Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення за січень-квітень 2015 року
Перевезено (відправлено) Пасажирооборот
пасажирів
тис.  у % до січня-квітня 2014 р. тис.пас.км  у % до січня-квітня 2014 р.
Усіма видами транспорту  215214,8 106,4 2866,1 88,1
у тому числі
залізничним 20271,2 99,7 1325,4 87,5
автомобільним1 43105,7 103,3 483,8 97,4
водним _ _ _ _
авіаційним _ _ _ _
тролейбусним 45989,0 115,7 354,1 114,2
трамвайним 36883,0 128,2 254,5 128,2
метрополітенним 68965,9 96,3 448,3 96,3
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.