Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Анкетні опитування
Контрастна версія
Звичайна версія

Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами проведення анкетного опитування
 щодо інформаційного наповнення статистичного щорічника "Харківська область у 2018 році"

  1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

   Анкетне опитування проводилося у жовтні–листопаді 2019 року.

   Тема опитування: інформаційне наповнення статистичного щорічника "Харківська область у 2018 році".

   Мета опитування: вивчення рівня задоволення інформаційних потреб користувачів системою показників, наведених у статистичному щорічнику "Харківська область у 2018 році".

   Анкета вміщувала запитання щодо використання користувачами у своїй діяльності статистичної інформації, наведеної у щорічнику, відповідності термінів публікації потребам, оцінки інформаційного наповнення та якості статистичного щорічника. Користувачу було запропоновано надати свої зауваження та пропозиції.

   Анкетне опитування проводилося управлінням поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики у Харківській області методом надання анкет відвідувачам, які звернулися за отриманням статистичної інформації.

   У ході проведення анкетного опитування було отримано та опрацьовано 10 анкет.

   1.1. Відомості щодо складу користувачів, які взяли участь у опитуванні:

за статтю:

жінки ‒ 60%, чоловіки ‒ 40%;

за віком:

від 18 до 35 років ‒ 70%,

від 36 до 60 років ‒ 30%,

за освітою:

вища ‒ 90%;

вища з вченим ступенем ‒ 10%;

за сферою діяльності:

державна влада/місцеве самоврядування ‒ 30%;

бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) та фінансова діяльність (у т.ч. банківська), страхування ‒ 10%;

наукова діяльність, освіта – 60%;

  1.2. Основні висновки за результатами анкетного опитування:

    60% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики опитування є важливою складовою їхньої діяльності, 40% – додатковою;

   50% опитаних використовують статистичну інформацію у своїй діяльності періодично, 10% ‒ постійно.

   50% опитаних цікавиться інформацією щодо ринку праці, 40% – щодо населення та міграції, промисловості, будівництва, науки та інновацій, 30% – щодо охорони здоров’я та соціального захисту, капітальних інвестицій, 20% – щодо доходів та житла, освіти, цін, сільського господарства, мисливства, лісового господарства, рибного господарства, діяльності підприємств, 10% – щодо населених пунктів та житла,  культури, відпочинку, спорту та туризму, правосуддя та злочинності, навколишнього середовища та природних ресурсів, транспорту та зв’язку, внутрішньої торгівлі.

   60% опитаних повідомили, що терміни поширення інформації цілком відповідають  потребам, 40% - що частково.

   50% опитаних дали оцінку "Відмінно" якості інформаційного наповнення  статистичного щорічника, решта – оцінку "Добре".

   Усі опитані використовують статистичну інформацію по області, 70% – ще й по видах економічної діяльності, 50% – з доповненням по містах та районах.

   Користувачі дали оцінку "Відмінно" та "Добре" за всіма критеріями якості даних щодо показників з тематики опитування. При цьому найбільш важливими критеріями якості статистичної інформації користувачі визначили "Точність/Надійність", "Відповідність/Релевантність",  "Доступність та Зрозумілість/Ясність".

   60% опитаних зазначили, що інформаційне забезпечення користувачів порівняно  з минулим роком покращилося, 30% не помітили змін, решта не визначилися.

  1. Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих результатів анкетного опитування для поліпшення якості статистичної інформації

     Заплановано випуск статистичного щорічника "Харківська область у 2019 році" з урахуванням потреб користувачів у термінах публікації та інформаційному наповненні.

  1. Пропозиція та зауваження користувачів статистичної інформації

     Жоден з опитуваних не зазначив зауважень щодо щорічника та не надав пропозицій.

Щиро дякуємо всім користувачам за участь у опитуванні!

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech