Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Повідомлення анкетного опитування
Контрастна версія
Звичайна версія
 Повідомлення для респондентів про результати їх анкетного опитування  з питань складання звітності та визначення шляхів покращення організаційної роботи щодо проведення державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів та виявлення нереалізованих можливостей зміцнення партнерських стосунків з респондентами

 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування.

    Анкетне опитування проводилось у період з 01 квітня по 30 квітня 2020 року.

    Тема опитування: проведення державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів за формою № 2-ОЗ-ІНВ (річна).

    Мета опитування: вивчення думки респондентів з питань складання звітності та визначення шляхів покращення організаційної роботи щодо проведення державного статистичного спостереження та виявлення нереалізованих можливостей зміцнення партнерських стосунків з респондентами.

    Анкета вміщувала запитання про способи отримання респондентами інформації щодо участі у ДСС, способи подання звітності до органів державної статистики, а також щодо складання форми №. 2-ОЗ-ІНВ (річна).

    В анкетному опитуванні взяло участь 97 респондентів Харківської області та міста Харкова, які за середньою чисельністю працівників розподілились таким чином:

− 7 % − більше 250 осіб;

− 49 % − від 51 до 250 осіб;

− 41 % − від 11 до 50 осіб;

− 3 % − від 0 до 10 осіб.

2. Основні висновки за результатами анкетного опитування.

    За результатами анкетного опитування визначено наступне:

    59 % респондентів отримують інформацію про участь у ДСС з листів ГУС у Харківській області, 26 % − з відповідей на запити до ГУС, щодо переліку форм державних статистичних спостережень, за якими має звітувати підприємство, 22 % за допомогою сервісу "Пошук за кодом ЄДРПОУ" розміщеному на вебсайті ГУС, 4 % − безпосередньо при поданні звітності.

    85 % респондентів зазначили, що у них не виникли проблеми при складанні звіту,
15 % − мали проблемні із заповненням звіту у зв’язку із поєднання двох форм.

   Водночас, 81% респондентів відмітили, що їх задовольняє повнота та доступність інструктивних матеріалів по складанню форми.

40 % опитаних респондентів зазначили що найзручніший спосіб отримання практичної допомоги – індивідуальні консультації у телефонному режимі, режимі он-лайн, 22% − шляхом інструктивних нарад, організованих ГУС та інструктивних листів. І лише 7% висловили готовність отримувати консультативну підтримку безпосередньо на підприємстві.

   Щодо витрат часу на заповнення форми, слід зазначити що основна частина опитаних (89%) на заповнення форми 2-ОЗ-ІНВ (річна) витратили понад 1 годину.

    95% опитаних зазначили, що найзручніше надавати звітність до органів державної статистики через систему електронної звітності. Респонденти зазначили, що основними причинами неможливості електронного звітування є зручність подання ними статистичної звітності у паперовому вигляді та неякісний Інтернет-зв'язок або його відсутність.

    Кількість опитаних, що надають перевагу поданню звітності до "Єдиного вікна" або поштою склала 4% та 1% відповідно.

    88% опитаних зазначили, що інформація, яка розміщена на веб-сайті Головного управління статистики у Харківській області є корисною для респондентів.

   92% респондентів оцінили роботу ГУС на "відмінно" або "добре".

    Респондентами були надані наступні пропозиції  щодо покращення організаційної роботи ГУС у співпраці з респондентами:

-проведення безкоштовних семінарів;

-додаткові роз’яснення для новозалучених до звітування респондентів;

-зменшення звітного навантаження на респондентів.

3. Аналіз результатів анкетного опитування.

    Пропозиція респондентів щодо надання додаткових роз’яснень для новозалучених до звітування респондентів буде врахована у плануванні роботи з респондентами у подальшій роботі.

    Крім того, відповідно до Програми розвитку державної статистики до 2023 року, одним із напрямків розвитку державної статистики є зменшення звітного навантаження на респондентів. На виконання завдань, передбачених Програмою Держстат щорічно здійснює моніторинг участі респондентів у державних статистичних спостереженнях та визначення звітного навантаження. Метою здійснення моніторинг участі респондентів є відстеження змін і аналіз кількості респондентів державних статистичних спостережень, проектного та фактичного обсягів форм державних статистичних спостережень, а також інформації про причини неподання форм.

Щиро дякуємо всім респондентам, які взяли участь у анкетному опитуванні
та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech