Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1
  Код за              КВЕД-2010 Усього,
одиниць
У тому числі
великі
 підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього   23793 14 0,1 1212 5,1 22567 94,8 19170 80,6
Сільське, лісове та рибне господарство A 2180 133 6,1 2047 93,9 1727 79,2
Промисловість B+C+D+E 3677 10 0,3 429 11,6 3238 88,1 2332 63,4
Будівництво F 1559 1 0,1 42 2,7 1516 97,2 1231 79,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 6538 2 0,0 234 3,6 6302 96,4 5567 85,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 789 59 7,5 730 92,5 608 77,1
Тимчасове розміщування й організація харчування I 469 13 2,8 456 97,2 387 82,5
Інформація та телекомунікації J 1037 24 2,3 1013 97,7 881 85,0
Фінансова та страхова діяльність K 231 13 5,6 218 94,4 193 83,5
Операції з нерухомим майном L 3418 51 1,5 3367 98,5 3163 92,5
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1868 55 2,9 1813 97,1 1622 86,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1054 1 0,1 49 4,6 1004 95,3 788 74,8
Освіта P 167 3 1,8 164 98,2 151 90,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 444 97 21,8 347 78,2 204 45,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 125 9 7,2 116 92,8 99 79,2
Надання інших видів послуг S 237 1 0,4 236 99,6 217 91,6
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech