Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)  в Харківській області у січні-березні 2018 року1
(тис.дол. США)
  Усього у тому числі з
країн ЄС інших країн світу
Прямі інвестиції нерезидентів  в Харківській області (акціонерний капітал та боргові інструменти)                 на 01.01.2018 1099608,3 680376,8 419231,5
Акціонерний капітал нерезидентів                                      на 01.01.2018 637601,2 473475,3 164125,9
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів  2217,9 1085,1 1132,8
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –2323,9 –2143,1 –180,8
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) 15318,4 9757,8 5560,6
з них       
курсова різниця2 15871,0 11313,8 4557,2
Акціонерний капітал нерезидентів                                        на 01.04.2018 652813,6 482175,1 170638,5
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)                          на 01.01.2018 462007,1 206901,5 255105,6
на 01.04.2018 424309,7 208521,4 215788,3
Прямі інвестиції нерезидентів  в Харківській області (акціонерний капітал та боргові інструменти)                 на 01.04.2018 1077123,3 690696,5 386426,8
1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.
Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.
Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).
Довідково: 
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Харківській області на одну особу населення 243,4 доларів США.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech