Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області
у січні-вересні 2020 року1
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт2
 тис.дол. США у % до   січня-вересня 2019 у % до загаль-ного обсягу  тис.дол. США у % до   січня-вересня 2019 у % до загаль-ного обсягу
Усього 1011584,9 98,7 100,0 1283297,0 100,9 100,0
  у тому числі            
І. Живi тварини; продукти тваринного походження  9938,4 112,8 1,0 23642,9 128,2 1,8
  у тому числі            
03 риба і ракоподібні к к к 15944,1 113,5 1,2
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед 8320,6 101,9 0,8 4878,5 280,7 0,4
ІІ. Продукти рослинного походження 188316,0 91,6 18,6 39476,9 117,9 3,1
  у тому числі            
09 кава, чай 2020,8 125,8 0,2 12408,8 101,5 1,0
10 зерновi культури 141511,6 120,9 14,0 5557,4 247,9 0,4
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження  83954,9 136,5 8,3 6871,3 90,3 0,5
IV. Готові харчовi продукти 236422,5 106,6 23,4 122094,4 108,3 9,5
  у тому числі            
24 тютюн і промислові замінники тютюну к к к к к к
V. Мінеральнi продукти 3870,0 77,7 0,4 58239,4 83,0 4,5
  у тому числі            
25 сіль; сірка; землі та каміння 2590,4 76,1 0,3 2670,1 22,3 0,2
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 1279,6 81,2 0,1 55399,2 95,5 4,3
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 43411,2 89,8 4,3 145312,5 98,2 11,3
  у тому числі            
29 органiчнi хімічні сполуки 994,1 188,9 0,1 37474,0 110,6 2,9
30 фармацевтична продукція 15456,3 112,2 1,5 34826,6 103,2 2,7
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 38067,1 111,2 3,8 189035,8 103,7 14,7
  у тому числі            
39 пластмаси, полімерні матеріали 36218,2 111,2 3,6 116450,8 98,9 9,1
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена 889,0 93,8 0,1 2914,1 130,0 0,2
  у тому числі            
42 вироби із шкіри 107,7 73,9 0,0 2116,7 151,0 0,2
43 натуральне та штучне хутро к к к 198,4 208,0 0,0
IX. Деревина і вироби з деревини 13174,4 81,9 1,3 9309,0 157,4 0,7
  у тому числі            
44 деревина і вироби з деревини 13163,6 81,8 1,3 9278,8 157,8 0,7
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 14855,1 127,8 1,5 59335,3 89,5 4,6
  у тому числі            
48 папiр та картон 10744,3 131,1 1,1 58805,7 89,3 4,6
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби  31680,8 88,8 3,1 74375,3 118,4 5,8
  у тому числі            
55 синтетичні або штучні штапельні волокна 1864,5 105,4 0,2 18285,2 97,0 1,4
56 вата 16075,6 88,6 1,6 5993,2 136,9 0,5
XII. Взуття, головнi убори, парасольки  6223,2 96,4 0,6 4554,9 121,6 0,4
  у тому числі            
64 взуття 960,8 169,5 0,1 4016,1 115,4 0,3
66 парасольки к к к 362,3 621,0 0,0
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу  32834,1 97,5 3,2 24616,5 93,4 1,9
  у тому числі            
69 керамiчнi вироби 20619,4 95,0 2,0 4598,8 75,7 0,4
70 скло та вироби із скла 9322,0 96,3 0,9 13995,7 97,9 1,1
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 880,4 90,1 0,1 158,9 11,2 0,0
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них  44908,9 106,2 4,4 108414,1 93,7 8,4
  у тому числі            
73 вироби з чорних металів 22065,1 90,2 2,2 29393,9 89,9 2,3
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 176853,4 89,6 17,5 252960,8 99,7 19,7
  у тому числі            
84 реактори ядерні, котли, машини 127593,5 96,5 12,6 183163,3 100,5 14,3
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 34126,3 97,8 3,4 119486,2 101,9 9,3
  у тому числі            
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного 10732,7 83,5 1,1 117318,2 103,8 9,1
89 судна 21718,8 к 2,1 к к к
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 23561,1 80,9 2,3 25896,5 122,4 2,0
  у тому числі            
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні 23533,6 80,8 2,3 25800,5 122,6 2,0
ХX. Рiзнi промислові товари 26976,3 88,4 2,7 15886,3 73,7 1,2
  у тому числі            
94 меблi 22611,1 84,9 2,2 8556,7 76,1 0,7
ХXІ. 97 Твори мистецтва к к к к к к
Товари, придбані в портах 344,9 77,0 0,0
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі.    
2 З урахуванням поставок газу природного.    
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.   
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech