Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2017 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 2017 році1
  Код за              КВЕД-2010 Усього,
одиниць
У тому числі
великі
 підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього2   22597 14 0,1 1122 4,9 21461 95,0 18297 81,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 2135 142 6,7 1993 93,3 1673 78,4
Промисловість B+C+D+E 3490 9 0,3 427 12,2 3054 87,5 2206 63,2
Будівництво F 1462 42 2,9 1420 97,1 1177 80,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 6318 4 0,1 244 3,8 6070 96,1 5374 85,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 721 57 7,9 664 92,1 555 77,0
Тимчасове розміщування й організація харчування I 449 12 2,7 437 97,3 371 82,6
Інформація та телекомунікації J 954 19 2,0 935 98,0 807 84,6
Фінансова та страхова діяльність K 231 13 5,6 218 94,4 188 81,4
Операції з нерухомим майном L 3230 28 0,9 3202 99,1 2997 92,8
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1815 60 3,3 1755 96,7 1579 87,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 992 1 0,1 46 4,6 945 95,3 747 75,3
Освіта P 134 3 2,2 131 97,8 117 87,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 311 19 6,1 292 93,9 195 62,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 111 9 8,1 102 91,9 88 79,3
Надання інших видів послуг S 244 1 0,4 243 99,6 223 91,4
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech