Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячнo)
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Індекси промислової продукції (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-вересень 2020 року
 (відсотків)
  Код за    КВЕД-2010 Вересень 2020 до серпня 2020 Вересень 2020 до вересня 2019 Січень-вересень 2020 до січня-вересня 2019
Промисловість  B+C+D 100,3 94,2 95,2
  Добувна та переробна промисловість B+C 100,2 94,8 92,2
      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 96,1 96,7 94,2
      Переробна промисловість  С 105,3 92,7 89,7
         з неї        
         Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 108,3 100,5 101,6
         Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 107,6 97,3 88,7
         Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 104,4 94,4 85,4
         Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 58,8 92,0 87,0
         Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 109,2 107,3 107,5
         Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 102,3 82,1 100,1
         Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 107,2 110,8 98,2
         Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 90,6 98,3 94,7
         Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 112,0 88,8 79,4
  Постачання електроенергії, газу,  пари та кондиційованого повітря D 101,3 89,9 123,3
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech