Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські   перевезення за січень-жовтень 2015 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис.  у % до січня-жовтня 2014 р. млн.пас.км  у % до січня-жовтня 2014 р.
Усіма   видами транспорту  537653,5 103,9 7548,1 95,3
у тому   числі        
залізничним 53687,5 100,3 3697,6 96,4
автомобільним1 103754,6 98,0 1202,7 95,9
водним _ _ _ _
авіаційним _ _ _ _
тролейбусним 116139,2 115,1 894,3 113,7
трамвайним 92741,5 114,5 639,9 114,5
метрополітенним 171330,7 97,3 1113,6 97,3
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними   особами-підприємцями.