Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2015-2020 роках1
  Код за   КВЕД-2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку
Промисловість B+C+D+E 114253080,6 100,0 153666578,1 100,0 184703395,0 100,0 220439423,5 100,0 216021209,0 100,0 213542765,3 100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 20078105,7 17,6 37765110,9 24,6 48170626,2 26,1 53190830,3 24,1 49080621,2 22,7 34770494,0 16,3
Переробна промисловість C 76374059,9 66,8 89006655,0 57,9 106588501,9 57,7 132033106,6 59,9 130744766,7 60,5 138063774,6 64,7
  виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10+11+12 33687160,7 29,5 36791448,9 23,9 46521512,1 25,2 52331064,1 23,7 55313256,6 25,6 60698793,2 28,4
  текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13+14+15 1364927,7 1,2 1531482,1 1,0 1986450,3 1,1 2544989,1 1,2 2600215,2 1,2 2542653,5 1,2
  виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16+17+18 4590376,1 4,0 5560536,6 3,6 6662214,1 3,6 8220045,5 3,7 7903172,2 3,6 8199160,2 3,8
  виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 4139472,4 3,6 5741006,6 3,7 к к 9862838,8 4,5 8886079,2 4,1 7191510,7 3,4
  виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 1900210,1 1,7 2252943,4 1,5 2807468,1 1,5 3557323,9 1,6 3609545,9 1,7 4131183,1 1,9
  виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 2933650,7 2,6 3535487,7 2,3 к к 3717246,6 1,7 4016247,6 1,9 4382865,8 2,1
  виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22+23 6914837,5 6,0 8681731,6 5,6 11303557,6 6,1 12407385,8 5,6 11066037,9 5,1 13334300,2 6,3
  металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання 24+25 3003623,9 2,6 4835531,3 3,2 6581590,8 3,6 7986527,7 3,6 7916944,5 3,7 8893954,6 4,2
  машинобудування  26+27+28+  29+30 14665572,0 12,8 16386450,7 10,7 20944145,4 11,3 25770976,1 11,7 23316034,3 10,8 22905294,3 10,7
  виробництво комп'ютерів,електронної та оптичної продукції 26 1060053,1 0,9 1625342,1 1,1 1759458,6 1,0 2618100,4 1,2 2943521,4 1,4 2539865,1 1,2
  виробництво електричного устатковання 27 3986484,5 3,5 3965938,7 2,6 4274403,4 2,3 5753058,4 2,6 5852217,4 2,7 4265878,1 2,0
  виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 28 7011952,3 6,1 6770074,1 4,4 8929129,2 4,8 10743248,7 4,9 10464839,8 4,8 9525429,8 4,4
  виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 29+30 2607082,1 2,3 4025095,8 2,6 5981154,2 3,2 6656568,6 3,0 4055455,7 1,9 6574121,3 3,1
  виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання 31+32+33 3174228,8 2,8 3690036,1 2,4 4712782,8 2,3 5634709,0 2,6 6117233,3 2,8 5784059,0 2,7
 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 16102225,4 14,1 24962901,4 16,2 27554549,0 14,9 32571909,6 14,8 33133394,1 15,4 36851887,2 17,2
 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 1698689,6 1,5 1931910,8 1,3 2389717,9 1,3 2643577,0 1,2 3062427,0 1,4 3856609,5 1,8
1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) з урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство. 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech