Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Корисна інформація для претендентів
Контрастна версія
Звичайна версія

Корисна інформація для осіб, які претендують на зайняття посад державної служби

Ознайомтеся з умовами проведення конкурсу та підготуйте усі необхідні документи.

Відповідно до Закону України "Про державну службу"   право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:

1) магістра - для посад категорії "Б";

2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В".

На державну службу не може вступити особа, яка:

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) має громадянство іншої держави;

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу

 1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
 2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:

1) для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;

2) для посад категорії "В" - наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рішенням суб’єкта призначення, вільне володіння державною мовою.

 1. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", визначаються суб’єктом призначення.
 2. Спеціальні вимоги визначає суб’єкт призначення та за змістом вони є описом вимог до досвіду роботи осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", їх освіти, компетентностей, професійних знань, необхідних для ефективного виконання обов’язків за відповідною посадою державної служби.

ЕТАПИ КОНКУРСУ

Конкурс на зайняття посад, що віднесені до посад державної служби категорій "Б" і "В", проводиться конкурсною комісією, утвореною керівником державної служби.

Після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу розпочинаються наступні ЕТАПИ:

 1. Прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС інформацію, визначену статтею 25. Закону України "Про державну службу".

 1. Проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів

Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства.

Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) затверджуються НАДС та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

Проведення тестування та визначення його результатів здійснюється за допомогою програмного забезпечення, адміністрування якого здійснюється НАДС.

Коротка інструкція з проходження тестування

Онлайн тестування

До уваги кандидатів щодо використання попередніх результатів тестування

 

 1. Розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться кандидатами на зайняття посад категорії " письмово (власноруч або з використанням комп’ютерної техніки). Кількість таких завдань (від одного до трьох) визначає конкурсна комісія залежно від встановлених вимог до професійної компетентності.

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності компетентностей та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції.

 1. Проведення співбесіди та визначення її результатів

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

 1. Складення загального рейтингу кандидатів

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених за кожною окремою вимогою до професійної компетентності, та балів за результатами тестування.

Рейтинг кандидата залежить від загальної кількості набраних ним балів.

 1. Визначення суб’єктом призначення переможця (переможців) конкурсу

З метою визначення переможця (переможців) конкурсу суб’єктом призначення проводиться співбесіда з кожним кандидатом запропонованим конкурсною комісією.

 1. Оприлюднення результатів конкурсу

Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після визначення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС оприлюднюється відповідна інформація.

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про його проведення.

Детальніше про етапи конкурсу та оцінювання

НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

Оголошення разом з інформацією про проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби, а також може оприлюднюватися на веб-сайті Головного управління статистики у Харківській області

 1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає відповідну інформацію  онлайн через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС :

1) реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

5) підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

6) відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах та іншими умовами конкурсу;

7) у разі проведення закритого конкурсу - іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, повинна мати подану на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  будь-якого типу, за минулий рік.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Строк подання інформації для участі в конкурсі визначається суб'єктом призначення та не може становити менше 7 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Копії документів переможця конкурсу, які підтверджують надану інформацію, у разі призначення його на посаду державної служби додаються до його особової справи.

Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, якщо така декларація не подавалася раніше.

 

ЯК ПРАЦЮЄ ОНЛАЙН ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ?

Крок 1: Створіть свій профіль користувача

Для онлайн подачі заявки на участь у конкурсі необхідно створити власний профіль на Єдиному порталі вакансій державної служби

Крок 2: Підготуйтеся до конкурсу

Ознайомтеся з умовами проведення конкурсу  та підготуйте усі необхідні документи для подання відповідної інформації:

Необхідна інформація для участі у конкурсі

 1. заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;
 2. резюме встановленої форми, в якому обов’язково зазначається:
 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
 1. заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 2. у разі проведення закритого конкурсу – іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву щодо забезпечення розумним пристосуванням.

Також може подаватися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Важливо! Інформація, відправлена кандидатами до державного органу, який проводить конкурс, після закінчення строку їх подання, не розглядається.

Під час створення електронних документів, які подаються для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Крок 3: Заповніть Ваш профіль

Заповніть всі необхідні поля та додайте всі необхідні документи.

Подати інформацію для участі в конкурсі на зайняття посад державної служби Головного управління статистики у Харківській області через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС можна скориставшись інструкцією користувача Єдиного порталу вакансій державної служби НАДС.

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЄДИНОГО ПОРТАЛУ ВАКАНСІЙ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАДС

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

Електронний підпис можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК). В деяких АЦСК послуга отримання ЕЦП платна, але є і безкоштовні варіанти, наприклад, в АЦСК ПАТ КБ «Приватбанк». Для цього потрібно бути клієнтом Приватбанку та мати доступ до Приват 24

Для отримання електронного підпису в найближчому регіональному представництві Державної фіскальної служби України потрібно принести такі документи:

 • заповнену та підписану Реєстраційну картку (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • копію та оригінал ІПН;
 • копію паспорта (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) та оригінал;
 • порожній CD-R або USB-накопичувач для запису електронних ключів у потрібній кількості (для підпису та печатки знадобляться два CD-R або два USB-накопичувачі).

Перелік, контактну інформацію зазначених АЦСК та зразки заповнених заявок дивіться на сайті ЦСК ДФСУ

Детальна інформація щодо отримання електронного підпису

ДЕКЛАРАЦІЯ

Подання декларацій здійснюється онлайн, з накладанням кваліфікованого електронного підпису, на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції

Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

З детальною інформацією щодо процедури заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також роз’ясненнями щодо її заповнення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті  Національного агентства з питань запобігання корупції   у розділі "Декларування".

Роз'яснення щодо заповнення декларацій 

Рекомендації при роботі з ЄДРД

Правове забезпечення

Найчастіші запитання при роботі з ЄДРД

Інфографіка НАЗК

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю

Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків

  

Оновлення державної служби здійснюється відповідно до:

Закону України "Про державну службу"

Закону України "Про запобігання корупції"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech