Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за період з початку року (щомісячнo)
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році 
 (відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Код за    КВЕД-2010 Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість  B+C+D 98,8 94,8 98,4 100,5 99,2 99,3 100,0 99,6        
 Добувна та переробна промисловість B+C 98,2 94,5 99,0 101,3 100,1 100,2 100,7 100,0        
   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 105,9 106,7 107,3 107,3 106,5 105,4 104,1 102,9        
   Переробна промисловість  С 96,6 92,3 97,5 100,2 99,0 99,3 100,0 99,5        
     з неї                          
    Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 79,2 82,9 97,1 104,4 103,9 102,0 99,8 98,3        
    Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 94,8 92,2 98,3 100,7 103,1 98,2 96,9 95,2        
    Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 102,5 119,1 113,3 115,8 111,1 107,1 108,5 105,9        
    Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 99,2 98,8 102,9 98,4 100,2 99,0 99,0 99,3        
    Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 106,6 103,1 103,1 102,9 103,7 102,6 103,0 104,0        
    Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 67,2 74,9 77,8 83,8 87,0 85,0 79,9 80,2        
    Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 94,4 96,1 97,6 97,4 95,8 94,9 95,7 94,4        
   Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 94,0 106,4 107,4 106,6 108,6 103,9 102,1 101,5        
   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 115,6 102,9 97,5 93,5 91,9 97,0 100,3 100,7        
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 102,7 97,0 93,8 94,3 92,0 91,1 93,6 96,3        
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech