Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Терміни подання статистичної звітності у лютому 2019 року
Контрастна версія
Звичайна версія

Терміни подання статистичної звітності у лютому 2019 року

Не пізніше 4 лютого

-ф.№24-сг (місячна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин"– подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

-ф.№4-мтп (місячна) "Звіт про використання та запаси палива" – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо.

-ф.№1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот торгової мережі" – подають юридичні особи.

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу" – подають юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

-ф.№1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту" – подають  юридичні особи.

-ф.№1-ПО (місячна) "Звіт про виробництво продукції військового та спеціального призначення"– подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами"– подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються економічними видами діяльності промисловості.

         Не пізніше 5 лютого

-ф.№1-зерно (місячна) "Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання" – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання культур зернових і зернобобових та олійних.

-ф.№51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом"– подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є комерційні вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

-ф.№1-субсидії (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій" – подають  структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

-ф.№21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства"– подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

-ф.№2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту" – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою.

Не пізніше 6 лютого

-ф.№51-ЦА (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства" – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

Не пізніше 7 лютого

-ф.№1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної   статистики.

ф.№1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт"– подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність.

Не пізніше 11 лютого

-ф.№1-Б (піврічна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" - подають юридичні особи (підприємства).

–ф.№1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання" – подають юридичні особи та фізичні особи підприємці, які здійснювали експорт/імпорт продукції військового призначення та подвійного використання за дозволами Державної служби експортного контролю України на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, послуг.

–ф.№5-ЗЕЗ (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування" – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

–ф.№1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення" – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

Не пізніше 12 лютого

-ф.№1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними  видами діяльності промисловості.

Не пізніше 15 лютого

–ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги, електроенергію.

Не пізніше 22 лютого

–ф.№1-ціни (пром) (місячна) "Звіт про ціни виробників промислової продукції"  – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості.

Не пізніше 28 лютого

-ф.№85-К (річна) "Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти" – подають юридичні особи.

-ф.№3-наука (річна) "Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок" – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб.

-ф. №7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 2018 році" – подають юридичні особи.

–ф.№11-ОЗ "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" - подають юридичні особи-підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

–ф.№2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" –подають юридичні особи-підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

–ф.№1-житлофонд (річна) "Житловий фонд станом на 1 січня 2019 року" – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування - про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості.

–ф.№1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування"– подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб.

–ф.№1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за 2018 рік" – подають  юридичні особи – суб'єкти туристичної діяльності; фізичні особи – підприємці-суб’єкти туристичної діяльності.

–ф.№1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" – подають юридичні особи (підприємства).

–ф.№2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження  підприємства"– подають юридичні особи (підприємства).

-ф.№2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований).

–ф.№2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) –подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

–ф.№50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

-ф.№3-лг (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства відтворення та захист лісів"– подають юридичні особи, які здійснюють лісогосподарську діяльність.

ф.№2-тп (мисливство) (річна) " Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин "– подають юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя.

–ф.№1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2018 рік"– подають юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за  переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами за 2018 рік"– подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо.

–ф.№11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії"– подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію.

–ф.№2-Б (річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" – подають юридичні особи  (акціонерні товариства- емітенти цінних паперів).

–фінансова звітність (річна) – подають всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов`язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

–ф.№1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості.

–ф.№1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018 році" – подають юридичні особи.

–ф.№11-зез(ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування"– подають юридичні особи (крім банків), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов’язання/вимоги перед/до інвесторами в рамках відносин прямого інвестування.

–ф.№12-зез(ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв’язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування" – подають юридичні особи (крім банків), які здійснили прямі інвестиції за кордон, а також мають вимоги/зобов’язання до/перед підприємств(ами) в рамках відносин прямого інвестування.

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech