Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячнo)

Архів. Індекси промислової продукції (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячнo)

Індекси промислової продукції за видами діяльності  за  січень-травень 2018 року
 (відсотків)
Код за    КВЕД-2010 Травень 2018 до квітня 2018 Травень 2018 до травня 2017  Січень-травень 2018 до січня-травня 2017
 Промисловість  B+C+D 111,8 96,0 96,2
  Добувна та переробна   промисловість B+C 113,7 93,1 94,2
    Добувна промисловість і  розроблення кар’єрів B 106,4 105,9 103,8
    Переробна промисловість  С 115,2 91,1 92,5
      з неї
      Виробництво харчових продуктів,напоїв та тютюнових виробів 10-12 119,9 92,9 82,5
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 99,5 68,4 83,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 116,6 104,7 110,3
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 70,2 55,5 81,5
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 119,1 134,6 123,3
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 113,9 98,5 105,9
      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 121,1 108,1 91,0
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 106,0 90,6 89,0
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 104,4 90,9 101,7
   Постачання електроенергії, газу,  пари та кондиційованого повітря D 94,0 149,6 115,5