Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Кількість померлих за окремими причинами смерті
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Кількість померлих за окремими причинами смерті

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні–серпні 2020 року
  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього  A00–Y89 26773
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 177
  з них    
  туберкульоз A15–A19 116
  xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) B20–B24 44
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 3780
   з них злоякісні C00–C97 3757
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 12
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 66
  з них цукровий діабет E10–E14 62
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 18
  з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю F10 11
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 95
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу  I00–I99 18652
  з них    
  ішемічна хвороба серця I20–I25 14107
  алкогольна кардіоміопатія  I42.6 251
  цереброваскулярні хвороби I60–I69 3344
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 503
  з них грип і пневмонія J10–J18 363
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 1048
  з них алкогольна хвороба печінки K70 36
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 53
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 13
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 143
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 43
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 51
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках  R00–R99 586
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 1317
  з них    
  транспортні нещасні випадки V01–V99 129
  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
  випадкове утоплення та занурення у воду W65–W74 39
  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я X00–X09 22
  випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) X40–X44, X46–X49 37
  випадкове отруєння та дія алкоголю X45 62
  навмисне самоушкодження X60–X84 137
  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження X85–Х99, Y00–Y09 63
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00-U85 213
  COVID-19, вірус ідентифікований U07.1 206
  COVID-19, вірус не ідентифікований U07.2 7
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech