Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році1
  Код за КВЕД-2010 Усього, одиниць У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці
одиниць у відсотках до загальної кількості підприємств одиниць у відсотках до загальної кількості фізичних осіб-підприємців
Усього1   154002 23793 100,0 130209 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 4011 2180 9,2 1831 1,4
Промисловість B+C+D+E 12050 3677 15,4 8373 6,4
Будівництво F 3072 1559 6,6 1513 1,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 65449 6538 27,5 58911 45,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 5759 789 3,3 4970 3,8
Тимчасове розміщування й організація харчування I 3826 469 2,0 3357 2,6
Інформація та телекомунікації J 23512 1037 4,3 22475 17,3
Фінансова та страхова діяльність K 521 231 1,0 290 0,2
Операції з нерухомим майном L 8479 3418 14,4 5061 3,9
Професійна, наукова та технічна діяльність M 10007 1868 7,8 8139 6,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 3935 1054 4,4 2881 2,2
Освіта P 1166 167 0,7 999 0,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 1802 444 1,9 1358 1,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 1194 125 0,5 1069 0,8
Надання інших видів послуг S 9219 237 1,0 8982 6,9
  1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech