Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Діяльність підприємств
Контрастна версія
Звичайна версія
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами1
  Усього У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці
Усього великі середні малі з них Усього суб’єкти середнього підприємництва суб'єкти малого підприємництва з них
мікропідприємства суб’єкти мікро-підприємництва
Кількість суб’єктів господарювання, одиниць                    
2017 153467 22597 14 1122 21461 18297 130870 36 130834 130159
2018 154002 23793 14 1212 22567 19170 130209 36 130173 128929
2019 162794 25051 20 1282 23749 20278 137743 31 137712 136833
Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць                    
2017 569 84 0 4 80 68 485 0 485 483
2018 574 89 0 5 84 71 485 0 485 480
2019 610 94 0 5 89 76 516 0 516 513
Кількість зайнятих працівників, осіб                    
2017 561370 354327 33972 203912 116443 48214 207043 3361 203682 191446
2018 607225 371048 35157 217946 117945 48022 236177 3664 232513 210077
2019 634433 403491 41286 241953 120252 51523 230942 3221 227721 211497
Кількість найманих працівників, осіб                    
2017 424390 348217 33972 203785 110460 42826 76173 3325 72848 61287
2018 471528 365560 35157 217836 112567 43166 105968 3628 102340 81148
2019 487083 393884 41285 241770 110829 42890 93199 3190 90009 74664
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн                    
2017 386554238,2 330249387,0 60152780,1 170865025,3 99231581,6 33878150,3 56304851,2 1687893,4 54616957,8 5177982,4
2018 447499845,5 377177827,2 67442402,0 191180031,4 118555393,8 40407500,0 70322018,3 2184331,3 68137687,0 64167501,3
2019 475923754,7 393371279,6 75251066,6 200813923,5 117306289,5 40374777,8 82552475,1 2269533,6 80282941,5 76372877,4
 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech