Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Населення та міграція
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні–липні 2020 року
  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього  A00–Y89 23660
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 159
  з них    
  туберкульоз A15–A19 102
  xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) B20–B24 42
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 3308
  з них злоякісні C00–C97 3287
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 11
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 58
  з них цукровий діабет E10–E14 54
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 12
  з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю F10 8
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 86
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу  I00–I99 16598
  з них    
  ішемічна хвороба серця I20–I25 12544
  алкогольна кардіоміопатія  I42.6 227
  цереброваскулярні хвороби I60–I69 2996
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 433
  з них грип і пневмонія J10–J18 310
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 907
  з них алкогольна хвороба печінки K70 33
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 47
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 11
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 124
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 36
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 46
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках  R00–R99 505
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 1182
  з них    
  транспортні нещасні випадки V01–V99 114
  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
  випадкове утоплення та занурення у воду W65–W74 29
  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я X00–X09 21
  випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю) X40–X44, X46–X49 35
  випадкове отруєння та дія алкоголю X45 61
  навмисне самоушкодження X60–X84 118
  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження X85–Х99, Y00–Y09 61
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00-U85 134
COVID-19, вірус ідентифікований U07.1 127
COVID-19, вірус не ідентифікований U07.2 7
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech