Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Головна
Контрастна версія
Звичайна версія
До видання статистичного щорічника Харківська область у 2018 році
До видання статистичного щорічника Міста та райони Харківської області у 2018 році
Каталог статистичних видань у 2020 році
До випуску доповіді 'Про соціально-економічне становище Харківської області за січень-березень 2020 року
До видання збірника Жінки та чоловіки в Харківській області
До Дня науки
Будівельна діяльність Харківщини
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) Харківської області
Лісогосподарська, рибогосподарська діяльності та ведення мисливського господарства
Зовнішньоекономічна діяльність Харківської області з країнами ЄС
Заборгованість із виплати заробітної плати у Харківській області на 1 квітня 2020 року
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення в Харківській області у 2019 році
Кабінет респондента
Інформація щодо проведення нарад з респондентами
 
Шановні користувачі! Вашій увазі пропонуються статистичні щорічники "Харківська область у 2018 році", "Міста та райони Харківської області у 2018 році" та інші статистичні видання щодо соціально-економічного стану нашого регіону.

30.05.2016

Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

 

Детальніше

Сховати

     У порівнянні з квітнем 2015р. збільшились обсяги споживання газойлів (палива дизельного) – на 24,3%1, вугілля кам’яного – на 20,2% та бензину моторного – на 0,3%1. Поряд з цим,  зменшились обсяги споживання газу природного на 10,2%.
     Крім того, продано населенню через АЗС бензину моторного 1,1 тис.т та газойлів (палива дизельного) – 1,4 тис.т.
     На 1 травня поточного року залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників становили: вугілля кам’яного – 242,7 тис.т, бензину моторного – 11,6 тис.т та газойлів (палива дизельного)– 14,4 тис.т.
 
Примітка.За даними вибіркового обстеження.
1 Без урахування обсягів роздрібного продажу населенню через мережу АЗС.
 
 
Глухова 706  26  98

 

 

30.05.2016

Народжуваність у Харківській області у 2015 році

 

Детальніше

Сховати

     У 2015 році в Харківській області народилось 24939 немовлят, що на 2751 особу або на 9,9% менше, ніж за відповідний період минулого року. Коефіцієнт народжуваності складав 9,2 народжених на 1000 наявного населення проти 10,1 у 2014 році
Інтенсивність народжень коливалась від 8,5 народжених на 1000 наявного населення у Куп’янському районі до 11,5 – у Сахновщинському районі.
     У 2015 році рівень народжуваності в сільській місцевості був дещо вищим, ніж у міських поселеннях (9,3‰ проти 9,1‰).
     На 100 народжених дівчаток в області у 2015 році припадало 106 хлопчиків.
     У 2015 році 63% дітей народилось у матерів у віці до 30 років; 87% – у матерів у віці до 35 років і тільки 13% народжених припадало на матерів у віці 35 років і старше.
     Середній вік матері при народженні дитини у 2015 році складав 28 років.
     Більшість народжених у 2015 році – це перші діти за порядком народження у матері (55,8%), других дітей народилось 33,4%, третіх – 7,3%, четвертих і наступних – 3,5%.
     У 2015 році найбільша кількість дітей народилась у матерів, які перебувають у зареєстрованому шлюбі (75,3%), але 24,7% немовлят з’явились на світ або у матерів-одиначок, або у батьків, шлюб яких не зареєстрований.
 
 
Глухова 706  26  98


27.05.2016

Діяльність підприємств сфери послуг Харківської області за I квартал 2016 року

Детальніше

Сховати

     У I кварталі 2016 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 5225,1 млн.грн. Із загальної суми реалізованих послуг 37,1% або 1936,9 млн.грн – реалізовано населенню.
     Найбільшу питому вагу у структурі загального обсягу реалізованих послуг займали: послуги інформації та телекомунікації – 34,7%, з них значну частку склали комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг – 18,4% та послуги телекомунікації    (електрозв'язку) – 14,5%. Разом з тим, значним попитом користувалися: послуги транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 17,0%, з них найбільш вагомі: послуги транспорту – 10,4%, операції з нерухомим майном – 13,1%, освіта – 9,8%, професійна, наукова та технічна діяльність – 9,7%, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 7,6%, тимчасове розміщування й організація харчування – 4,3%, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 2,4%.
     Серед послуг, які реалізовані населенню, найбільшим попитом користувалися послуги вищої освіти – 95,8% (з них дошкільна освіта – 99,8%, вища освіта – 96,2%). Разом з тим, значним попитом користувалися послуги тимчасового розміщування й організації харчування і мистецтво, спорт, розваги та відпочинок і становили однаковий відсоток у загальній сумі наданих населенню послуг – 78,9%.
     У середньому один мешканець області одержав різноманітних послуг на суму 1923,4 грн.
 
Глухова 706  26  98


 

27.05.2016

Капітальні інвестиції в Харківській області у січні–березні2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–березні 2016 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування, у фактичних цінах освоєно 2149,2 млн.грн капітальних інвестицій, обсяг яких проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 33,3%.
     Частка Харківщини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 4,2%. За цим показником серед регіонів України Харківська область займає 5 місце, а за темпом приросту – 9.
     Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу склав 793,3грн, без держбюджету – 779,0 грн (13 місце по Україні).
     Із загального обсягу капітальних інвестицій по області найбільш вагомі обсяги освоєні у м. Харкові – 1369,2 млн.грн (63,7% до загального обсягу), Харківському районі – 100,3 млн.грн (4,7%), Дергачівському районі – 72,1 млн.грн (3,3%) та Чугуївському районі – 54,9 млн.грн (2,6%).
     Майже всі інвестиції (97% загального обсягу) були спрямовані у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 59%, у будівлі та споруди – 36,5%.
     У нематеріальні активи вкладено 3% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 62% – витрати на програмне забезпечення та бази даних, 36,2% – на права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо.
     У капітальний ремонт активів спрямовано 115,5 млн.грн капітальних інвестицій (5,4% загального обсягу).
     Головним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 70,8% загального обсягу капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 6,8%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 5,9% капітальних інвестицій. Питома вага коштів населення на будівництво житла становила 11,5%.
     За видами економічної діяльності найбільші обсяги капітальних інвестицій спрямовані у розвиток промислових підприємств Харківщини – 618,6 млн.грн, або 28,8% до загального обсягу. Найбільша частка капітальних інвестицій, освоєних підприємствами промисловості, припадала на підприємства переробної промисловості – 93,4%.
     Питома вага підприємств сільського, лісового та рибного господарства складала 23,4% в загальному обсязі капітальних інвестицій області.
     Разом з тим, досить вагомими для області були капітальні інвестиції, освоєні будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками – 19,3%; підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,1%; підприємствами, що здійснюють операції з нерухомим майном – 5%; організаціями фінансової та страхової діяльності – 3,7%.
     Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 426,7 млн.грн (19,9% від загального обсягу), що на 2,6 в.п. більше, ніж у січні–березні 2015 р.
 
 
Глухова 706  26  98


 

25.05.2016

Про роботу промисловості Харківської області у січні–квітні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–квітні 2016 року індекс промислової продукції у Харківській області до січня–квітня попереднього року становив 105,6%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг продукції збільшився на 10,4%, у переробній промисловості – на 5,3%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 2,8%.
     На 28,5% більше випущено продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання, на 23,8% – у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, на 9,8% – у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, на 8,6% – у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, на 5,3% – у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, на 5,2% – у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, на 0,8% – у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.
     У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання індекс промислової продукції становив 98,3%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 48,6%.
 
 
Глухова 706 26 98
 
 

 


25.05.2016

Виконання будівельних робіт у Харківській області у січні–квітні 2016 р.

Детальніше

Сховати

     У січні–квітні 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1500,4 млн.грн, що складає 10,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт підприємствами України. До відповідного періоду минулого року індекс будівельної продукції становив 120,3% (у січні–квітні 2015 р. порівняно з січнем–квітнем 2014 р. – 91,8%).
     У січні–квітні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшилося будівництво будівель на 22,4%, у т.ч. житлових – на 45,9%. Також зросло будівництво інженерних споруд на 19,3%. Водночас, будівництво нежитлових будівель скоротилося на 10,0%.
     Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 91,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 3,5% та 4,6% відповідно.
     У січні–квітні 2016 р. підприємства області виконували будівельні роботи у м. Харкові, 5 містах обласного значення та 10 районах області.
 
Глухова 706 26 98
 
 

24.05.2016

Підсумки роботи вантажного транспорту Харківської області у січні–квітні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–квітні 2016 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 7530,8 млн.ткм, або 96,7% від обсягів січня–квітня минулого року. Перевезено (відправлено) 14,7 млн.т вантажів, що на 5% більше рівня минулого року.
     Південною залізницею відправлено 9,7 млн.т вантажів, що на 6,8% більше обсягів січня–квітня 2015 р.
     Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами – підприємцями) виконано вантажної роботи в обсязі 876,2 млн.ткм, перевезено 5,0 млн.т вантажів, що на 19,8% та 1,6% відповідно більше обсягів січня–квітня 2015 р.
 
 
Глухова 706 26 98
 
 
 

24.05.2016

Підсумки роботи пасажирського транспорту Харківської області у січні–квітні 2016 року

Детальніше

Сховати

    Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2917,0 млн.пас.км, що на 1,8% більше обсягів відповідного періоду минулого року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 211,4 млн. пасажирів, що становило 98,2% від рівня січня–квітня минулого року.
     Південною залізницею у січні–квітні 2016 р. відправлено 20,5 млн. пасажирів, виконано 1416,6 млн.пас.км пасажирської роботи. Порівняно з січнем–квітнем минулого року ці обсяги збільшилися на 1,3% та 6,9% відповідно.
     Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 35,9 млн. пасажирів, що становило 83,4% від обсягів січня–квітня минулого року.
     З аеропорту м. Харкова транспортною авіацією відправлено 64,9 тис. пасажирів, у т.ч. у міжнародному сполученні – 42,8 тис., що на 71,2% та 83,7% відповідно більше від обсягів минулого року.
     Харківським метрополітеном перевезено 66,8 млн. пасажирів, з них безплатних – 8,0 млн., що становило 96,9% та 58,5% відповідно від обсягів перевезень січня–квітня 2015 р.
     Трамваями та тролейбусами міста перевезено 88,1 млн. пасажирів, що на 6,3% більше рівня січня–квітня 2015 р. Питома вага пільгового контингенту складала 62,8%.

 

Глухова 706 26 98
 
 

24.05.2016

Надання населенню Харківської області субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у квітні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–квітні 2016 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 93,1 тис. домогосподарств, що в 1,6 раза більше, ніж у січні–квітні 2015 р. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 80,8%.
     З початку року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 89,0 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015 р., але призначено їм було тільки у 2016 р.), що становило 95,7% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 71,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 17,2 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2015 р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась на 52,0%.
     У квітні 2016 р. 336,6 тис. домогосподарств (30,1% від загальної кількості домогосподарств області) отримали державну допомогу для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вигляді субсидій, що в 2,8 раза більше, ніж у квітні 2015 р.
     Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 2016 р., становила        89,6 млн.грн, що на 66,7 млн.грн більше відповідного показника у 2015 р., з неї у міських поселеннях – 63,5 млн.грн, у сільській місцевості – 26,1 млн.грн.
     Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 2016 р. по області збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року в 1,8 раза і становив 698,6 грн. Найбільший розмір спостерігався у Коломацькому районі області  (2075,3 грн), а найменший – у Великобурлуцькому районі (314,9 грн).
 
 
Глухова 706 26 98
 
 

24.05.2016

Надання населенню Харківської області субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива у квітні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–квітні 2016 р. 619 домогосподарствам області (18,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 150 домогосподарствам, у сільській місцевості – 469 домогосподарствам. Серед домогосподарств, яким призначено субсидії такого виду, 48,5% – домогосподарства з однієї особи, решта – з двох та більше осіб.
     Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні­–квітні 2016 р. становила 879,7 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 219,0 тис.грн, у сільській місцевості – 660,7 тис.грн.
     Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у квітні 2016 р. по області склав 656,5 грн.
     Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами у січні–квітні 2016 р., становила 3376,6 тис.грн, за відповідний період 2015 р. – 88,5 тис.грн. 

 

Глухова 706 26 98
 
 

23.05.2016

Демографічна ситуація у м. Харкові у січні–березні 2016 року

Детальніше

Сховати

     На 1 квітня 2016 року у м. Харкові, за оцінкою, проживало 1448267 осіб. Упродовж січня–березня 2016 року чисельність населення міста зменшилась на 1465 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення складало 4,1 особи.

     Зменшення чисельності населення міста відбулось виключно за рахунок природного скорочення (2160 осіб, або 6,0 особи на 1000 наявного населення), водночас зафіксовано міграційний приріст (695 осіб, або 1,9 особи на 1000 наявного населення).
     Порівняно з січнем–березнем 2015 року, обсяг природного скорочення зменшився на 115 осіб, або з 6,3 до 6,0 осіб на 1000 наявного населення.
     У січні–березні 2016 року в м. Харкові народилось 2879 немовлят, що на 158 немовлят або на 5,2% менше, ніж у січні–березні 2015 року. Коефіцієнт народжуваності складав 8,0 народжених на 1000 наявного населення проти 8,5 у січні–березні 2015 року.
     Інтенсивність народжень коливалась від 6,6 народжених на 1000 наявного населення у Київському районі до 9,8 – у Ленінському районі.
     У січні–березні 2016 року в м. Харкові було зареєстровано 5039 померлих, що на 273 особи або на 5,1% менше, ніж у січні–березні 2015 року. Коефіцієнт смертності складав 14,0 померлих на 1000 наявного населення проти 14,8 у січні–березні 2015 року.
     Рівень смертності коливався від 10,8 померлих на 1000 наявного населення у Дзержинському районі до 18,6 – у Ленінському районі.
     У січні–березні 2016 року в м. Харків прибуло 4509 осіб, вибуло 3814 осіб, сальдо міграції було додатним – 695 осіб. Інтенсивність прибулих становила 12,5 особи на 1000 наявного населення, вибулих – 10,6 особи, сальдо міграції – 1,9 особи.
 
Глухова 706 26 98
 
 

23.05.2016

Чисельність населення Харківської області на 1 квітня  2016 року

Детальніше

Сховати

     На 1 квітня 2016 року у Харківській області, за оцінкою, проживало 2714618 осіб. Упродовж січня–березня 2016 року чисельність населення зменшилась на 3998 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення складало 5,9 особи.
     Зменшення чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного скорочення (5553 особи, або 8,2 особи на 1000 наявного населення), водночас зафіксовано міграційний приріст (1555 осіб, або 2,3 особи на 1000 наявного населення).
     Порівняно з січнем–березнем 2015 року, обсяг природного скорочення зменшився на 157 осіб, або з 8,5 до 8,2 особи на 1000 наявного населення.
     У січні–березні 2016 року в область прибуло 8197 осіб, вибуло 6642 особи, сальдо міграції було додатним – 1555 осіб. Інтенсивність прибулих становила 12,1 особи на 1000 наявного населення, вибулих – 9,8 особи, сальдо міграції – 2,3 особи.

 

Глухова 706 26 98
 
 

23.05.2016

Народжуваність та смертність населення у Харківській області у січні–березні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–березні 2016 року в Харківській області народилось 5761 немовля, що на 327 немовлят або на 5,4% менше, ніж у січні–березні 2015 року. Коефіцієнт народжуваності складав 8,5 народжених на 1000 наявного населення проти 9,0 у січні–березні 2015 року.
     Інтенсивність народжень коливалась від 5,0‰ у Зачепилівському районі до 15,2‰ у Близнюківському районі.
     Рівень народжуваності в сільській місцевості був вищий, ніж у міських поселеннях – 9,0 народжених на 1000 наявного населення проти 8,4.
     У січні–березні 2016 року в Харківській області було зареєстровано 11314 померлих, що на 484 особи або на 4,1% менше, ніж у січні–березні 2015 року.
     Смертність населення мала значну диференціацію та, при середньому показнику по області 16,7 особи на 1000 наявного населення, коливалась від 14,0 осіб на 1000 наявного населення на території м. Харкова
до 34,2 – у Коломацькому районі
      У сільській місцевості загальний коефіцієнт смертності вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно – 21,1 та 15,7 особи на 1000 наявного населення), що насамперед обумовлено більшою часткою осіб старшого віку у складі сільського населення.
 
 
Глухова 706 26 98
 
 

23.05.2016

Оборот роздрібної торгівлі за січень–квітень 2016 р.

Детальніше

Сховати

      Оборот роздрібної торгівліза січень–квітень 2016 р. становив 30,7 млрд.грн.
     Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств торгової мережі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2016 р. становив 30710,9 млн.грн. і збільшився у порівнянних цінах проти відповідного періоду м.р. на 4,3%. У його структурі на організовані і неформальні ринки припадало 36,9%.
      Середньомісячний оборот роздрібної торгівлі на одну особу за січень–квітень п.р. складав 2824,1 грн. (за відповідний період м.р. – 2340,4 грн.).
     Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–квітень 2016 р. складав 13450,6 млн.грн. і проти відповідного періоду 2015 р. фізичний обсяг його збільшився на 5,6%.
     За січень–квітень п.р. (у середньому за місяць) одному мешканцю підприємствами області реалізовано товарів на 1236,9 грн. проти 1014,6 грн. у січні–квітні м. р.
 
Глухова 706 26 98
 
 
 
 

19.05.2016

Зовнішня торгівля товарами підприємств та організацій Харківської області за січень–березень 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–березні 2016 р. експортні поставки товарів становили 229,7 млн.дол. США, що на 16,3% менше, ніж у січні–березні 2015 р., імпортні надходження – 326,2 млн.дол. США і збільшились на 11,6%. Від’ємне сальдо складало 96,6 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі
118 країн світу.
     Найбільше товарів експортувалось до Російської Федерації – 25%, Єгипту – 9,1%, Японії – 7,6%, Іспанії – 3,9%, Білорусі – 3,4%, Індії – 3,3%, Молдови Республіки, Італії та Китаю по 3%.
     Провідними країнами–імпортерами товарів є Китай – 18,8%, Російська Федерація – 17,1%, США – 5,6%, Білорусь – 5,1%, Німеччина – 4,9% та Італія – 4,5%.
     У порівнянні з січнем–березнем 2015 р. обсяги експорту товарів до країн ЄС збільшились на 13,5%, обсяги імпорту – на 24,9% і складали у січні–березні 2016 р. 57,4 млн.дол. та 85,5 млн.дол. відповідно.
     Основними товарами, що експортувались за межі України, були готові харчові продукти – 25,2%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 22,4%, продукти рослинного походження – 15,5%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 6,1%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них та продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 3,7%.
     У загальному обсязі імпорту області найбільша питома вага припадала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 16,8%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 15,2%, готові харчові продукти – 13,5%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 11,3%, мінеральні продукти – 9,5%, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів – 6,9% та недорогоцінні метали та вироби з них – 6%.

 

Глухова 706 26 98
 
 

19.05.2016

Прямі інвестиції в Харківськуобласть у січні–березні 2016 року

Детальніше

Сховати

     Обсяг унесених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2016р. становив1663,6 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення – 614,0 дол. З країн ЄС унесено 1496,5 млн.дол. інвестицій, з інших країн світу – 167,1 млн.дол.
     За січень–березень 2016р. в економіку області від іноземних інвесторів надійшло 133,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Вибуло капіталу за цей період – 2,2 млн. дол. Водночас, інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій, курсова різниця) склали -20,9 млн. дол., у т. ч. курсова різниця -20,8 млн.дол.
     Інвестиції надійшли зі 66 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 95,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Франція – 840,9 млн.дол., Кіпр – 303,3 млн.дол., Велика Британія – 270,8 млн.дол., Вірґінські Острови (Брит.) – 44,3 млн.дол., Російська Федерація – 29,9 млн.дол., Нідерланди – 27,4 млн.дол., Швейцарія – 24,8 млн.дол., Польща – 20,0 млн.дол., Панама – 16,9 млн.дол. та США – 16,6 млн.дол.
     На підприємствах промисловості зосереджено 235,2 млн.дол. (14,1%) прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 230,2 млн.дол., добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 3,6 млн.дол., з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1,3 млн.дол., водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 0,2 млн.дол. У підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції внесено 105,8 млн.дол. прямих інвестицій, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 49,2 млн.дол., машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 24,0 млн.дол., виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 17,4 млн.дол., виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 16,4 млн.дол., виробництва меблів, іншої продукції; ремонту і монтажу машин і  устатковання – 6,2 млн.дол., металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання – 4,4 млн.дол.
     В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 1107,4 млн.дол. (66,6% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 128,0 млн.дол. (7,7%), на підприємствах з оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 72,7 млн.дол. (4,4%), в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 51,6 млн.дол. (3,1%).
     Заборгованість підприємств прямого інвестування області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2016р. становила 317,9 млн.дол.
     Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 ківтня 2016р. становив 1981,5 млн.дол.
     Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 1 квітня 2016р. становив 10966,0 тис.дол., у т.ч. у країни ЄС – 1860,0 тис.дол., в інші країни світу – 9106,0 тис.дол.
     Вимоги підприємств області за борговими інструментами до підприємств прямого інвестування за кордоном на 1 квітня 2016р. становили -4,6 тис.дол.
     Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) вкладених підприємствами області в економіку країн світу на 1 квітня 2016р. становив 10961,4 тис.дол. США.
 
 
 
Глухова 706 26 98
 
 

 


19.05.2016

Прийняття в експлуатацію житла в Харківській областіу січні-березні 2016 року

Детальніше

Сховати

   У січні–березні 2016 р. в області прийнято в експлуатацію 114 житлових будівель загальною площею 68,6 тис.м2, з якої три чверті зосереджена у м. Харкові. До відповідного періоду минулого року загальна площа прийнятого в експлуатацію житла збільшилась на 23,9%. Значну частину житла (86,9% загального обсягу) введено в експлуатацію у міських поселеннях.
    У січні–березні 2016 р. прийнято в експлуатацію майже 1,2 тис. квартир загальною площею 66,4 тис.м2, з них у міських поселеннях – 90,1% загальної кількості квартир. Середній розмір квартири по області склав 55,85 м2, при чому у міських поселеннях – 53,63 м2, в сільській місцевості – 75,98 м2.
    За рахунок коштів державного бюджету прийнято в експлуатацію 2,2 тис.м2 загальної площі житла, а саме – гуртожитків.
    Більше половини житла (51,3%) прийнято в експлуатацію в будинках з двома та більше квартирами, 45,5% – в одноквартирних будинках, у гуртожитках – 3,2%.
    Індивідуальними забудовниками збудовано 45,8% загального обсягу житла області, що на 29,9% більше відповідного періоду попереднього року. Крім того, прийнято в експлуатацію 32 дачних та садових будинків загальною площею 4,9 тис.м2, щона 32,1% більше, ніж у січні–березні 2015 р.

 

Глухова 706 26 98
 
 

18.05.2016

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг у I кварталі 2016 року

Детальніше

Сховати

     У I кварталі 2016 р. підприємствами Харківської області споживачам надано телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг на 826,2 млн.грн, у тому числі населенню – на 574,6 млн.грн, що відповідно на 2,1% та 4,3% більше, ніж у I кварталі 2015 р. Дохід від надання міжнародних послуг становив 43,4 млн.грн, з них населенню – 23,6 млн.грн.
     Найбільшу питому вагу за видами послуг зв’язку у загальній сумі доходів склали послуги: рухомого (мобільного) зв’язку – 66,6% (з них населенню – 75,1%), фіксованого телефонного зв’язку – 12,6% (з них населенню – 70,1%). Разом з тим, значним попитом користувалися: Iнтернет-послуги – 9,8% (з них населенню – 70,1%), поштова та кур’єрська діяльність – 7,3% (з них населенню – 41,4%), трансляція, ретрансляція теле- та радiо-програм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв'язок – 1,9% (з них населенню – 22,5%).
     Кількість абонентів рухомого (мобільного) зв’язку на 1 квітня 2016 р. налічувала 4198,3 тис.од, у т.ч. у населення – 3925,2 тис.од; кабельного телебачення – 33,2 тис.од, майже всі абоненти (99,7%) – населення; Інтернет-послуг – 827,4 тис.од, у т.ч. у сільській місцевості – 9,9 тис.од.
 
 
Глухова 706 26 98
 
 

18.05.2016

Зовнішня торгівля послугами підприємств та організацій Харківської області за січень-березень 2016 року

Детальніше

Сховати

     Підприємства та організації Харківської області у січні–березні 2016 року здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами зі 139 країн світу. Загальна сума послуг, наданих нерезидентам (експорт), за попередніми даними,становила 61,7 млн.дол. США. Обсяг послуг, одержаних від нерезидентів (імпорт), дорівнював 11,7 млн.дол. США. Проти аналогічного періоду попереднього року обсяг експорту послуг зменшився на 1,4%, імпорту – на 19,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 50 млн.дол. США (за І квартал 2015 року воно складало 48 млн.дол. США).
     Основними партнерами в експорті послуг були: США (питома вага у загальному обсязі – 25,7%), Ізраїль (19,7%), Швеція (5,4%), Російська Федерація (5,2%), Велика Британія (4,5%).
     Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту складали: Швейцарія (13,6%), Російська Федерація (10,5%), Туреччина (9,7%), Велика Британія (8,8%), Кіпр (8,4%).
     Обсяг експорту послуг, наданих країнам ЄС, збільшився на 9,7% проти аналогічного періоду попереднього року і дорівнював 14,3 млн.дол. Його питома вага у загальному обсязі експорту послуг області складала 23,2% (за січеньберезень 2015 року – 20,9%).
     Частка країн ЄС у загальному обсязі імпорту послуг складала 45,9% (за січень – березень 2015 року – 64,1%). Обсяги їх послуг дорівнювали 5,4 млн.дол., що менше І кварталу2015 року у 1,7 раза.
     У структурі експорту послуг найбільше переважали послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (63,8%), послуги, пов’язані з подорожами (16,5), ділові послуги (11,2%).
     В імпорті найбільшу питому вагу становили ділові послуги (37,4%), послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (23,2%) та транспортні послуги (16,5%).

 

Глухова 706 26 98
 
 

 


17.05.2016

21 травня – День Європи в Україні

Детальніше

Сховати

     Третьої суботи травня Україна відзначає День Європи. В цей день жителі України відзначають день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.Країни ЄС є пріоритетними торговими партнерами Харківщини. Підприємства та організації області розвивають економічні зв’язки з усіма 28 країнами-членами Європейського Союзу.
     Порівняно з І кварталом 2015 р. обсяг поставок товарів з області до країн ЄС збільшився на 13,5% і становив 57,4 млн.дол., обсяг надходжень до області з країн ЄС збільшився на 24,9% та склав 85,6 млн.дол.
     У І кварталі 2016 р. до основних країн-експортерів ЄС, на які припадало 25,0% загального обсягу експорту товарів області, входили: Іспанія – 8,9 млн.дол., Італія – 6,8 млн.дол., Нідерланди – 4,4 млн.дол., Німеччина – 4,4 млн.дол., Словаччина – 4,0 млн.дол.
     До основних країн-імпортерів ЄС, на які припадало 26,2% загального обсягу імпорту товарів області, входили: Німеччина – 15,9 млн.дол., Італія – 14,7 млн.дол., Польща – 8,1 млн.дол., Нідерланди – 6,9 млн.дол, Угорщина – 5,3 млн.дол.
     Основу товарної структури експорту за І квартал складали: продукти рослинного походження – 25,9% (з них зернові культури – 23,2%), готові харчові продукти – 15,8% (з них продукти із зернових культур – 9,1%), котли, машини, апарати і механічні пристрої – 13,1%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 9,1%, енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки – 6,6%.
     Основними статтями імпорту товарів за І квартал 2016 р. були: котли, машини, апарати і механічні пристрої – 20,6%, папір та картон – 17,0%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 14,5%, полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 11,4%, готові харчові продукти – 8,3%, недорогоцінні метали та вироби з них – 6,5%.
     Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами області з країнами ЄС за І квартал 2016 р. становило 28,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів – 0,67 (по області в цілому – 0,70).
     Експорт послуг з області до країн ЄС за І квартал 2016 р. до відповідного періоду минулого року збільшився на 9,7% і становив 14,3 млн.дол. Імпорт послуг до області з країн ЄС за даний період зменшився на 42,4% і склав 5,4 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами області з країнами ЄС становило 8,9 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг – 2,67 (по області в цілому – 5,28).
     До основних країн-експортерів ЄС, на які припадало 23,2% загального обсягу експорту послуг області, входили: Швеція – 3,4 млн.дол., Велика Британія – 2,8 млн.дол., Франція – 1,9 млн.дол., Німеччина – 1,6 млн.дол., Мальта – 1,2 млн.дол.
    До основних країн-імпортерів ЄС, на які припадало 45,9% загального обсягу імпорту послуг області, входили: Велика Британія – 1025,6 тис.дол., Кіпр – 979,2 тис.дол., Нідерланди – 510,7 тис.дол., Польща – 471,5 тис.дол., Німеччина – 448,8 тис.дол.
     Таким чином, День Європи – щорічне свято миру і єдності в країнах Європейського Союзу та Ради Європи. Відзначається з метою виховання патріотизму, шанобливого ставлення до історії, культури, традицій інших країн, збагачення європейської та української культурної спадщини, укріплення зв’язків нашого краю з країнами ЄС.
 
 
Глухова 706 26 98
 
 

 


16.05.2016

Про роботу міського електричного транспорту у січні–березні 2016 року

Детальніше

Сховати

     Міський електричний транспорт займає провідне місце в транспортному комплексі Харківської області. У січні–березні 2016 р. метрополітеном, трамваями і тролейбусами було перевезено 113,6 млн. пасажирів, що склало 89,1% до загальної чисельності пасажирів, перевезених в обласному центрі. Виконано пасажирську роботу в обсязі 792,7 млн.пас.км, що на 2,6% більше обсягів січня–березня 2015 р. Щоденно міським електричним транспортом перевозиться більше 1 млн. пасажирів.
     Харківський метрополітен займає друге місце в Україні по протяжності ліній і чисельності перевезених пасажирів. У січні–березні 2016 р. метрополітеном перевезено 49,2 млн. пасажирів, що становило 43,3% до загальних обсягів перевезень пасажирів електричним транспортом та 38,6% до загальних перевезень пасажирів за усіма видами транспорту в обласному центрі. Чисельність перевезених платних пасажирів складає 43,3 млн. осіб, що на 6,8% більше рівня минулого року.
     У січні–березні 2016 р. метрополітеном було перевезено 5,9 млн. пасажирів (або 11,9% до загального обсягу), які згідно з чинним законодавством мають право на безплатний проїзд.
    Значним попитом у мешканців та гостей міста користуються перевезення наземним електричним транспортом, питома вага якого становить 56,7% до загального обсягу перевезень міським електричним транспортом. В першу чергу, це стосується перевезень соціально–незахищених верств населення. Щоденно наземним електричним транспортом користуються більше 700 тис. пасажирів, з них більше половини – безплатно.
     Загальний обсяг перевезень трамваями у січні–березні 2016 р. склав 28,3 млн. пасажирів, тролейбусами – 36,1 млн. пасажирів, у порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги пасажирських перевезень збільшились на 4,0% і 8,7% відповідно.
     Наземним електричним транспортом у січні–березні 2016 р. перевезено 40,4 млн. безплатних пасажирів, що складає 62,8% до загальної чисельності.
 
 
Глухова 706 26 98
 

 

16.05.2016

Виробництво продукції тваринництва тачисельність худоби та птиці вгосподарствах Харківської області станом на 1 травня 2016 року

Детальніше

Сховати

     За розрахунковими даними станом на 1 травня 2016 р. у всіх категоріях господарств області чисельність поголів’я великої рогатої худоби                          склала 209,9 тис. голів (у т.ч. корів – 92,0 тис. голів),  свиней –  287,6 тис. голів,  овець та кіз – 94,7  тис. голів, птиці – 6,9 млн. голів. У порівнянні з відповідною датою минулого року чисельність  великої рогатої худоби  зросла на 0,3 тис. голів (на 0,1%),  птиці – на  330,2 тис. голів (на 5,0%); чисельність свиней скоротилась на 2,6 тис. голів (на 0,9%), стадо овець та кіз – на 1,2 тис. голів (на 1,3%), корів – на  1,2 тис. голів  (на 1,3%).
     За січень–квітень 2016  року у всіх категоріях господарств області було вироблено м’яса (у живій вазі) 49,7 тис.т, молока – 157,8 тис.т, яєць – 145,8 млн.шт. Порівняно з відповідним періодом 2015 р. виробництво молока збільшилося              на 5,8 тис.т (на 3,8%), м’яса (у живій вазі) – на 6,3 тис.т (на 14,5%); яєць зменшилося на 147,6 млн.шт (на 50,3%).
 
 
Глухова 706 26 98
 

13.05.2016

Індекс споживчих цін

Детальніше

Сховати

     Індекс споживчих цін по Харківській області у квітні 2016 року становив 104,4% (по Україні – 103,5%).

Індекси споживчих цін по області

(до попереднього місяця; відсотків)

 

Квітень

 

2016 р.

2015 р.

Індекс споживчих цін

104,4

115,9

Продукти харчування та безалкогольні напої

100,5

103,9

  Хліб та хлібопродукти

101,7

106,3

    інші круп’яні вироби

109,1

99,9

  М’ясо та м’ясопродукти

100,7

104,3

  Риба та продукти з риби

100,9

104,2

     Молоко

98,3

103,6

     Сир і м’який сир (творог)

101,2

105,9

     Яйця

87,6

94,9

     Масло вершкове

102,0

102,7

     Олія соняшникова

103,3

111,5

  Фрукти

102,5

99,8

  Овочі

97,9

99,6

     Цукор

96,9

90,3

Алкогольні напої, тютюнові вироби

103,9

100,7

Одяг і взуття

104,8

106,1

  Одяг

103,0

106,2

  Взуття

107,8

105,9

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива

120,1

217,4

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла

100,0

105,5

Охорона здоров’я

100,3

102,9

Транспорт

102,5

94,9

  паливо та мастила

105,8

90,4

Зв’язок

100,3

100,0

Відпочинок і культура

99,1

102,1

Освіта

100,0

100,0

Ресторани та готелі

102,4

102,5

Різні товари та послуги

97,5

105,0

 

     На споживчому ринку області у квітні зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої. Найбільше подорожчали буряк та капуста пекінська. Також серед плодоовочевої групи спостерігалося подорожчання бобових, лимонів, помідорів, винограду, бананів, часнику. Зросли ціни на сир і м’який сир (творог), масло, мінеральні води, безалкогольні напої, фруктові та овочеві соки, вареники, пельмені, олію соняшникову, чай, шоколад, макаронні вироби з твердих сортів пшениці, сіль, маргарин та інші рослинні жири, крупи гречані. Підвищилися ціни на фарш курячий, свинину, морепродукти, крабові палички. Водночас суттєво подешевшали яйця та свіжі огірки, також знизилися ціни на йогурт, пшоно, яблука, молоко, гриби, морозиво, каву, оселедці, цукор, картоплю, цибулю ріпчасту та моркву.
     У квітні відбулося подорожчання вина та пива, а серед тютюнових виробів – сигарет з фільтром медіум класу та сигарет без фільтру.
     Одяг і взуття подорожчали за рахунок зростання цін на продукцію весняно-літнього сезону.Зростання тарифів на природний газ призвело до подорожчання житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива. У сфері охорони здоров’я незначне зростання цін відбулося внаслідок подорожчання амбулаторних послуг. Підвищення цін на транспорт пов’язане з подорожчанням дизельного пального та газу скрапленого, перевезень міжміським проїздом.
     Зв’язок став дорожчим через зростання абонентної плати за користування телефоном. Подорожчання у сфері ресторанів і готелів пов’язане зі зростанням цін на харчування поза домом.
     Подешевшання різних товарів та послуг відбулося за рахунок сезонного зменшення цін на ритуальні послуги (копання могил).
    Рівень цін на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла та у сфері освіти залишився без змін.
 
Глухова 706 26 98
 

13.05.2016

21 травня – День науки

Детальніше

Сховати

   

     День науки – професійне свято працівників науки України. Відзначається щорічно у третю суботу травня.Наука відіграє особливу роль в житті суспільства. Науково-технологічні нововведення є найбільш потужним двигуном соціального прогресу.
     У 2015 р. виконанням наукових та науково-технічних робіт займалися 166 організацій та підприємств області, що на 2,5% більше, ніж у 2014 р. (або 17,0% від загальної кількості організацій країни, які виконують наукові дослідження й розробки).
     Для успішної роботи наукових організацій велике значення має формування в них кадрового складу наукових співробітників, а також збільшення в їх складі числа докторів та кандидатів наук. Упродовж 2015 р. на підприємствах та організаціях, які здійснювали ННТР, працювало 17,1 тис. працівників основної діяльності, з них 9,2 тис. дослідників, 1,7 тис. техніків, 3,2 тис. допоміжного персоналу та 3,0 тис. інших працівників. Серед працівників наукових організацій627 докторів наук та більш ніж 2,4 тис. кандидатів наук. Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок склала 4493,3 грн.
     У 2015 р. загальний обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій становив 2179,3 млн.грн, у тому числі на розробки – 1304,7 млн.грн (59,9%), фундаментальні дослідження – 379,4 млн.грн (17,3%), прикладні дослідження – 328,4 млн.грн (15,1%), науково-технічні послуги – 166,8 млн.грн (7,7%). Частка фінансування витрат на виконання ННТР за рахунок державного бюджету становила 29,8%.
     Більше половини організацій (52,4%) виконували науково-дослідні роботи в галузі технічних наук, майже третина організацій (31,9%) – природничих. Науковими організаціями Харківщини протягом 2015 р. виконувалось 7,4 тис. наукових та науково-технічних робіт. На створення нових видів виробів було спрямовано 1,3 тис. наукових розробок, з яких 535 – нові види техніки. Крім того, науковці області проводили роботи по створенню нових методів і теорій (майже 1,2 тис.), технологій (648), майже половина з яких (318) – ресурсозберігаючі, матеріалів (167), сортів рослин та порід тварин (53).
     З метою участі в міжнародних семінарах, конференціях тощо науковцями області у 2015 р. було здійснено 1170 виїздів за кордон і проводилось 289 таких заходів науковими організаціями та установами в області. Наукові організації Харківщини отримали від міжнародних фондів 266 грантів на наукову роботу.
     Статистики Харківщини приєднуються до привітань вченим і науковим співробітникам, всім, хто присвятив своє життя науці. Бажаємо Вам щастя, здоров’я, добробуту, успіхів у роботі і нових досягнень!

 

 
 
Глухова 706 26 98
 

11.05.2016

18 травня – Міжнародний день музеїв

Детальніше

Сховати

     18 травня 2015 р. музеї цілого світу святкують своє професійне свято – Міжнародний день музеїв. Міжнародна рада музеїв оголосила тему Міжнародного дня музеїв у 2016 році"Музеї і культурні ландшафти".
     Музеї України є невід’ємною частиною світового культурного надбання. Вони сприяють відродженню національних культурних і духовних традицій, відіграють важливу роль у процесі розвитку вітчизняної культури, вихованні молоді. Через діяльність музеїв суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини, а культурний обмін дозволяє збагатити внутрішній світ кожної людини і усвідомити необхідність подальшого розвитку.
     Упродовж 2015 р. в Харківській області працювало 33 музеї: 22 комплексних, 5 історичних, 3 мистецькі, 2 літературні та художній музей. Мають статус національного 2 музеї: Національний меморіальний комплекс "Висота маршала І.С.Конєва" та Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди.
     В музеях області зберігалося 596,2 тис. експонатів основного фонду, що на 19,3% більше, ніж у 2014 р., на яких експонувалось 10,5% загальної кількості предметів основного фонду. Майже усі експонати (99,1%) належать до державної частини Музейного фонду України. У 2015 р. виставки та експозиції музеїв відвідали 881,1 тис. осіб, що на 12,6% більше, ніж у 2014 р., з них учнів, слухачів та студентів – 51,6%.
     Подвижницька праця і творчий пошук працівників музейної сфери сприяють формуванню світогляду нашого народу та заслуговують на суспільну повагу та всебічну підтримку держави. Вітаємо всіх працівників музеїв України зі святом! Щиро бажаємо невичерпної енергії, вдалих пошуків, цікавих знахідок, благополуччя і достатку, здоров'я і щастя, непохитної віри в завтрашній день.
 
Глухова 706 26 98
 

11.05.2016

15 травня – Міжнародний день сім'ї

 

Детальніше

Сховати

     Міжнародний день сім’ї відзначається щорічно 15 травня. Запровадження свята було викликано стурбованістю світової спільноти сучасним становищем родини та її значенням у процесі виховання покоління, що підростає. У Преамбулі до Конвенції ООН про права дитини йдеться, що саме сім'ї мають бути надані необхідні захист і сприяння в тому, щоб вона могла повністю взяти на себе виконання обов’язків, покладених на неї суспільством. В Україні діє Державний інститут сімейної та молодіжної політики.
     Сім'я – це берегиня людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь. З сім'ї починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Тому щасливий союз сім'ї та держави – необхідна запорука процвітання і добробуту її громадян.
     З метою дослідження соціально-демографічних характеристик сімей області проводяться вибіркові обстеження домогосподарств. Їх результати свідчать, що у 2015 р. на Харківщині налічувалось 1118,1 тис. домогосподарств, що на 8,7% більше, ніж у 2014 р. З них 80,2% проживає у міських поселеннях (більше половини – у великих містах), решта – у сільській місцевості (19,8%).
    Пересічна родина області становила у середньому 2,44 особи. Найбільш поширені домогосподарства, які складаються з двох осіб – 37,2%. Сімей, які мають у своєму складі три особи – 27,9%, одну особу – 19,3%, чотири і більше осіб – 15,6%.
     Кожне третє домогосподарство області виховує дітей до 18 років. Серед сімей з дітьми найбільше тих, у яких є одна дитина – 83,2%. Кожна сьома сім'я має двоє дітей і лише 2,4% виховує троє і більше дітей.
     На матеріальний добробут сім'ї впливає наявність та кількість працюючих осіб у їх складі. Працюючих осіб мають 69,5% домогосподарств. Майже у половини з них (43,3%) – лише одна працююча особа, у 48,1% – дві.
     Одними з основних характеристик умов життя домогосподарств є забезпеченість житлом і рівень його благоустрою. Більше половини домогосподарств (56,2%) проживає в окремій квартирі, третина – в індивідуальних будинках, 5,0% домогосподарств проживає в гуртожитках, 4,2% – в частині індивідуального будинку та 1,2% – в комунальній квартирі.
     Частка домогосподарств, які проживають у приватному житлі, складала 96,1%. У державному житлі мешкає лише 0,6% домогосподарств, наймають житло у фізичних осіб – 3,3% домогосподарств.
     Найбільша частка домогосподарств (69,8%) мешкає у житлі, яке збудовано у 60-80-х роках, у 40-50-х роках і раніше – 19,8%, у 1991-2000 роках – 6,6% та у житлі, яке збудоване після 2000 року, мешкає лише 3,8% домогосподарств області.
     Більшість домогосподарств (63,5%) мають житлову площу на особу понад 13,65 м², інші 36,5% мають житлову площу нижче санітарної норми.
     Своїми житловими умовами незадоволені 7,4% домогосподарств, не дуже задоволені – 25,7 %, задоволені – 66,9% домогосподарств області.
     Сім'я є осередком збереження духовних і культурних традицій нації. Українська нація є працелюбною, талановитою та духовно багатою. Ці високі якості закладаються саме в сім'ї, де дитина отримує перші уроки любові до батька, матері, до своєї Батьківщини. Тож статистики Харківщини у Міжнародний день сім'ї бажають Вам і Вашим рідним міцного здоров'я, щастя та непохитної твердості родинних стосунків. Нехай це свято стане для кожного з нас продовженням великого сімейного щастя і вагомих досягнень для кожної сім'ї.
 
Глухова 706 26 98


 

06.05.2016

Про обсяги реалізованої промислової продукції у січні–березні 2016 року

Детальніше

Сховати

     У січні–березні 2016 р. підприємствами області реалізовано промислової продукції на 28142,9 млн.грн. У загальнодержавному обсязі реалізованої продукції частка Харківської області складає 7,2 %. Вона посідає 5 місце після Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та м. Києва.
     Із загального обсягу реалізації 50,3% припадає на продукцію переробної промисловості, 30% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 18,3% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 1,4% – підприємств з водопостачання, каналізації та поводження з відходами.
     В структурі реалізації продукції переробної промисловості переважає продукція провідних для області видів діяльності таких як: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів і машинобудування (крім ремонту та монтажу машин і устатковання), питома вага яких складає відповідно 36,7% (або 5199,4 млн.грн) та 18,9% (2668,1 млн.грн).
      До десяти найкрупніших за обсягами реалізованої промислової продукції підприємств області входять: Філія Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Харківгаз збут», АК «Харківобленерго», КП «Харківські теплові мережі», ПрАТ «Філіп Морріс Україна», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», Структурний підрозділ ТОВ «Еско-північ» у с. Ординка, Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти управління ДК «Укргазвидобування», Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго», ПАТ «Турбоатом», на які припадає 48,4% обсягу реалізації.
 

Глухова 706 26 98


06.05.2016

Підсумки роботи автомобільного транспорту Харківської області у 2015 році

Детальніше

Сховати

     У 2015 р. вантажооборот, виконаний підприємствами області, що експлуатували автомобільний транспорт (власний або орендований) становив 1483,4 млн.ткм, що більше на 12,1% від обсягів 2014 р. Вантажооборот, виконаний у міжнародному сполученні – 278,2 млн.ткм. Перевезено 20,6 млн.т вантажів, або 99,3% від рівня минулого року.

Глухова 706 26 98


 

05.05.2016

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у Харківській області у березні 2016 року

Детальніше

Сховати

     Платежі населення Харківської області за житлово-комунальні послуги за січень–березень 2016 року склали 1817 млн.грн, або 79% нарахованих за цей період сум (за січень–березень 2015 р. – 89,2%). Найвищий рівень оплати спостерігався у Нововодолазькому районі області (113,8%), найнижчий – у Великобурлуцькому та Дворічанському районі (44,9%). Жителями м. Харкова сплачено 77% від нарахувань з початку року.
     Заборгованість населення області з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у березні 2016 р. порівняно з лютим 2016 р. на 9,8% і на кінець березня 2016 р. становила 1846,0 млн.грн, середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,4 місяці.
     Як і раніше, найбільша сума боргу з оплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 65,9% власників особових рахунків, найменша – за газопостачання (12,0%).
     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 "Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги" у січні–березні 2016 р. з населенням було укладено 410 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 1,8 млн.грн, а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 0,8 млн.грн.
 
Глухова 706 26 98
 

05.05.2016

8-9 травня – День пам'яті та примирення й День перемоги над нацизмом

Детальніше

Сховати

     Законом України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" в Україні встановлено 8 травня Днем пам’яті та примирення. День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр. відзначається 9 травня.
     Україна розпочала нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі. У 2014-му році Україна вперше приєдналася до європейської традиції відзначення Дня пам'яті та примирення. Гасло тих пам'ятних днів було "Ніколи знову". З 2015 р. гаслом відзначень Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги стало "Пам'ятаємо. Перемагаємо". Воно залишається офіційним гаслом й у цьому році. Символ цих свят – червоний мак, автором якого є харківський дизайнер Сергій Мішакін1
     У ці дні ми відзначаємо мужність та героїзм переможців нацизму у Другій світовій війні, видатний внесок українського народу у перемогу Антигітлерівської коаліції, вшановуємо ветеранів війни та пам'ять жертв Другої світової війни.
     На початок 2015 р. в області проживало 48,4 тис. учасників війни, з яких 96,5% одержують пенсію в органах Пенсійного фонду; 15,1 тис. сімей загиблих і померлих ветеранів війни (98,3% одержують пенсію); 11,4 тис. інвалідів війни (81,7%); 8,2 тис. учасників бойових дій (71,9%) та 3 особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
     На початок 2015 р. в області на обліку в органах соціального захисту перебували 258,8 тис. дітей війни та 9,3 тис. інвалідів війни, які одержують пенсію в органах пенсійного фонду.
     Щиро бажаємо Вам, дорогі ветерани, міцного здоров’я та довголіття, мирного неба, оптимізму і непохитної віри у те, що завтрашній день буде світлим і щасливим. Нехай ці свята нагадують всім, що немає більшої цінності, ніж радість життя на вільній землі!
___________
1 За матеріалами сайту Українського інституту національної пам’яті: www.memory.gov.ua

 

Глухова 706 26 98
 

 04.05.2016

Доходи та витрати населення Харківської області за 2015 рік (попередні дані)

Детальніше

Сховати

      Номінальні доходи населення за 2015 р. зросли порівняно з попереднім роком на 18,8% і склали 113952 млн.грн. Частка доходів населення Харківської області дорівнювала 6,5% загального обсягу по Україні. За цим показником область посіла 4 місце після м. Києва (16,5%), Дніпропетровської (9,4%) та Донецької (6,6 %) областей.
      Наявний дохід населення збільшився на 18,4%. У розрахунку на одну особу він становив 31224,3 грн, що вище середнього рівня по Україні на 0,5%.
      Реальний наявний дохід, визначений з урахуванням цінового фактору, зменшився на 21%.
      Переважну частину витрат населення становили витрати на придбання товарів та послуг. У 2015 р. їх обсяг порівняно з минулим роком збільшився на 21,7%.
 
 
Глухова 706 26 98
 

04.05.2016

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах Харківської області на 1 квітня 2016 року

 

Детальніше

Сховати

       Одним із показників соціально-економічної ситуації, як в області так і в цілому по країні, є своєчасність виплат заробітної плати працівникам.

      За результатами щомісячного державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", на 1 квітня 2016 року сума заборгованості із виплати заробітної плати, що мала місце на окремих підприємствах, установах та в організаціях Харківської області, дорівнювала 195,0 млн.грн і порівняно з початком 2016 року зросла на 20,2% (або на 32,7млн.грн).
      Обсяг боргу працівникам області на початок квітня п.р. складав 7,7% від фонду оплати праці, нарахованого за березень 2016 р. Найвищим він був у працівників, зайнятих на підприємствах з переробної промисловості (28,7% від фонду оплати праці), професійній, науковій та технічній діяльності (17,6%).
      Основна частина невиплаченої заробітної плати серед видів економічної діяльності припадала на підприємства промисловості (153,1 млн.грн або 78,5% від загального показника), а серед міст та районів області – належала працівникам м. Харкова (84,8% або 165,4 млн.грн). Серед районів м. Харкова найвища сума невиплаченої заробітної плати спостерігалася на підприємствах Київського району (97,2 млн.грн, або 49,8%), серед міст та районів області – у працівників м. Ізюма (25,0%від загального показника по містах та районах області).
      На початок квітня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати була відсутня у працівників Ізюмського, Куп’янського та Первомайського районів (тобто у 3 із 27 районів області).
      Із загальної суми заборгованості економічно активним підприємствам належало 31,9% боргу, суб’єктам господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом – 67,1%, економічно неактивним підприємствам, тобто призупинившим виробничо-господарську діяльність у 2015 і попередніх роках – 1,0%.
      Чисельність працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, на початок квітня п.р. збільшилась у порівнянні з попереднім періодом на 17% і склала 14,6 тис. осіб. Сума боргу в середньому на одного працівника дорівнювала 4249,73 грн, що на 0,3% більше середньомісячної заробітної плати в цілому по області за березень 2016 року.
      Заборгованості із виплати заробітної плати з бюджетів усіх рівнів на 1 квітня 2016 р. на підприємствах, в установах та організаціях області не було.
      Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів складала 130,9 млн.грн. Більша частина з неї належить працівникам, які зайняті у промисловості (89,2%), а серед міст та районів області – на підприємствах міст Харкова (92,4%) та Ізюма (4,7%).
       Економічно неактивними підприємствами, тобто призупинившими виробничо-господарську діяльність у 2015 і попередніх роках, не виплачено 1,9 млн.грн Більша частина цієї заборгованості належала працівникам, які раніше працювали у промисловості (82,3%).
 
 

Глухова 706 26 98

 


 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech