Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячнo)

Архів. Індекси промислової продукції (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячнo)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-серпень 2017 року
 (відсотків)
Код за    КВЕД-2010 Серпень 2017 долипня 2017 Серпень 2017 до серпня 2016  Січень–серпень 2017 до січня–серпня 2016
 Промисловість  B+C+D 102,4 100,5 107,8
Добувна та переробна   промисловість B+C 102,9 101,3 110,7
Добувна промисловість ірозроблення кар’єрів B 100,5 104,7 105,4
Переробна промисловість  С 103,3 100,8 111,7
  з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 101,8 123,7 102,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 95,4 110,3 104,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 101,2 103,2 102,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 94,2 99,2 97,9
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 87,8 106,8 110,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 89,0 130,3 105,7
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 105,9 110,8 112,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 95,4 109,0 119,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 106,8 104,6 117,0
Постачання електроенергії, газу,  пари та кондиційованого повітря D 94,4 88,4 83,1