Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Контрастна версія
Звичайна версія
Розподіл кількості штатних працівників  за розмірами нарахованої їм заробітної плати та  видами економічної діяльності у березні 2019 року
  Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, тис. осіб З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %
до 4173,00 грн від 4173,01 до 4500,00 грн від 4500,01 до 5000,00 грн від 5000,01 до 6000,00 грн від 6000,01 до 7000,00 грн від 7000,01 до 8000,00 грн від 8000,01 до 10000,00 грн від 10000,01 до 12000,00 грн від 12000,01 до 15000,00 грн від 15000,01 до 20000,00 грн понад 20000,00 грн
Усього 529865 8,2 14,7 11,3 10,4 8,9 7,6 10,8 9,0 8,9 5,5 4,7
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 23611 8,1 16,9 12,4 15,0 13,2 8,6 9,3 6,3 4,8 3,1 2,3
Промисловість 147499 4,8 12,1 10,6 10,7 8,9 8,2 13,1 10,4 10,0 6,4 4,8
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4453 0,4 1,4 1,9 5,2 5,1 4,8 14,3 11,8 15,7 15,1 24,3
  Переробна промисловість 108650 5,4 15,7 12,4 10,7 8,8 7,4 11,1 9,4 9,3 5,7 4,1
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 24539 2,8 2,2 5,0 10,6 8,7 10,4 17,3 14,4 13,5 9,3 6,0
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 9857 5,2 2,7 8,2 14,1 12,1 13,4 24,0 10,1 5,9 3,1 1,1
Будівництво 16040 3,0 7,9 7,9 5,8 8,1 6,7 10,7 8,2 11,4 12,1 18,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 58043 8,0 25,2 21,4 12,8 5,6 4,5 5,4 4,9 7,2 3,1 1,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 43800 4,0 6,8 5,3 5,9 7,5 8,1 15,4 16,2 16,7 8,6 5,6
Тимчасове розміщування й організація харчування 5270 16,0 29,9 13,6 13,5 8,7 4,1 5,2 3,1 2,5 0,8 2,7
Інформація та телекомунікації 7224 2,3 15,2 12,7 14,5 10,1 6,3 7,6 6,2 5,6 4,1 15,6
Фінансова та страхова діяльність 7402 3,1 7,5 4,0 4,3 4,6 5,8 14,2 15,8 15,6 14,2 11,0
Операції з нерухомим майном 6356 18,5 19,8 7,1 11,3 10,8 8,6 11,1 4,7 3,3 2,4 2,3
Професійна, наукова та технічна діяльність 18917 7,9 10,4 9,7 10,0 8,4 7,9 9,9 9,1 9,4 8,1 9,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 12934 7,3 28,1 12,2 11,3 8,8 8,2 9,0 4,3 3,8 3,2 3,8
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 20807 2,2 4,9 4,0 5,2 7,1 7,4 14,8 17,9 14,8 9,7 12,2
Освіта 96512 12,8 15,9 9,5 8,9 9,7 8,0 10,5 8,5 8,5 4,9 2,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 57029 15,1 16,0 15,0 13,9 11,9 8,0 8,3 4,9 3,9 2,2 0,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7256 18,6 15,8 8,8 9,7 9,4 10,0 11,1 5,0 5,3 2,5 3,8
Надання інших видів послуг 1165 11,2 32,5 11,5 14,8 7,2 5,2 4,1 3,7 3,0 3,0 3,3
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech