Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення за  2015 рік  
Перевезено (відправлено) Пасажирооборот
пасажирів
тис.  у % до 2014 р. млн.пас.км  у % до 2014 р.
Усіма видами транспорту  648904,3 103,0 9067,6 96,0
у тому числі
залізничним 63710,2 100,5 4420,1 97,3
автомобільним1 123807 96,5 1432,8 94,5
водним
авіаційним
тролейбусним 142288 115,0 1095,6 113,5
трамвайним 112365,5 112,7 775,3 112,7
метрополітенним 206733,6 96,4 1343,8 96,4
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.