Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності

Архів. Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році

 Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у  2018 році
(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності січень січень-лютий січень-березень січень-квітень січень-травень січень-червень січень-липень січень-серпень січень-вересень січень-жовтень січень-листопад січень-грудень
Усього 6680 6730 6885 6985 7066
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 5329 5421 5447 5807 6007
Промисловість 7042 7086 7287 7420 7493
    Добувна промисловість і розроблення   кар'єрів 11511 11508 13248 14163 13825
    Переробна промисловість 6696 6796 6956 7090 7173
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 8231 8101 8230 8259 8371
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 5900 5803 5920 5946 6041
Будівництво 8193 8140 8746 9205 9286
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5745 5644 5663 5680 5758
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 8772 8320 8324 8417 8509
Тимчасове розміщування й організація харчування 4706 4768 5048 5126 5219
Інформація та телекомунікації 13180 13612 13905 13930 13869
Фінансова та страхова діяльність 9444 9681 10036 10001 10118
Операції з нерухомим майном 5259 5253 5312 5358 5418
Професійна, наукова та технічна діяльність 7361 7540 7984 8090 8115
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 5311 5208 5306 5364 5447
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8872 9351 9712 9972 10213
Освіта 5990 6251 6375 6406 6479
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4979 4978 5025 5047 5094
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5294 5361 5478 5546 5614
Надання інших видів послуг 5020 5395 5450 5491 5643
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Оплата праці та соціально-трудові відносини