Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Інформаційне суспільство
Контрастна версія
Звичайна версія
ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗА  IV КВАРТАЛ 2019 РОКУ
  Код за  КВЕД-2010   Обсяг реалізованих послуг, тис.грн  У т.ч. реалізовано послуг, тис.грн  Розподіл обсягу реалізованих послуг за категоріями споживачів (у % до загального обсягу) 
населенню   підприємствам (установам)   іншим категоріям споживачів   населенню   підприємствам (установам)   іншим категоріям споживачів  
Усього   9447982,4 2716405,2 6562542,5 169034,7 28,7 69,5 1,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 2751905,5 770190,0 1967268,8 14446,7 28,0 71,5 0,5
Наземний і трубопровідний транспорт 49 1419453,4 572929,0 838467,6 8056,8 40,3 59,1 0,6
Водний транспорт 50
Авіаційний транспорт 51 к к к к к к к
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 52 1167405,4 147859,1 1013291,0 6255,3 12,7 86,8 0,5
Поштова та кур'єрська діяльність 53 к к к к к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 545784,5 447660,4 94143,5 3980,6 82,0 17,3 0,7
Інформація та телекомунікації J 1941294,9 131639,3 1784202,8 25452,8 6,8 91,9 1,3
Видавнича діяльність 58 203984,7 4655,7 189503,0 9826,0 2,3 92,9 4,8
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 59 22514,1 21496,4 1017,7 95,5 4,5
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 60 5313,1 к 3308,3 к к 62,3 к
Телекомунікації (електрозв'язок) 61 155284,4 98661,3 53997,8 2625,3 63,5 34,8 1,7
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 62 1407108,5 к 1395555,5 к к 99,2 к
Надання інформаційних послуг 63 147090,1 к 140820,5 к к 95,7 к
Операції з нерухомим майном L 992737,5 64129,5 843808,6 84799,4 6,5 85,0 8,5
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1242022,2 18700,6 1217755,1 5566,5 1,5 98,0 0,5
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 69 97270,6 3807,0 91279,4 2184,2 3,9 93,8 2,3
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 70 6350,2 к к к к
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 71 657530,2 к 646899,0 к к 98,4 к
Наукові дослідження та розробки 72 204857,5 967,3 202580,1 1310,1 0,5 98,9 0,6
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 73 248603,7 к 246743,2 к к 99,2 к
Інша професійна, наукова та технічна діяльність 74 16883,5 к 16695,4 к к 98,9 к
Ветеринарна діяльність 75 10526,5 2853,4 к к 27,1 к к
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 758915,2 270299,6 468956,3 19659,3 35,6 61,8 2,6
Освіта P 750948,2 715165,0 34438,8 1344,4 95,2 4,6 0,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 311063,2 213939,6 92233,1 4890,5 68,8 29,6 1,6
Мистецтво, спорт, розваги та починок R 106657,2 66368,4 35388,0 4900,8 62,2 33,2 4,6
Надання інших видів послуг S 46654,0 18312,8 24347,5 3993,7 39,3 52,2 8,6
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech