Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності

Архів. Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році

 Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у  2018 році
(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності січень січень-лютий
Усього 6680 6730
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 5329 5421
Промисловість 7042 7086
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 11511 11508
Переробна промисловість 6696 6796
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 8231 8101
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 5900 5803
Будівництво 8193 8140
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5745 5644
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 8772 8320
Тимчасове розміщування й організація харчування 4706 4768
Інформація та телекомунікації 13180 13612
Фінансова та страхова діяльність 9444 9681
Операції з нерухомим майном 5259 5253
Професійна, наукова та технічна діяльність 7361 7540
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 5311 5208
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8872 9351
Освіта 5990 6251
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4979 4978
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5294 5361
Надання інших видів послуг 5020 5395
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.