Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення за січень-серпень 2015 року
Перевезено (відправлено) Пасажирооборот
пасажирів
тис.  у % до січня-серпня 2014 р. млн.пас.км  у % до січня-серпня 2014 р.
Усіма видами транспорту  424642,2 105,5 6004,8 95,3
у тому числі
залізничним 43032,9 100,2 2959,7 97,2
автомобільним1 83999,5 100,5 972,9 98,1
водним _ _ _ _
авіаційним _ _ _ _
тролейбусним 90606,4 116,0 697,7 114,5
трамвайним 72478,4 118,4 500,1 118,4
метрополітенним 134525,0 98,4 874,4 98,4
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.