Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення за січень-травень 2015 року
Перевезено (відправлено) Пасажирооборот
пасажирів
тис.  у % до січня-травня 2014 р. млн.пас.км  у % до січня-травня 2014 р.
Усіма видами транспорту  270597,0 106,5 3625,3 88,6
у тому числі
залізничним 25908,6 99,7 1863,4 86,5
автомобільним1 53681,8 102,9 611,9 99,2
водним _ _ _ _
авіаційним _ _ _ _
тролейбусним 58316,5 116,5 449,0 115,0
трамвайним 46398,4 125,8 320,1 125,8
метрополітенним 86291,7 97,0 560,9 97,0

1
З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.