Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячнo)
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Індекси промислової продукції (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за видами діяльності  за січень-червень 2020 року
 (відсотків)
  Код за    КВЕД-2010 Червень 2020 до травня 2020 Червень 2020 до червня 2019 Січень-червень 2020 до січня-червня 2019
 Промисловість  B+C+D 98,9 99,1 95,2
Добувна та переробна   промисловість B+C 101,4 92,8 91,2
Добувна промисловість і  розроблення кар’єрів B 96,0 93,6 92,8
Переробна промисловість  С 108,8 91,7 89,3
  з неї        
  Виробництво харчових продуктів,      напоїв та тютюнових виробів 10-12 98,2 108,5 100,5
  Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 110,3 91,8 86,5
  Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 109,9 87,4 84,2
  Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 111,6 74,5 83,1
  Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 107,6 101,9 109,7
  Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 72,8 76,0 107,7
  Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 123,7 97,7 95,8
  Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 124,6 115,8 88,1
  Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 118,5 78,8 80,2
Постачання електроенергії, газу,  пари та кондиційованого повітря D 83,6 198,6 132,6
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech