Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами
Харківської області за 9 місяців 2020 року
Найменування послуги згідно із КЗЕП Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до 9 місяців 2019 у % до загаль– ного обсягу, розділу тис.дол. США у % до 9 місяців 2019 у % до загаль– ного обсягу, розділу
Усього 284571,0 101,5 100,0 37023,9 78,1 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 1857,1 102,2 0,7 к х к
Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном 1857,1 102,2 100,0 к х к
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 9067,2 67,9 3,2 1192,2 30,5 3,2
Ремонт машин та устаткування 476,1 87,8 5,3 669,7 62,0 56,2
Капітальний ремонт транспортних засобів 5466,7 к 60,3
Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів 1012,4 81,2 11,2 к к к
Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів 130,8 90,6 1,4 к к к
Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів 1981,2 26,8 21,9 к к к
Транспортні послуги 12735,4 80,6 4,5 5712,8 80,7 15,4
з них            
Послуги морського транспорту к к к
Послуги повітряного транспорту 2080,1 48,4 16,3 3030,7 68,1 53,1
Послуги залізничного транспорту 599,3 47,4 4,7 51,4 25,9 0,9
Послуги автомобільного транспорту 10056,0 98,2 79,0 1954,8 105,0 34,2
Послуги, пов’язані з подорожами 31178,5 100,4 11,0 1156,0 17,1 3,1
з них            
Послуги під час інших ділових подорожей 182,1 17,4 0,6 1105,0 36,0 95,6
Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю 30859,3 103,9 99,0 к к к
Послуги під час інших особистих подорожей 105,7 43,1 0,3
Послуги з будівництва 781,6 69,8 0,3 к к к
Будівництво за кордоном 781,6 69,8 100,0
Будівництво у внутрішню економіку к к к
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю к к к 4197,9 114,4 11,3
з них            
Інші послуги фінансового посередництва к к к 4157,3 114,5 99,0
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 1197,6 72,4 0,4 1120,3 62,7 3,0
Послуги франшизи та використання торгової марки 291,8 65,6 26,0
Послуги пов’язані з ліцензійною діяльністю 574,2 52,1 47,9 184,6 50,3 16,5
Послуги, пов’язані з патентною діяльністю к к к 3,2 86,3 0,3
Інші роялті к к к 640,7 65,9 57,2
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги  200547,4 109,2 70,5 2457,5 119,5 6,6
Телекомунікаційні послуги  к х к 131,1 101,4 5,3
Комп’ютерні послуги  193666,6 110,1 96,6 2064,0 123,7 84,0
Інформаційні послуги  к к к 262,5 101,1 10,7
Ділові послуги 26367,7 92,3 9,3 20665,5 94,2 55,8
Послуги дослідження та розробки 6357,4 74,7 24,1 к к к
Професійні та консалтингові послуги 4511,4 146,9 17,1 16245,7 99,4 78,6
Наукові та технічні послуги 13987,7 90,6 53,0 1888,5 74,7 9,1
Послуги операційного лізингу 775,6 115,8 2,9 к к к
Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги 176,4 к 0,7 1723,2 73,3 8,3
Інші ділові послуги 559,1 72,7 2,1 540,1 134,3 2,6
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги к к к 22,5 97,1 0,1
з них            
Аудіовізуальні та пов’язані з ними послуги к к к
Інші особисті послуги 223,5 88,5 26,7 к к к
Державні та урядові послуги 1,4 20,0 0,0
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. 
 Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. 
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech