Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Повідомлення жінкі чоловіки
Контрастна версія
Звичайна версія
Повідомлення
для користувачів статистичної інформації
за результатами проведення анкетного опитування
щодо інформаційного наповнення статистичного збірника
"Жінки та чоловіки в Харківській області"

 

  1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування
    Анкетне опитування проводилося в квітні 2020 року.
    Тема опитування: інформаційне наповнення статистичного збірника "Жінки та чоловіки в Харківській області".
    Мета опитування: вивчення рівня задоволення інформаційних потреб користувачів щодо показників за ознакою статі, наведених у статистичному збірнику "Жінки та чоловіки в Харківській області",
а також терміну його видання.
    Анкета вміщувала запитання щодо використання користувачами у своїй діяльності статистичної інформації, наведеної у збірнику, відповідності термінів публікації потребам, оцінки структури та змістовного наповнення, а також оцінки якості статистичного збірника. Користувачу було запропоновано надати свої зауваження та пропозиції.
    Анкетне опитування проводилося управлінням поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики у Харківській області методом надання анкет відвідувачам, які звернулися за отриманням статистичного збірника.
    У ході проведення анкетного опитування було отримано та опрацьовано 10 анкет.
    1.1. Відомості щодо складу користувачів, які взяли участь
у опитуванні:
за статтю:
  жінки ‒ 70%,
  чоловіки ‒ 30%;
за віком:
  від 18 до 35 років ‒ 20%,
  від 36 до 60 років ‒ 80%;
за освітою:
  вища ‒ 90%,
  вища з вченим ступенем ‒ 10%;
за сферою діяльності:
  державна влада/місцеве самоврядування ‒ 50%;
  бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) та фінансова діяльність (у т.ч. банківська), страхування ‒ 20%;
  наукова діяльність, освіта – 30%;
1.2. Основні висновки за результатами анкетного опитування:
    40% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики опитування є важливою складовою їхньої діяльності, 60% – додатковою;
    100% опитаних використовують статистичну інформацію у своїй діяльності періодично.
    100% опитаних цікавиться інформацією щодо демографічних показників, показників охорони здоров’я та соціального захисту, доходів та умов життя; 70% – щодо показників освіти; 50% – щодо показників жінок та чоловіків регіонів; 30% – щодо показників зайнятості та безробіття; 20% – щодо правосуддя та злочинності.
    100% опитаних повідомили, що терміни поширення інформації цілком відповідають потребам.
    40% опитаних повідомили, що щорічна періодичність видання збірника відповідає потребам, 60% – що один раз на два роки.
    60% опитаних дали оцінку "Відмінно" якості інформаційного наповнення статистичного збірника, решта – оцінку "Добре".
    Усі опитані використовують статистичну інформацію по області та за ознакою статі, 50% – ще й за регіонами України, 40% – з доповненням по містах обласного значення та районах області.
    Користувачі дали оцінку "Відмінно" та "Добре" за всіма критеріями якості даних щодо показників з тематики опитування.
     При цьому найбільш важливими критеріями якості статистичної інформації користувачі визначили "Своєчасність та пунктуальність", "Точність/Надійність", "Доступність та Зрозумілість/Ясність", Відповідність/Релевантність".
    80% опитаних зазначили, що інформаційне забезпечення користувачів порівняно з минулим роком покращилося, 20% –
не змінилось.
  1. Заходи, які передбачається здійснити за результатами опитування для поліпшення якості статистичного продукту
    Результати цього анкетного опитування будуть використані при підготовці у 2021 році статистичного збірника "Жінки та чоловіки в Харківській області" з урахуванням інформаційних потреб користувачів
у змістовому наповненні та термінах видання.
  1. Пропозиції та зауваження користувачів статистичного збірника
  2. Запровадити деталізацію окремих статистичних показників (середній вік жінки при народженні дитини; кількість дівчаток у закладах дошкільної освіти у сільській місцевості тощо).
  3. Розширити надання статистичної інформації щодо стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків по містах обласного значення та районах області.

 

 

Щиро дякуємо всім користувачам,

які взяли участь в опитуванні!

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech