Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Календар оприлюднення статистичної інформації на 2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Календар оприлюднення статистичної інформації Головного управління статистики у Харківській області у 2020 році
Перелік матеріалів Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Населення та міграція
Природний рух населення 23 21                    
(01-11.2019) (01-12.2019)                    
Кількість живонароджених, померлих по містах обласного значення та районах     23   24 21   23 23  21   23  22 23   23
     (01.2020) (01-02.2020)   (01-03.2020)  (01-04.2020) (01-05.2020)   (01-06.2020)  (01-07.2020)  (01-08.2020)  (01-09.2020) (01-10.2020) 
Кількість померлих за окремими причинами смерті     23 24 21 23 23 21 23 22 23 23
    (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020)
Чисельність населення 23 21 23 24 21 23 23 21 23 22 23 23
(01-11.2019) (01-12.2019) (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020)
Населення (1990-2019)             01;28          
            1990-2019)          
Міграційний рух населення 23 21       15            
(01-11.2019) (01-12.2019)       (2019)            
Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах     23 24 21 23 23 21 23 22 23 23
    (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020)
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій   17                      
(12.2019)                      
Основні показники ринку праці     31     30     29     30
    (01-12.2019)     (01-03.2020)     (01-06.2020)     (01-09.2020)
Основні показники ринку праці      31                  
    (2000-2019)                  
Робоча сила за статтю та місцем проживання              06          
            (2019)           
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 02 03 04 01 04 02 03 03 02 02 02 02
(11.2019) (12.2019) (01.2020) (02.2020) (03.2020) (04.2020) (05.2020) (06.2020) (07.2020) (08.2020) (09.2020) (10.2020)
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 02 03 04 01 04 02 03 03 02 02 02 02
(11.2019) (12.2019) (01.2020) (02.2020) (03.2020) (04.2020) (05.2020) (06.2020) (07.2020) (08.2020) (09.2020) (10.2020)
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 02 03 04 01 04 02 03 03 02 02 02 02
(11.2019) (12.2019) (01.2020) (02.2020) (03.2020) (04.2020) (05.2020) (06.2020) (07.2020) (08.2020) (09.2020) (10.2020)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності  02 03 04 01 04 02 03 03 02 02 02 02
(11.2019) (12.2019) (01.2020) (02.2020) (03.2020) (04.2020) (05.2020) (06.2020) (07.2020) (08.2020) (09.2020) (10.2020)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 02 03 04 01 04 02 03 03 02 02 02 02
(11.2019) (12.2019) (01.2020) (02.2020) (03.2020) (04.2020) (05.2020) (06.2020) (07.2020) (08.2020) (09.2020) (10.2020)
Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах     05     03      03     03
     (10-12.2019)      (01-03.2020)      (04-06.2020)     (07-09.2020) 
Кількість штатних працівників по містах і районах     05     03      03     03
     (10-12.2019)      (01-03.2020)      (04-06.2020)     (07-09.2020) 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах     05     03      03     03
     (10-12.2019)      (01-03.2020)      (04-06.2020)     (07-09.2020) 
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати     06                  
    (2002-2019)                  
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності     06                  
    (2010-2019)                  
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число 02; 31   04 01 04 02 03;31   02 01 02 02;31
(11.2019);  (12.2019)   (01.2020) (02.2020) (03.2020) (04.2020) (05.2020) (06.2020)   (07.2020) (08.2020) (09.2020) (10.2020) (11.2020)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня   10                    
  (2019)                     
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності     05     03     03     03
    (12.2019)     (03.2020)     (06.2020)     (09.2020)
Освіта
Заклади дошкільної освіти         22              
        (1995-2019)              
Заклади вищої освіти     25                  
    (1995-2019)                  
Заклади загальної середньої освіти       24                
      (1995-2019)                
Заклади професійної (професійно-
технічної) освіти
      24                
      (1995-2019)                
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств             06          
            (2019)           
Структура сукупних витрат домогосподарств             06          
            (2019)           
Структура сукупних ресурсів домогосподарств             06          
            (2019)           
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах             06          
            (2019)           
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів                     13  
                    (2019)   
Диференціація життєвого рівня населення                     13  
                    (2019)   
Населені пункти та житло
Житловий фонд             13          
            (1995-2019)          
 ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Національні рахунки
Регіональні рахунки (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)
Валовий регіональний продукт     31       10          
    (2004-2018)       (2004-2019)          
Доходи та витрати населення по регіонах  17     30                
(2002-2018)     (2002-2019)                 
Економічна діяльність
Діяльність підприємств 
Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності                   23    
                  (2019)     
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності                   23    
                  (2019)     
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності                   23    
                  (2019)     
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності                    23    
                  (2019)     
Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах                   23    
                  (2019)     
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах                    23    
                  (2019)     
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах                   23    
                  (2019)     
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах                    23    
                  (2019)     
Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва                   23    
                  (2019)     
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       23    
          (2019) (попередні дані)      

(2019)

(остаточні дані)

   
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства            26       23    
          (2019) (попередні дані)      

(2019)

(остаточні дані)

   
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       23    
          (2019) (попередні дані)      

(2019)

(остаточні дані)

   
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства            26       23    
          (2019) (попередні дані)      

(2019)

(остаточні дані)

   
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       23    
          (2019) (попередні дані)      

(2019)

(остаточні дані)

   
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості           26       23    
          (2019) (попередні дані)      

(2019)

(остаточні дані)

   
Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по містах обласного значення та районах           26       23    
          (2019) (попередні дані)      

(2019)

(остаточні дані)

   
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності           23       23    
          (2019) (попередні дані)      

(2019)

(остаточні дані)

   
Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах           23       23    
          (2019) (попередні дані)      

(2019)

(остаточні дані)

   
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           23       23    
          (2019) (попередні дані)      

(2019)

(остаточні дані)

   
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності                   23    
                  (2019)     
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання) підприємств за видами економічної діяльності                   23    
                  (2019)     
Послуги                        
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Харківській області      10     09     08     08
    (IV кв. 2019)     (I кв. 2020)     (II кв. 2020)     (III кв. 2020)
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля 23 24 24 23 25 24 23 25 23 23 24 23
(01-12.2019) (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020) (01-11.2020)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі        02   19     18     18
      (2005-2019)   (01-03.2020)     (01-06.2020)     (01-09.2020)
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів   26     26     26     26  
  (01-12.19) (попередні дані)     (01-03.2020)     (01-06.2020)     (01-09.2020)  
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування   26     26     26     26  
  (01-12.19) (попередні дані)     (01-03.2020)     (01-06.2020)     (01-09.2020)  
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності   26     26     26     26  
  (01-12.19) (попередні дані)     (01-03.2020)     (01-06.2020)     (01-09.2020)  
Індекс капітальних інвестицій   26     26     26     26  
  (01-12.19)     (01-03.2020)     (01-06.2020)     (01-09.2020)  
Капітальні інвестиції за видами активів         14              
        (2010-2019) (остаточні дані)              
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування         14              
        (2010-2019) (остаточні дані)              
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності         14              
        (2010-2019) (остаточні дані)              
Сільське, лісове та рибне господарство
Рослинництво     27                  
    (1995-2019)                  
Виробництво сільськогосподарських культур     27       22 20 21 20 20 21
     (2019) (остаточні дані)       (на 01.07.2020) (на 01.08.2020) (на 01.09.2020) (на 01.10.2020) (на 01.11.2020)  (на 01.12.2020)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств     27       22 20 21 20 20  21
     (2019) (остаточні дані)       (на 01.07.2020) (на 01.08.2020) (на 01.09.2020) (на 01.10.2020) (на 01.11.2020)  (на 01.12.2020)
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах     27       22 20 21 20 20  21
     (2019) (остаточні дані)       (на 01.07.2020) (на 01.08.2020) (на 01.09.2020) (на 01.10.2020) (на 01.11.2020) (на 01.12.2020) 
Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах     27           21 20 20  21
     (2019) (остаточні дані)           (на 01.09.2020) (на 01.10.2020) (на 01.11.2020) (на 01.12.2020)
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року         25              
        (2019)              
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року         25              
        (2019)              
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року         25              
        (2019)              
Виробництво основних видів продукції тваринництва   21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
(01-12.2019) (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020) (01-11.2020)
Виробництво основних видів продукції тваринництва          26              
        (2019)
(остаточні дані)
             
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах  21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
(01-12.2019) (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020) (01-11.2020)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах          26              
        (2019)
(остаточні дані)
             
Кількість сільськогосподарських тварин   21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
(на 01.01.2020) (на 01.02.2020) (на 01.03.2020) (на 01.04.2020) (на 01.05.2020) (на 01.06.2020) (на 01.07.2020) (на 01.08.2020) (на 01.09.2020) (на 01.10.2020) (на 01.11.2020) (на 01.12.2020)
Кількість сільськогосподарських тварин           26              
        (на 01.01.2020)
(остаточні дані)
             
Кількість сільськогосподарських тварин  за категоріями господарств   21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
(на 01.01.2020) (на 01.02.2020) (на 01.03.2020) (на 01.04.2020) (на 01.05.2020) (на 01.06.2020) (на 01.07.2020) (на 01.08.2020) (на 01.09.2020) (на 01.10.2020) (на 01.11.2020) (на 01.12.2020)
Кількість сільськогосподарських тварин  за категоріями господарств           26              
        (на 01.01.2020)
(остаточні дані)
             
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах  21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
(на 01.01.2020) (на 01.02.2020) (на 01.03.2020) (на 01.04.2020) (на 01.05.2020) (на 01.06.2020) (на 01.07.2020) (на 01.08.2020) (на 01.09.2020) (на 01.10.2020) (на 01.11.2020) (на 01.12.2020)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах          26              
        (на 01.01.2020)
 (остаточні дані)
             
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
(01-12.2019) (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020) (01-11.2020)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств          26              
        (2019)
(остаточні дані)
             
Тваринництво          26              
          (1995-2019)              
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства   11   23     23     23    
  (2019)   (01-03.2020)     (01-06.2020)     (01-09.2020)    
Надходження молока на переробні підприємства    11   23     23     23    
  (2019)   (01-03.2020)     (01-06.2020)     (01-09.2020)    
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням   21 24 23 22 24 21 21 22 22 23 22
  (на 01.01.2020); (на 01.02.2020) (на 01.03.2020) (на 01.04.2020) (на 01.05.2020) (на 01.06.2020) (на 01.07.2020) (на 01.08.2020) (на 01.09.2020) (на 01.10.2020) (на 01.11.2020) (на 01.12.2020)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами   21 24 23 22 24 21 21 22 22 23 22
  (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020) (01-11.2020)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами     03                  
    (1996-2019)                  
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами     03                  
    (2019)                  
Кількість мисливських тварин та їх добування        08                
      (1991-2019)                
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами       08                
      (2019)                 
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами        08                
      (2019)                 
Заготівля деревини за видами  лісової продукції       21                
       (2010-2019)                
Відтворення лісів       21                
       (2010-2019)                
Заготівля деревини за породним складом деревостанів       21                
       (2019)                
Заготівля деревини за системами та видами рубок       21                
       (2019)                
Загибель лісових насаджень за причинами       21                
       (2019)                
Захист лісів від шкідників і хвороб        21                
       (2005-2019)                
Реалізація лісової продукції в межах України за видами       22                
       (2019)                
Індекси сільськогосподарської продукції            02            
          (1991-2019)(остаточні дані)            
Енергетика
Використання та запаси палива           24            
           (2019)            
Постачання та використання енергії           25            
           (2019)            
Запаси палива 28 26 26 27 26 26 27 26 28 28 26 28
(12.2019) (01.2020) (02.2020) (03.2020) (04.2020) (05.2020) (06.2020) (07.2020) (08.2020) (09.2020) (10.2020) (11.2020)
Використання палива 28 26 26 27 26 26 27 26 28 28 26 28
(12.2019) (01.2020) (02.2020) (03.2020) (04.2020) (05.2020) (06.2020) (07.2020) (08.2020) (09.2020) (10.2020) (11.2020)
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 09 05 06 06 08 04 08 05 07 07 05 07
(01-11.2019) (01-12.2019) (попередні дані) (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності     12                  
    (01-12.2019) (остаточні дані)                  
Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах 09                      
(01-11.2019)                      
Виробництво промислової продукції за видами 28   02,27 29 28 30 28 31 29 28 27 30
(01-12.2019)    (01.2020, 01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020) (01-11.2020)  
Виробництво промислової продукції за видами                   06    
                  (2011-2019)    
Індекси промислової продукції за видами діяльності 28 28 02, 27 29 28 30 28 31 29 28 27 30
(01-12.2019) (попередні дані) (01-12.2019, 2013-2019 остаточні дані) (01.2020,
01-02.2020)
(01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020)  01-06.2020)  (01-07.2020) (01-08.2020)  (01-09.2020) (01-10.2020)   (01-11.2020) 
Будівництво
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах      02   29     31     30  
    (01-12.2019)   (01-03.2020)     (01-06.2020)     (01-09.2020)  
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами     12                  
    (2018-2019)                  
Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами     12                  
(2018-2019)
 
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами, характером будівництва 29   06 03 07 09 07 05 07 06 05 04
(01-12.2019) (попередні дані) (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2019) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами, характером будівництва     10                  
(01-12.2019, 2010-2019 остаточні дані)
Індекси будівельної продукції за видами 29   06 03 07 09 07 05 07 06 05 04
(01-12.2019) (попередні дані) (01.2020) (01-02.2020) (01-03.2020) (01-04.2020) (01-05.2020) (01-06.2020) (01-07.2020) (01-08.2020) (01-09.2020) (01-10.2020)
Індекси будівельної продукції за видами     10                  
(01-12.2019,
2011-2019 остаточні дані)
Транспорт 
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту         15              
        (1995-2019)              
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту         15              
        (1995-2019)              
Туризм
Колективні засоби розміщування           30            
          (2018-2019)            
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму             17          
            (2000-2019)          
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря        28                
      (1990-2019)                
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту у атмосферне повітря        28                
      (1990-2019)                
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря       28                
      (2019)                 
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах        28                
      (2019)                 
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності        28                
      (2019)                 
Утворення та поводження з відходами                 30      
                (1995-2019)      
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів         26       30      
        (2019) (попередні дані)       (2019) (остаточні дані)      
Утворення та поводження з відходами  І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів         26       30      
        (2019) (попередні дані)       (2019) (остаточні дані)      
Утворення відходів по містах обласного значення та районах                  30      
                (2019) (остаточні дані)      
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах                  30      
                (2019) (остаточні дані)      
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах                  30      
                (2019) (остаточні дані)      
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах                 30      
                (2019) (остаточні дані)      
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів                  30      
                (2019) (остаточні дані)      
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів         29              
        (2006-2019)              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів         29              
        (2019)               
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах          29              
        (2019)               
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності         29              
        (2019)               
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів         29              
        (2006-2019)              
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 21 20 24 22 21 22 21 20 22 21 20 22
(01-11.2019)  (2019)  (01.2020)  (01-02.2020)  (01-03.2020)  (01-04.2020)  (01-05.2020)  (01-06.2020)  (01-07.2020)  (01-08.2020)  (01-09.2020)  (01-10.2020) 
Товарна структура зовнішньої торгівлі  21 20 24 22 21 22 21 20 22 21 20 22
(01-11.2019)  (2019)  (01.2020)  (01-02.2020)  (01-03.2020)  (01-04.2020)  (01-05.2020)  (01-06.2020)  (01-07.2020)  (01-08.2020)  (01-09.2020)  (01-10.2020) 
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами           01            
          (2019) 
(остаточні дані)
           
Товарна структура зовнішньої торгівлі            01            
          (2019) 
(остаточні дані)
           
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами           01            
          (1996-2019)
(остаточні дані)
           
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами   20     21     20     20  
  (2019)      (І кв. 2020)      (І півр. 2020)      (9 міс. 2020)  
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами    20     21     20     20  
  (2019)      (І кв. 2020)      (І півр. 2020)      (9 міс. 2020)  
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу            01            
          (2019) 
(остаточні дані)
           
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами            01            
          (2019) 
(остаточні дані)
           
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами            01            
          (1996-2019)
(остаточні дані)
           
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці Харківської області     18                  
    (2019)                   
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Харківської області за видами економічної діяльності      18                  
    (2019)                   
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Харківської області з країн світу за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами)     18                  
    (2019)                   
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) з Харківської області      18                  
    (2019)                   
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Харківської області за видами економічної діяльності     18                  
    (2010-2019)                  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Харківської області за країнами світу     18                  
    (2010-2019)                  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал)     18                  
    (1995-2019)                  
Ціни
Споживчі ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги  (до попереднього місяця) 15 14 16 15 15 15 15 14 15 15 13 15
(12.2019) (01.2020) (02.2020) (03.2020) (04.2020) (05.2020) (06.2020) (07.2020) (08.2020) (09.2020) (10.2020) (11.2020)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)  15 14 16 15 15 15 15 14 15 15 13 15
(12.2019) (01.2020) (02.2020) (03.2020) (04.2020) (05.2020) (06.2020) (07.2020) (08.2020) (09.2020) (10.2020) (11.2020)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2019 роках (грудень до грудня попереднього року) 15                      
(2007-2019)                      
Наука, технології та інновації
Наука
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу         21              
        (2010-2019)              
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт         21              
        (2010-2019)              
Інновації
Інноваційна активність промислових підприємств         12              
        (2000-2019)              
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств         12              
        (2000-2019)              
Впровадження інновацій на промислових підприємствах         12              
        (2000-2019)              
Інформаційне суспільство
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку   24                    
  (01-12.2019)                    

 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech