Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Вантажні перевезення за січень-листопад 2014 року
Перевезено (відправлено) вантажів  Вантажооборот
тис.т у % до січня-листопада 2013 р. млн.ткм у % до січня-листопада 2013 р.
 Всіма видами транспорту   37886,1 96,1 21994,8 111,9
у тому числі 
залізничним 26450,8 97,5 19936,4 117,3
автомобільним1 11435,3 93,0 2058,4 77,6
водним
авіаційним

1
З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.