2017 рік

Архів. Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

Архів. Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за 2017 року (уточнені дані)

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році1 (остаточні дані)
(тис.грн)
Код за КВЕД-2010 Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень
Промисловість     В+С+D+E 13017569,0 26937607,6 41756377,5 54234422,2 66867617,3 80470863,0
Добувна та переробна промисловість В+С 8812942,3 18744310,1 30418876,6 40825991,7 51878370,3 64013773,7
Добувна промисловість  і розроблення кар'єрів В 4198143,2 7984794,5 11995300,6 15775175,7 19748914,7 23589955,1
Переробна промисловість C 4614799,1 10759515,6 18423576,0 25050816,0 32129455,6 40423818,6
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 1881540,4 4250613,3 6594844,2 9000492,8 11411104,3 13673673,3
Текстильне виробництво,  виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 91482,1 214906,5 353354,9 465385,1 595120,8 727114,9
Виготовлення виробів з  деревини, виробництво паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 351900,9 752348,7 1208231,5 1637902,5 2078274,4 2558293,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення    19 393725,4 917208,2 1300080,8 1698059,0 2212154,5 2705013,7
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 115552,6 264710,7 482658,8 676106,6 876089,4 1099401,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 222570,7 494225,8 841458,2 1128778,5 1413923,3 1742764,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 451303,1 1008146,5 1738275,5 2454894,2 3371125,4 4306118,6
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 210394,9 496811,0 1107692,1 1575630,5 2082230,0 2755177,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 690958,7 1885026,4 4008327,4 5329934,5 6677229,3 9171534,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 4048355,4 7885702,6 10871198,9 12773760,1 14184717,0 15487460,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 156271,3 307594,9 466302,0 634670,4 804530,0 969629,0
 
(продовження)
Код за КВЕД-2010 Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість     В+С+D+E 93241133,7 105898167,8 118655488,3 133954482,9 149440422,8 166609160,5
Добувна та переробна промисловість; В+С 75444124,3 86888963,4 98420024,9 111500867,7 123622546,6 137204295,8
Добувна промисловість  і розроблення кар'єрів В 27580316,6 31649536,7 35662735,7 40012332,9 44165304,9 48548571,1
Переробна промисловість C 47863807,7 55239426,7 62757289,2 71488534,8 79457241,7 88655724,7
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 16308069,6 19005063,9 21560108,9 24739833,8 27808837,5 30952847,9
Текстильне виробництво,  виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 890872,1 1031818,6 1222334,5 1394592,3 1564483,9 1740986,1
Виготовлення виробів з  деревини, виробництво паперу та  поліграфічна діяльність 16-18 3038589,7 3528313,1 3961039,7 4433899,6 4948893,6 5441451,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення    19 3326729,8 3878232,3 4445004,5 4859152,9 5226249,5 5849693,2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 1308986,6 1515684,4 1738246,5 1955358,4 2161440,0 2395661,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 2029327,1 2317619,0 2651878,8 3007938,7 3388308,0 3826559,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 5242281,9 6250079,7 7249752,9 8130015,0 8968350,2 9767113,9
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 3183070,1 3586810,7 4118059,8 4635372,9 5216881,2 5786770,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 10515614,5 11824196,3 13218697,1 15398747,0 16893123,1 19148592,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 16659359,0 17700663,0 18747146,9 20775810,8 23969418,5 27375890,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 1137650,4 1308541,4 1488316,5 1677804,4 1848457,7 2028974,4
1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними прдуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018 р.).