Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Календар оприлюднення статистичної інформації на 2022 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Календар оприлюднення статистичної інформації Головного управління статистики у Харківській області у 2022 році
 
Перелік матеріалів Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Населення та міграція
Чисельність населення по районах (попередні дані) 20 22 22 20 20 21 20 22 21 20 22 21
(01-11.2021)   (01-12.2021) (01.2022)   (01-02.2022)   (01-03.2022)   (01-04.2022)   (01-05.2022)   (01-06.2022)   (01-07.2022)   (01-08.2022)   (01-09.2022)   (01-10.2022)  
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) 20 22 22 20 20 21 20 22 21 20 22 21
(01-11.2021)   (01-12.2021) (01.2022)   (01-02.2022)   (01-03.2022)   (01-04.2022)   (01-05.2022)   (01-06.2022)   (01-07.2022)   (01-08.2022)   (01-09.2022)   (01-10.2022)  
Кількість живонароджених, померлих по  районах 20 22 22 20 20 21 20 22 21 20 22 21
(01-11.2021)   (01-12.2021) (попередні дані) (01.2022)   (01-02.2022)   (01-03.2022)   (01-04.2022)   (01-05.2022)   (01-06.2022)   (01-07.2022)   (01-08.2022)   (01-09.2022)   (01-10.2022)  
          15            
(01-12.2021) (остаточні дані)
Кількість померлих за причинами смерті 20 22 22 20 20 21 20 22 21 20 22 21
(01-11.2021)   (01-12.2021) (попередні дані) (01.2022)   (01-02.2022)   (01-03.2022)   (01-04.2022)   (01-05.2022)   (01-06.2022)   (01-07.2022)   (01-08.2022)   (01-09.2022)   (01-10.2022)  
          15            
(01-12.2021) (остаточні дані)
Населення (1990-2021)         27 15,29 26          
(1990-2021)  (1990-2021) (1990-2021)
Кількість прибулих, вибулих по районах 20 22 22 20 20 21 20 22 21 20 22 21
(01-11.2021)   (01-12.2021) (попередні дані) (01.2022)   (01-02.2022)   (01-03.2022)   (01-04.2022)   (01-05.2022)   (01-06.2022)   (01-07.2022)   (01-08.2022)   (01-09.2022)   (01-10.2022)  
          14            
(01-12.2021) (остаточні дані)
Міграційний рух населення за типом місцевості            15            
(2002-2021)
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах           15            
(2021)
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками            15            
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості            15            
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду)            15            
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства            15            
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду)            15            
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження            15            
(2021)
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Робоча сила      30       1   29     30
    (01-12.2021)       (01-03.2022)   (01-06.2022)     (01-09.2022)
Робоча сила за статтю та типом місцевості             04          
            (2021)           
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності     04 02 02 01 04 02 01 02 01 03 02 02
(11.2021) (12.2021) (01.2022) (02.2022) (03.2022) (04.2022) (05.2022) (06.2022) (07.2022) (08.2022) (09.2022) (10.2022)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності     04 02 02 01 04 02 01 02 01 03 02 02
(11.2021) (12.2021) (01.2022) (02.2022) (03.2022) (04.2022) (05.2022) (06.2022) (07.2022) (08.2022) (09.2022) (10.2022)
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 04 02 02 01 04 02 01 02 01 03 02 02
(11.2021) (12.2021) (01.2022) (02.2022) (03.2022) (04.2022) (05.2022) (06.2022) (07.2022) (08.2022) (09.2022) (10.2022)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності  04 02 02 01 04 02 01 02 01 03 02 02
(11.2021) (12.2021) (01.2022) (02.2022) (03.2022) (04.2022) (05.2022) (06.2022) (07.2022) (08.2022) (09.2022) (10.2022)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 04 02 02 01 04 02 01 02 01 03 02 02
(11.2021) (12.2021) (01.2022) (02.2022) (03.2022) (04.2022) (05.2022) (06.2022) (07.2022) (08.2022) (09.2022) (10.2022)
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати     04                  
    (2002-2021)                  
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  їм заробітної плати та видами економічної діяльності 05     04     05     03    
(09.2021)     (12.2021)     (03.2022)     (06.2022)    
Кількість штатних працівників по районах     03     03     05     05
     (10-12.2021)      (01-03.2022)      (04-06.2022)     (07-09.2022) 
Відпрацьований час штатних працівників по районах     03     03     05     05
     (10-12.2021)      (01-03.2022)      (04-06.2022)     (07-09.2022) 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах     03     03     05     05
     (10-12.2021)      (01-03.2022)      (04-06.2022)     (07-09.2022) 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності     04                  
    (2010-2021)                  
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число   02 03;31   04 01 04 02 01 03 02 01;30
  (12.2021) (01.2022);(02.2022)   (03.2022) (04.2022) (05.2022) (06.2022) (07.2022) (08.2022) (09.2022) (10.2022);
(11.2022)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня   10                    
  (2021)                     
Освіта
Заклади дошкільної освіти           03            
          (1995-2021)            
Заклади загальної середньої освіти       27                
      (1995-2021)                
Заклади професійної (професійно-
технічної) освіти
      27                
      (1995-2021)                
Заклади вищої та фахової передвищої освіти         10              
        (2020-2021)              
Кількість аспірантів         10              
        (1995-2021)              
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств             05          
            (2021)           
Структура сукупних витрат домогосподарств             05          
            (2021)           
Структура сукупних ресурсів домогосподарств             05          
            (2021)           
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах             05          
            (2021)           
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів                     15  
                    (2021)   
Диференціація життєвого рівня населення                     15  
                    (2021)   
Населені пункти та житло
Житловий фонд             13          
            (1995-2021)          
 ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Національні рахунки
Регіональні рахунки 
Валовий регіональний продукт (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)       01                
      (2004-2020)                
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)             08          
            (2004-2021)          
Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 21     29                
(2002-2020)     (2002-2021)                 
Економічна діяльність
Діяльність підприємств 
Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності                    11    
                  (2021)     
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності                   11    
                  (2021)     
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності                   11    
                  (2021)     
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності                    11    
                  (2021)     
Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах                   11    
                  (2021     
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах                    11    
                  (2021)     
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах                   11    
                  (2021)     
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах                    11    
                  (2021)     
Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва                   11    
                  (2021)     
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           24       11    
          (2021)
(попередні дані)
      (2021)
(остаточні дані)
   
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства            24       11    
          (2021)
(попередні дані)
      (2021)
(остаточні дані)
   
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           24       11    
          (2021)
(попередні дані)
      (2021)
(остаточні дані)
   
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства            24       11    
          (2021)
(попередні дані)
      (2021)
(остаточні дані)
   
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           24       11    
          (2021)
(попередні дані)
      (2021)
(остаточні дані)
   
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості           24       11    
          (2021)
(попередні дані)
      (2021)
(остаточні дані)
   
Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах           24       11    
          (2021)
(попередні дані)
      (2021)
(остаточні дані)
   
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності           22       10    
          (2021)
(попередні дані)
      (2021)
(остаточні дані)
   
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах           22       10    
          (2021)
(попередні дані)
      (2021)
(остаточні дані)
   
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           22       10    
          (2021)
(попередні дані)
      (2021)
(остаточні дані)
   
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності                   10    
                  (2021)     
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності                   10    
                  (2021)     
Послуги                        
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності      11     09     08     08
    (IV кв. 2021)     (I кв. 2022)     (II кв. 2022)     (III кв. 2022)
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля 25 23 23 26 24 23 25 23 23 25 23 23
(01-12.2021) (01.2022) (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022 (01-09.2022) (01-10.2022) (01-11.2022)
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі      30     16     16     16
    (01-12.2021)     (01-03.2022)     (01-06.2022)     (01-09.2022)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі        04                
      (2005-2021)                
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі     29     15     15     15
    (01-12.2021)     (01.03.2022)     (01-06.2022)     (01-09.2022)
 Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності     01     01     01     01
(01-12.2021) (попередні дані) (01-03.2022) (01-06.2022) (01-09.2022)
Індекси капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)     01(01-12.2021)      01 (01-03.2022)     01(01-06.2022)     01(01-09.2022)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування     01(01-12.2021)      01 (01-03.2022)     01(01-06.2022)     01(01-09.2022 
Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності            15            
(2010-2021) (остаточні дані)
Сільське, лісове та рибне господарство
Рослинництво       28                
      (1995-2021)                
Виробництво сільськогосподарських культур       28     20 19 20 20 21 20
      (2021)     (на 01.07.2022) (на 01.08.2022) (на 01.09.2022) (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Виробництво  сільськогосподарських культур за категоріями господарств       28     20 19 20 20 21 20
      (2021)     (на 01.07.2022) (на 01.08.2022) (на 01.09.2022) (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах       28     20 19 20 20 21 20
      (2021)     (на 01.07.2022) (на 01.08.2022) (на 01.09.2022) (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Виробництво пшениці у підприємствах по районах        28     20 19 20 20 21 20
      (2021)     (на 01.07.2022) (на 01.08.2022) (на 01.09.2022) (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Виробництво ячменю у підприємствах по районах        28     20 19 20 20 21 20
      (2021)     (на 01.07.2022) (на 01.08.2022) (на 01.09.2022) (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах        28         20 20 21 20
      (2021)         (на 01.09.2022) (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах        28           20 21 20
      (2021)           (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах        28           20 21 20
      (2021)           (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств             25          
            (2022)          
Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах             25          
            (2022)          
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств   18                    
  (на 01.01.2022)                    
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах    18                    
  (на 01.01.2022)                    
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року         25              
        (2021)              
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року         25              
        (2021)              
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2021 року         25              
        (2021)              
Виробництво основних видів продукції тваринництва   21 21 21 21 20 21 20 18 20 20 18 20
(01-12.2021) (01.2022) (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022) (01-11.2022)
Виробництво основних видів продукції тваринництва          27              
        (2021)
(остаточні дані)
             
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 21 21 21 21 20 21 20 18 20 20 18 20
(01-12.2021) (01.2022) (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022) (01-11.2022)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств          27              
        (2021)
(остаточні дані)
             
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах  21 21 21 21 20 21 20 18 20 20 18 20
(01-12.2021) (01.2022) (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022) (01-11.2022)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах          27              
        (2021)
(остаточні дані)
             
Кількість сільськогосподарських тварин   21 21 21 21 20 21 20 18 20 20 18 20
(на 01.01.2022) (на 01.02.2022) (на 01.03.2022) (на 01.04.2022) (на 01.05.2022) (на 01.06.2022) (на 01.07.2022) (на 01.08.2022) (на 01.09.2022) (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Кількість сільськогосподарських тварин           27              
        (2021)
(остаточні дані)
             
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств   21 21 21 21 20 21 20 18 20 20 18 20
(на 01.01.2022) (на 01.02.2022) (на 01.03.2022) (на 01.04.2022) (на 01.05.2022) (на 01.06.2022) (на 01.07.2022) (на 01.08.2022) (на 01.09.2022) (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств           27              
        (2021)
(остаточні дані)
             
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах  21 21 21 21 20 21 20 18 20 20 18 20
(на 01.01.2022) (на 01.02.2022) (на 01.03.2022) (на 01.04.2022) (на 01.05.2022) (на 01.06.2022) (на 01.07.2022) (на 01.08.2022) (на 01.09.2022) (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах          27              
        (2021)
(остаточні дані)
             
Тваринництво          27              
          (1995-2021)              
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства   08   21     21     25    
  (2021)   (01-03.2022)     (01-06.2022)     (01-09.2022)    
Надходження молока на переробні підприємства    08   21     21     25    
  (2021)   (01-03.2022)     (01-06.2022)     (01-09.2022)    
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням   24 25 22 25 24 22 25 22 25 24 22
  (на 01.01.2022);
(на 01.02.2022)
(на 01.03.2022) (на 01.04.2022) (на 01.05.2022) (на 01.06.2022) (на 01.07.2022) (на 01.08.2022) (на 01.09.2022) (на 01.10.2022) (на 01.11.2022) (на 01.12.2022)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами   24 25 22 25 24 22 25 22 25 24 22
  (01.2022)                 (01-02.2022)  (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022) (01-11.2022)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами     02                  
    (1996-2021)                  
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами     02                  
    (2021)                  
Кількість мисливських тварин та їх добування        13                
      (1991-2021)                
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами       13                
      (2021)                
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами        13                
      (2021)                
Відтворення лісів       20                
       (2010-2021)                
Загибель лісових насаджень за причинами       20                
       (2021)                
Захист лісів від шкідників і хвороб        20                
       (2005-2021)                
Індекси сільськогосподарської продукції            02            
          (2010-2021)
(остаточні дані)
           
Енергетика
Використання палива           24            
           (2021)            
Постачання та використання енергії           24            
           (2021)            
Запаси палива 26 28 28 27 26 29 26 26 27 26 28 28
(12.2022) (01.2022) (02.2022) (03.2022) (04.2022) (05.2022) (06.2022) (07.2022) (08.2022) (09.2022) (10.2022) (11.2022)
Використання палива 26 28 28 27 26 29 26 26 27 26 28 28
(12.2022) (01.2022) (02.2022) (03.2022) (04.2022) (05.2022) (06.2022) (07.2022) (08.2022) (09.2022) (10.2022) (11.2022)
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 10 07 11 06 10 06 11 05 07 05 07 07
(01-11.2021) (01-12.2021) (попередні дані) (01.2022)                 (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності     16                  
    (01-12.2021) (остаточні дані)                  
Виробництво промислової продукції за видами   02 04 01 04 01 05 03 02 04 02 02
  (01-12.2021) (01.2022)                 (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022)
Виробництво промислової продукції за видами             29          
             (2021)          
Індекси промислової продукції за видами діяльності   01 03,31   03,31   04 02 01 03 01 01
  (01-12.2021) (попередні дані) (01.2022,01-02.2022)   (01-03.2022,01-04.2022)   (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022)
    02                  
    (2013-2021,
01-12.2021)
                 
Будівництво
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах   28     27     26     25  
  (2021)     (01-03.2022)     (01-06.2022)     (01-09.2022)  
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами     15                  
    (2018-2021)                  
Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами     15                   
    (2018-2021)                   
Індекси будівельної продукції за видами 06 01 04 01 03 01 05 01 01 03 01 02
(01-11.2021)  (01-12.2021) (попередні дані) (01.2022)   (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022)
    03                  
(01-12.2021,
2011-2021 остаточні дані)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 06 01 04 01 03 01 05 01 01 03 01 02
(01-11.2021)  (01-12.2021) (попередні дані) (01.2022)   (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022)
    10                  
(01-12.2021,
2010-2021 остаточні дані)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 06 01 04 01 03 01 05 01 01 03 01 02
(01-11.2021)  (01-12.2021) (попередні дані) (01.2022)   (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022)
    10                  
(01-12.2021,
2013-2021 остаточні дані)
Транспорт 
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту         20              
        (1995-2021)              
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту         20              
        (1995-2021)              
Вантажні перевезення 28   02, 30 28 30   01, 28 30 28 28 30 29
(01-12.2021)
(попередні дані)
  (01.2022),
(01-02.2022)
(01-03.2022) (01-04.2022)  

(01-05.2022)

(01-06.2022)

(01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022) (01-11.2022)
Пасажирські перевезення 28   02, 30 28 30  

01, 28

(01-05.2022)

30 28 28 30 29
(01-12.2021)
(попередні дані)
  (01.2022),
(01-02.2022)
(01-03.2022) (01-04.2022)   (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022) (01-11.2022)
Туризм
Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб)           30            
          (2018-2021)            
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму             19          
            (2000-2021)          
Реєстр статистичних одиниць
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад       15     15     13    
      (01.04.2022)     (01.07.2022)     (01.10.2022)    
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання        15     15     13    
      (01.04.2022)     (01.07.2022)     (01.10.2022)    
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності        15     15     13    
      (01.04.2022)     (01.07.2022)     (01.10.2022)    
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника  17                      
(01.01.2022)                      
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника 17                      
(01.01.2022)                      
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника  17                      
(01.01.2022)                      
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 20 22 23 20 23 21 21 22 20 21 22 21
(01-11.2021) (2021) (01.2022) (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022)
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами           01            
          (2021)(остаточні дані)            
Товарна структура зовнішньої торгівлі  20 22 23 20 23 21 21 22 20 21 22 21
(01-11.2021) (2021) (01.2022) (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022)
Товарна структура зовнішньої торгівлі            01            
          (2021) 
(остаточні дані)
           
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2021)           01            
          (2021)
(остаточні дані)
           
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами   22     23     22     22  
  (2021)      (І кв. 2022)      (І півр. 2022)      (9 міс. 2022)  
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами    22     23     22     22  
  (2021)      (І кв. 2022)      (І півр. 2022)      (9 міс. 2022)  
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу            01            
          (2021) 
(остаточні дані)
           
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами            01            
          (2021) 
(остаточні дані)
           
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2021)           01            
          (2021) 
(остаточні дані)
           
Ціни
Споживчі ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги  (до попереднього місяця) 13 14 15 13 13 15 13 15 14 13 15 14
(12.2021) (01.2022) (02.2022) (03.2022) (04.2022) (05.2022) (06.2022) (07.2022) (08.2022) (09.2022) (10.2022) (11.2022)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)  13 14 15 13 13 15 13 15 14 13 15 14
(12.2021) (01.2022) (02.2022) (03.2022) (04.2022) (05.2022) (06.2022) (07.2022) (08.2022) (09.2022) (10.2022) (11.2022)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2021 роках (грудень до грудня попереднього року) 13                      
(2007-2021)                      
Наука, технології та інновації
Наука
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу         30              
        (2010-2021)              
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт         30              
        (2010-2021)              
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь         30              
        (2010-2021)              
Витрати на інновації промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності         24              
        (2007-2021)              
Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування         24              
        (2007-2021)              
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами         24              
        (2007-2021)              
Навколишнє середовище
Викиди в атмосферне повітря          30              
         (1990-2021)              
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря           30              
         (1990-2021)              
Викиди основних забруднюючих речовин,  діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення          30              
        (2021)               
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах          30              
         (2021)               
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)          30              
         (2021)               
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення          30              
         (2021)               
Утворення та поводження з відходами (1995-2021)              28          
             (1995-2021)          
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом         30    28          
        (2021)
(попередні дані)
  (2021)
(остаточні дані) 
         
Утворення та поводження з відходами  І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом         30     28          
        (2021)
(попередні дані)
   (2021)
(остаточні дані)
         
Утворення та поводження з відходами по районах                28          
             (2021)
(остаточні дані)
         
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах                28          
             (2021)
(остаточні дані)
         
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів                28          
             (2021)
(остаточні дані)
         
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохороної діяльності            02             
           (2006-2021)            
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності         

 

 

02

  (2006-2021)

           
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохороної діяльності            02            
           (2021)             
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах             02            
          (2021)              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності             02            
           (2021)             
БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку Харківської області 06 07 09 06 06 06 06 05 06 06 07 06
(01-11.2021) (01-12.2021) (01.2022) (01-02.2022) (01-03.2022) (01-04.2022) (01-05.2022) (01-06.2022) (01-07.2022) (01-08.2022) (01-09.2022) (01-10.2022)
Жінки та чоловіки
Населення та міграція
Чисельність населення            29            
           (1991-2022)            
Основні демографічні показники
 
          15            
          (1990-2021)            
Розподіл померлих дітей у віці до 1 року за статтю           15            
          (1990-2021)            
Коефіцієнти народжуваності за віком матері              26          
            (1990-2021)           
Середня очікувана тривалість життя при народженні              26          
            (1990-2021)           
Зайнятість та безробіття
Робоча сила за статтю та типом місцевості             04          
            (2021)           
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2022 році     03     03     05     05
    (10-12.2021)     (01-03.2022)     (04-06.2022)     (07-09.2022)
Середньомісячна заробітна плата працівників за статтю та професійними групами, які підлягали обстеженню на підприємствах, у 2020 році   07                     
   (2020)                   (
Освіта
Кількість дівчаток у закладах дошкільної освіти            10            
          (2017-2021)            
Кількість дівчат у закладах загальної середньої освіти          06              
        (2017-2021)              
Кількість дівчат у закладах професійної (професійно-технічної) освіти          06              
        (2017-2021)              
Кількість жінок серед студентів у закладах вищої освіти         18              
        (2020-2021)              
Кількість жінок серед студентів у закладах фахової передвищої освіти          18              
        (2020-2021)              
Кількість аспірантів-жінок          18              
        (2017-2021)              
Доходи та умови життя
Склад домогосподарств за статтю та віком їх членів 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Розподіл домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Грошові  витрати домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Структура грошових  витрат домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Грошові  витрати домогосподарств на харчування залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Сукупні  витрати домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Структура сукупних витрат домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Сукупні витрати домогосподарств на харчування залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Грошові доходи і сукупні ресурси домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Структура сукупних ресурсів домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Структура грошових доходів домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних господарствах, в домогосподарствах залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах харчування в домогосподарствах залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 11                   18  
(2020)                   (2021)  
Наука
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу у 2021 році         30              
        2021              
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за галузями наук у 2021 році         30              
        (2021)              
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за рівнем освіти, у 2021 році         30              
        (2021)              
Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за віком у 2021 році         30              
        (2021)              
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech