Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Анкетні опитування
Контрастна версія
Звичайна версія

Повідомлення для користувачів офіційного вебсайту

Головного управління статистики за результатами проведення анкетного опитування у 2019 році

 

  1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

    Анкетне опитування проводилося з 01 вересня по 23 грудня 2019 року шляхом розміщення анкети на офіційному вебсайті Головного управління статистики в інтерактивному режимі.

    Тема опитування: інформаційне наповнення офіційного вебсайту Головного управління статистики.

    Мета опитування: вивчення інформаційних потреб та визначення соціально-демографічних характеристик користувачів вебсайту.

    Анкета вміщувала питання щодо розділів вебсайту Головного управління статистики, частоти та намірів їх використання. Крім того, користувачам вебсайту було запропоновано надати зауваження та пропозиції щодо його інформаційного наповнення.

    У ході проведення анкетного опитування отримано 66 анкет.

1.1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в опитуванні:

за статтю: жінки ‒ 68% та чоловіки ‒ 32%;

за віком:

до 18 років – 3%;

від 18 до 35 років ‒ 33%;

від 36 до 60 років ‒ 47%;

61 рік і старше ‒ 17%.

за освітою:

повна загальна середня – 5%;

середня спеціальна – 1%;

базова вища – 9%;

повна вища ‒ 74%;

науковий ступінь ‒ 11%.

за сферою діяльності:

державна влада ‒ 36%;

бізнес (виробнича діяльність та сфера нефінансових послуг) ‒ 34%;

наукова діяльність, освіта – 26%;

засоби масової інформації – 2%;

громадські організації – 3%;

фінансова діяльність (включаючи банківську) – 11%.

1.2. Основні висновки за результатами опитування:

38% опитаних зазначили, що користуються вебсайтом Головного управління статистики у Харківській області постійно, 47% – періодично, 15% – майже не користуються;

38% опитаних використовує офіційну статистичну інформацію для ведення бізнесу, 32% – державного управління; 26% – особистого розвитку, 21% – наукової, дослідницької діяльності, 15% – навчання у закладах освіти, 8% – законотворчої діяльності; 6% – політичної діяльності, громадської роботи, 3% – журналістики, 3% – маркетингу, реклами;

73% опитаних найчастіше користуються інформацією розділів вебсайту "Статистична інформація", 30% – "Інформація для респондентів про необхідність звітування", 23% – "Новини", 23% – "Експрес-випуски", 18% – "Пресвипуски", 2% – "Міста та райони";

67% опитаних вказали, що найбільше їх цікавлять дані розділу "Статистична інформація" щодо населення та міграції, 58% – населених пунктів та житла, по 38% – ринку праці, сільського, лісового та рибного господарства, по 26% – внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності, 25% – промисловості, 21% – освіти, по 20% – доходів та умов життя, навколишнього середовища, правосуддя та злочинності, 18% – соціального захисту, по 17% – діяльності підприємств, науки, технологій та інновацій, 15% – цін, 12% – будівництва, по 11% – капітальних інвестицій, туризму, по 6% – національних рахунків, енергетики, охорони здоров’я, 5% – комплексної статистики, 3% – культури, по 2% – транспорту, інформаційного суспільства;

30% опитаних знайшли на вебсайті всю необхідну інформацію, 50% – лише окрему необхідну інформацію, 20% – більшість з того, що потрібно.

_________

Примітка. В окремих випадках сума складових перевищує 100%, оскільки учасники опитування могли обирати по кілька варіантів відповідей.

  1. Заходи, які передбачається здійснити за результатами опитування для поліпшення інформаційного наповнення вебсайту

Результати цього анкетного опитування будуть використані для:

– актуалізації інформації на офіційному вебсайті Головного управління статистики;

– наповнення нової рубрики "Для користувачів";

– щомісячного оновлення розділу "Календар користувачів", в якому будуть зазначені усі статистичні продукти, що поширюються на сайті протягом місяця;

– розробки нового формату подачі матеріалів для користувачів – відеоряду з музичним та голосовим супроводом.

  1. Пропозиції та зауваження користувачів, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

3.1. Зауваження. Складно знайти інформацію. Окрема статистична інформація відображається в цілому по області, а в розрізі районів області відсутня.

Коментар. Органи державної статистики здійснюють розробку та поширення статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені Планом державних статистичних спостережень (далі – План) на відповідний рік, який затверджується Кабінетом Міністрів України, або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, Технологічною програмою державних статистичних спостережень, іншими планами, графіками, затвердженими Держстатом. Поширення інформації у розрізі міст та районів області по окремих показниках Планом не передбачено. Уся наявна інформація, поширення якої передбачено Планом у розрізі міст та районів області, розміщується на сайті в розділі "Міста та райони".

3.2. Пропозиція. Доповнити наявний архів інформацією за попередні роки, в тому числі архів експрес-випусків.

Коментар. Матеріали, що складають інформаційне наповнення вебсайту Головного управління статистики, розміщуються в межах і обсягах технологічних можливостей сайту.

В експрес-випусках наводиться оперативна статистична інформація, яка оприлюднюється не пізніше тижневого строку після закінчення розробок державних статистичних спостережень. Детальна та уточнена інформація за ряд років міститься в таблицях розділу "Статистична інформація".

3.3. Пропозиція. Розміщувати більше інформації зі статистики будівництва та нерухомості, наприклад, статистичну інформацію щодо торгових площ, гаражів та місць для паркування.

Коментар. Згідно з Планом на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 283–р, органи державної статистики здійснюють розробку державного статистичного спостереження зі статистики будівництва за формою статистичної звітності № 1–кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" та використовують адміністративні дані Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області. Розробка інформації щодо гаражів та місць для паркування Планом не передбачена.

Інформація щодо торгової площі магазинів розроблялась за даними форми державного статистичного спостереження № 7–торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі". Однак наказом Державної служби статистики України від 05.09.2018 № 178 цю форму скасовано.

  1. Пропозиції та зауваження користувачів, які потребують додаткового опрацювання Головним управління статистики

Відсутні.

Щиро дякуємо за участь в анкетному опитуванні!

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech