Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за період з початку року (щомісячнo)
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за період з початку року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році 
 (відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Код за    КВЕД-2010 Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість  B+C+D 97,1 99,2 97,2 95,1 94,5 95,2 95,2 95,3 95,2      
  Добувна та переробна промисловість B+C 91,8 95,1 94,6 92,4 90,9 91,2 91,5 91,8 92,2      
   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 92,3 94,0 93,4 92,9 92,6 92,8 93,5 93,9 94,2      
   Переробна промисловість  С 91,1 96,5 96,2 91,7 88,7 89,3 89,0 89,3 89,7      
     з неї                          
     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 96,6 102,1 101,2 98,3 98,6 100,5 100,9 101,7 101,6      
    Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 74,1 83,3 86,9 86,3 85,4 86,5 86,5 88,1 88,7      
    Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 56,3 74,8 80,7 84,1 83,6 84,2 83,5 84,2 85,4      
    Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 95,3 92,0 90,0 89,4 84,8 83,1 83,4 86,6 87,0      
    Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 128,8 104,9 111,2 119,8 111,4 109,7 108,9 107,6 107,5      
    Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 117,3 110,6 119,0 120,8 114,2 107,7 107,0 102,7 100,1      
    Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 97,5 106,9 106,3 99,4 94,9 95,8 95,5 96,1 98,2      
    Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 124,9 108,4 99,0 90,2 82,9 88,1 90,6 94,3 94,7      
   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 82,5 90,0 89,6 84,6 80,6 80,2 78,8 78,1 79,4      
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 131,7 129,0 116,7 116,4 125,6 132,6 131,2 128,1 123,3      
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech