Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Кількість померлих за окремими причинами смерті
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Кількість померлих за окремими причинами смерті

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні–жовтні 2020 року
  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього  A00–Y89 35126
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 224
  з них    
  туберкульоз A15–A19 148
  xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) B20–B24 54
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 4736
  з них злоякісні C00–C97 4708
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 13
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 86
  з них цукровий діабет E10–E14 81
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 26
  з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю F10 14
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 131
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу  I00–I99 24111
  з них    
  ішемічна хвороба серця I20–I25 18294
  алкогольна кардіоміопатія  I42.6 318
  цереброваскулярні хвороби I60–I69 4279
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 823
з них грип і пневмонія J10–J18 631
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 1354
з них алкогольна хвороба печінки K70 63
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 62
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 17
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 171
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 61
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 61
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках  R00–R99 788
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 1696
  з них    
  транспортні нещасні випадки V01–V99 203
  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
  випадкове утоплення та занурення у воду W65–W74 44
  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я X00–X09 30
  випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) X40–X44, X46–X49 43
  випадкове отруєння та дія алкоголю X45 79
  навмисне самоушкодження X60–X84 170
  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження X85–Х99, Y00–Y09 76
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00-U85 761
COVID-19, вірус ідентифікований U07.1 709
COVID-19, вірус не ідентифікований U07.2 52
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech