготовлено 68 економічних доповідей.

3.1.4.

Збірники

 

Протягом року

Підготовлено 11 статистичних збірників.

3.2.

Робота з користувачами статистичної інформації

     

3.2.1.

Матеріали для користувачів статистичної інформації

 

Протягом року

Підготовлено 456 матеріалів для користувачів статінформації (Каталог статистичних видань, буклети, інфографіка, довідники тощо),
149 матеріалів рекламного та інформаційного характеру.

3.2.2.

Проведення з користувачами нарад, семінарів, круглих столів тощо

 

Протягом року

Проведено 25 семінарів та круглих столів з користувачами статінформації.

3.2.3.

Відповіді на запити користувачів статистичної інформації

 

Протягом року

Користувачам статінформації надано 1743 відповіді на запити щодо отримання статистичних продуктів (інформації), роз’яснень стосовно статистичної методології та організації ДСС. Крім того, на запити надано 2728 відомостей з ЄДРПОУ.

3.3.

Заходи з поширення статистичної інформації за участю ЗМІ

 

Протягом року

Для засобів масової інформації ГУС у Харківській області щомісячно готувались повідомлення про соціально-економічне становище Харківської області, районів області. Усього у 2019 році було підготовлено 618 повідомлень та пресвипусків з актуальних питань; надано 7 відповідей на запити представників ЗМІ. Здійснено 21 виступ на радіо та телебаченні, з них 18 – районною ланкою.

3.4.

Робота з інформаційними запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

Протягом року

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"  з метою забезпечення права на отримання публічної інформації було опрацьовано
127 запитів, з них: 67 – безпосередньо від громадян, 39  – від юридичних осіб, 19 – від громадських організацій, 2 – від засобів масової інформації. На всі запити були надані відповіді у встановлений Законом термін, при цьому на 7 запитів відповідь була надана з відтермінуванням строку надання відповіді до 20 робочих днів, 17 запитів було направлено розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Найбільша кількість запитів надходила на інформацію зі статистики населення, ринку праці, багатогалузевої статистики.

З метою надання роз’яснень з питань забезпечення доступу до публічної інформації впродовж року в Головному управлінні статистики діяла телефонна "Гаряча лінія".

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію оприлюднювався на офіційному вебсайті ГУС у Харківській області щомісяця.

4.

Оцінка

     

4.1.

Оцінка результатів роботи з користувачами статистичної інформації

 

4.1.1

Повідомлення про результати анкетних опитувань користувачів

Управління поширення інформації та комунікацій

Протягом року

За результатами анкетних опитувань було підготовлено та розміщено на вебсайті ГУС у Харківській області 2 повідомлення для користувачів статінформації, а також здійснено 6 гіперпосилань на повідомлення, що розміщені на сайті Держстату.

4.2.

Оцінка результатів роботи з респондентами статистичної інформації

 

4.2.1.

Оглядові листи за результатами проведення державних статистичних спостережень, усього

Управління аналізу статистичних даних

Протягом року

За результатами проведення держстатспосте-режень було підготовлено оглядові листи для респондентів за 447 темами. Усього впродовж року респонденти області отримали 136,4 тис. таких листів.

4.2.1.1.

з них: оглядові листи, які містять інформацію ’’зворотного зв'язку”

Управління аналізу статистичних даних

Протягом року

Було підготовлено оглядові листи з інформацією "зворотного зв’язку" для респондентів за 367 темами.

Частина ІІ. Інші види діяльності

Планування

    Затверджено Технологічну програму Головного управління статистики у Харківській області на 2019 рік (наказ ГУС у Харківській області від 21 червня 2019 р. № 84), після чого Витяг з ТП ГУС розміщено на вебсайті ГУС у Харківській області.

    Підготовлені та розміщені на вебсайті Календар подання форм ДСС та фінансової звітності (щомісячно), проєкти Календаря оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у Харківській області на 2020 рік, Календаря оприлюднення статистичної інформації  на 2020 рік, Календаря оприлюднення пресвипусків на 2020 рік (грудень); підготовлені плани роботи колегії ГУС у Харківській області на ІІ півріччя 2019 р. (червень) та І півріччя 2020 р. (грудень), план роботи з персоналом на 2020 рік (грудень).

    У грудні 2019 р. були сформовані плани роботи структурних підрозділів на січень 2020 р.

Моніторинг і звітування

    Здійснювався моніторинг виконання Технологічної програми ГУС у Харківській області, результатів роботи структурних та відокремлених підрозділів ГУС у Харківській області (інформація щоквартально розглядалась на засіданнях колегії), надісланий до відокремлених підрозділів ГУС оглядовий лист за результатами надання інформації про підсумки роботи (травень).

    На вебсайті у лютому 2019 р. оприлюднені звіти про виконання Комплексної програми ГУС у Харківській області на 2018 рік, про результати діяльності Головного управління статистики за 2018 рік, щомісячно – звіт щодо задоволення запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

    Заповнені запитальники щодо основних показників діяльності територіальних органів Держстату "Підсумки роботи Головного управління статистики" за 2018 р. (січень), щодо функціонування процесу (підпроцесів) статистичного виробництва, про результати діяльності Головного управління статистики з удосконалення державних статистичних спостережень (липень).

    Підготовлено Звіт про стан роботи з персоналом, додержання законодавства про державну службу в ГУС у Харківській області у 2018 році (січень, термін змінено окремим листом Держстату).

    Підготовлено інформацію про результати тематичної перевірки стану діловодства й ведення архіву та діловодства за звереннями громадян у відділі статистики у Куп'янському районі; складено акт про результати  перевірки наявності та фізичного стану документів,  справ, видань, електронних носіїв  інформації з грифом  "Для службового користування"  та організації роботи з ними у ГУС у Харківській області.

Координація виробництва

    Упродовж року проводились роботи для визначення звітного навантаження на респондентів.

    Щомісячно отримувались затверджені сукупності одиниць ДСС та регіональні фрагменти матриці участі респондентів у ДСС, оновлювалась інформація у сервісі  для респондентів "Пошук за кодом  ЄДРПОУ" на офіційному вебсайті ГУС.

    Щоквартально готувався звіт щодо функціонування системи електронної звітності органів державної статистики.

    По мірі надходження з ГУРС та Держстату здійснювалось впровадження змін до програмного забезпечення та проведення промислової експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації форм.

   Забезпечувалось технологічне супроводження комплексів електронної обробки інформації та своєчасної відправки інформації на вищий рівень (згідно з технологічним графіком).

    Здійснювалось розміщення, підключення та налаштування програмного забезпечення нових робочих станцій, адміністрування, технологічний супровід та сервісне обслуговування інтегрованої системи статистичної інформації.

    Актуалізовувалась вхідна інформація для  коректного функціонування Системи обліку подання державної статистичної звітності.

    Здійснювався облік витрат часу на статистичне виробництво за даними АСОВ.

    Було здійснено комплексні експертні оцінки результатів діяльності відділів статистики у Зміївському (березень), Сахновщинському (березень), Лозівському (квітень) та Вовчанському (травень) районах, проведено тематичну перевірку стану виконавчої дисципліни у роботі з документами головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (листопад), відділу правової роботи (грудень).

Координація взаємодії з користувачами

    Упродовж року здійснювалась робота із задоволення  інформаційних запитів користувачів (у т.ч. відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації").

    Розміщено на вебсайті ГУС у Харківській області повідомлення підприємств про результати визначення ОВД (серпень).

   Надіслані повідомлення для підприємств, у яких змінено ОВД (серпень) та для підприємств, у яких не проведено зміни КВЕД-2010 (березень).

Управління інформацією

    Упродовж року здійснено збереження інформації даних статистичних спостережень (КЕОІ) за попередні періоди на сервері та зовнішньому носії; забезпечено функціонування корпоративної електронної пошти та офіційної поштової скриньки ГУС у Харківській області; здійснено прийом, відправку, обробку  корпоративної електронної пошти.

    Здійснювалась робота з ведення діловодства та архівної справи; підготовлена та погоджена з ЕПК ДАХО зведена номенклатура справ ГУС у Харківській області за 2019 р.; проводилось науково-технічне упорядкування документів та справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу).

Управління інформаційними технологіями

    Організовано роботи з забезпечення працівників категорій Б і В та прирівняних до них електронними підписами.

    Організовано роботи з підключення робочих станцій  до системи електронного документообігу органів державної статистики, налаштування та  адміністрування системи.

    Здійснено технічне забезпечення та програмування додаткових сервісів офіційного сайту ГУС у Харківській області.

    Здійснювались роботи з технічного обслуговування та технологічного супроводження КЕОІ для забезпечення своєчасного та якісного проведення держстатспостережень, збереження інформації.

Господарська діяльність

   Упродовж року проводились роботи з матеріально-технічного забезпечення ГУС у Харківській області; ведення складського господарства; ремонту та технічного обслуговування обладнання та автомобільного транспорту; охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech