Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячнo)

Архів. Індекси промислової продукції (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячнo)

Індекси промислової продукції за видами діяльності  за  січень-лютий 2018 року
 (відсотків)
Код за    КВЕД-2010 Лютий 2018 до  січня 2018 Лютий 2018 до лютого 2017  Січень-лютий 2018 до січня-лютого 2017
 Промисловість  B+C+D 102,6 101,7 103,7
Добувна та переробна   промисловість B+C 104,1 101,7 104,9
Добувна промисловість і  розроблення кар’єрів B 89,3 102,7 103,1
Переробна промисловість  С 107,2 101,5 105,3
з неї
Виробництво харчових продуктів,      напоїв та тютюнових виробів 10-12 88,6 73,9 83,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 123,6 82,7 85,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 90,9 111,5 117,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 98,1 97,6 92,4
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 148,2 134,9 123,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 98,7 112,0 120,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 104,1 85,1 88,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 107,4 87,3 98,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 117,8 124,3 124,9
Постачання електроенергії, газу,  пари та кондиційованого повітря D 94,0 101,7 96,3